Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

MAURITS SABBE

Maurits Sabbe werd op 9 februari 1873 te Brugge geboren als zoon van de liberale voorman en schrijver Julius Sabbe. Hij was de oudste van zeven kinderen. Hij studeerde filosofie en letteren aan de Genste universiteit. Eerst was hij leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te Brugge. In 1903 werd hij leraar te Mechelen. Vanaf 1907 gaf hij ook les in de toneelklas van het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Vervolgens werd hij in 1919 conservator aan het Plantijnmuseum te Antwerpen en vanaf 1923 was hij hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de universiteit te Brussel. Hij was gehuwd met GabriŽlla De Smet. Maurits Sabbe werd een bekend Vlaams letterkunde en een voorvechter van de Vlaamse Beweging. Hij was een erg veelzijdig auteur. Van zijn hand verschenen romans, verhalen, gelegenheidsgedichten, cantates, liederen, toneelstukken, bundels letterkundige kritiek, studies over litteratuurgeschiedenis,  muziek, drukkunst en de ontwikkeling van het nationaal bewustzijn in Vlaanderen. Zijn scheppend werk is zeer traditioneel en romantisch-realistisch en vertoont geen neiging tot het nochtans in die tijd opkomend naturalisme (1). Het is eerder een impressionistische (2) beschrijving van mensen en gebeurtenissen en een creatie van bijzondere sferen. Dit vinden we terug in werken zoals "De filosoof van 't sashuis", "Een mei van vroomheid" en "'t Kwartet der  Jacobijnen". Zijn later werk wordt iets realistischer. Erg gewaardeerd waren Sabbe's cultuurhistorische essays (3), zo o.a. "Brabant in 't verweer", een studie over de Nederlandse strijdlitteratuur in de 17e eeuw.
Maurits Sabbe stierf te Antwerpen op 12 februari 1938. Hij werd begraven op het erepark van het Schoonselhof in Antwerpen (zie foto). Een borstbeeld (zie hierboven) van de schrijver werd in 1950 onthuld en staat bij het Sashuis aan het Minnewater te Brugge.


Bibliografie

* Peter Benoit (1892)
* Aan 't Minnewater : drie schetsen uit het Brugse leven (1893)
* Pinksternacht (toneel, 1902)
* Een mei van vroomheid (1903) (ook in "Omnibus Vlaamse Parels 2  1900-1940", 1976)
* Vlaamsche mensen (1907)
* De filosofoof van 't sashuis (1907)
* Het proza in de Vlaamse letterkunde (1909)
* De nood der Bariseeles (1912)
* Bietje (1913)
* Caritate (1914)
* In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog (1915)
* De toneelles (1917)
* Dierkennis en Diersage bij Vondel (1917)
* 't Pastorke van Schaerdycke (1919)
* 't Kwartet der Jacobijnen (1920)
* Wat Oud-Vlaanderen zong (1920)
* Redevoeringen en studies (1924)
* Plantin. De Moretussen en hun werk (1926)

* Letterkundige verscheidenheden (1928)
* De muziek in Vlaanderen (1928)
* Brabant in 't verweer : bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandse strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw (1933)
* Peilingen (1935)
* De meesters van de gulden passer : Christoffel Plantin, aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de
  Moretussen (1937)
* Langs 't baggynhof (omvattend: Een mei van vroomheid - De filosoof van 't sashuis) (1950)
* Melsens kruis (uit "In 't gedrang. Vertellingen uit de oorlog", in "54 Vlaamse verhalen") (1971)

* De vorstinnen van Brugge (naar de vertellingen van M. Sabbe, door Maurits Balfoort (1973)
* Julius & Maurits Sabbe (Bibliofiele uitgave) (1989)
* Avondbede (?)
* Bernardusd en de cisterciŽnzerfamilie in BelgiŽ (?)
* Briefwisseling van de gebroeders Verdussen (?)
* De minderbroeders en de oude Leuvense universiteit (?)
* De oorlogstribulatiŽn van Meneer Van Poppel (?)
* De oude harpspeelster (?)
* De Plantijnsche werkstede (?)
* Drie liederen in volkstrant (?)
* Eeuwzang ter gelegenheid van de honderste verjaring van BelgiŽ's onafhankelijkheid (?)
* Handschriften en vroegdrukken (?)
* Het kerkske van te lande (?)
* Het leven en de werken van Michiel de Swaen (?)
* Het lied van onze klokken (?)
* Hoe Stientje uit den Anker gevrijd werd (?) (in "Zesde omnibus van de gulle Vlaamse lach", 1978)
* Hooggetij : vaderlandsche kindercantate voor koren en symfonisch orkest (?)
* Huldebetoon van Mr. Louis Franck (?)
* Ik heb U gezien (?)
* In de kriekentijd (?)
* (PoŽzie van) Julius en Maurits Sabbe (?)
* Lenteliedje (?)
* Melsens kruis (?)
* Mozaiek : verspreide opstellen (?)
* Oud Antwerpen : kerken en kloosters (?)
* Oud BelgiŽ (?)
* Peeter Heyns en de nimfen
* Philemons dans om de bruid (?)
* Pluk de dag (?)
* Stichtelyck ende vermakelyck proces tussen dry edellieden (?)
* 't Is in U, zoetste lief (?)
* Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tussen 1815-1830 (?)
* Van den mulder en de mulderin (?)
* Zonnestralen (?)
*
De vrome rit (uit "Vlaamse mensen", in " Heimatschrijvers in de Nederlandse literatuur") (z.j.)
* Brugge, die schone (uit "De filosoof van 't Sashuis",
in " Heimatschrijvers in de Nederlandse literatuur") (z.j.)

------------

(1) naturalisme = uiterst realistische kunstrichting
(2) impressionisme = richting in de kunst die de onmiddellijke indruk wil weergeven
(3) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers