Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

PAUL ROGGHE

Paul Rogghé werd geboren te Gent op 16 december 1904.
In zijn eerste dichtbundels zoals "Kimoon" (1924) en "Momenten" (1936) uitte hij zich in zwaarbeladen verzen als een gekweld en rusteloos dichter.
In zijn later dichtwerk zoals "De grote vaart" (1954) en "Vertroosting der liefde" (1964) verzoende hij zich met het leven in een vrijmoedige stijl.
In de roman "Anna Golochin, de vrouw van één nacht" (1945) werd dan weer op kundige bedachtzame wijze de psyche (1) ontleed.
Paul Rogghé is vooral gekend van zijn vele historische studies, meestal over de geschiedenis van Vlaanderen. Zijn bekendste werk op dit vlak is "Jacob van Artevelde" (1941).
Hij was directeur van het tijdschrift "De Faun" en medewerker aan het weekblad "Pan".
Hij publiceerde ook onder het pseudoniem "Dr. P. Tanner".
Paul Rogghé overleed te Gent op 24 juni 1974.

Bibliografie:

* Kimoon (poëzie, 1924)
* Uit 's levens koorts (poëzie, 1929)
* Momenten (poëzie, 1936)
* De politieke loopbaan van J.J. Raepsaet tot 1815, inzonderheid in en om de commissie tot herziening der Hollandsche     grondwet van 1814 (studie, 1938)
* Jacob van Artevelde (historische roman, 1941)
* Profaan proces (poezie, 1944)
* Anna Golochin, de vrouw van één nacht (roman, 1945)
* De grote vaart (poëzie, 1954)
* Eeklo. Van silexdrager tot keurbroeders (studie, 1955)
* Achter de muur (poëzie, 1957)
* Blinde passagier (poëzie, 1960)
* Elegie voor een levende (poëzie, 1961)
* Tussen gisteren en morgen (poëzie, 1964)
* Vertroosting der liefde (poëzie, 1964)
* Het evenwicht dat zijn schouders ophaalde (poëzie, 1969)
* Rouwverzen (poëzie, 1974)
* Gedichten 1924-1974 (poëzie, 1976)

-------------------------------

(1) psyche =  ziel

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers