Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

ARNOLD SAUWEN

Arnold Sauwen werd geboren te Stokkem op 22 maart 1857.
Hij liep lagere school in zijn geboortedorp en ging in 1872 studeren aan de Rijksnormaalschool te Lier, die toen bestuurd werd door Domien Sleeckx. Deze laatste ontdekte  en moedigde het literair talent van de jonge Arnold aan.
Hij was achtereenvolgens onderwijzer te Essene en Rekem, om tenslotte in 1880 in Antwerpen te belanden.
Hier behoorde Pol De Mont tot zijn vriendenkring. Hij was medestichter van de kunstkring "Wees U zelf".
In 1882 verscheen zijn eerste dichtbundel "Langs de Maas".
Hij huwde in 1886, gaf het onderwijs op en begon een succesrijke papierhandel.
Na de dood van zijn zoontje verminderde zijn literaire creativiteit. Pas in 1912 verscheen een nieuw dichtwerk: "De stille delling". Ondertussen had hij zich terug in zijn geboortestreek gevestigd.
De dood van zijn vrouw liet diepe sporen na. De uiting hiervan vinden we in "Uren van eenzaamheid" (1920).
Het impressionistisch (1) dichtwerk van Arnold Sauwen was ge´nspireerd door de natuur van de Limburgse Maasvallei. Met zijn bespiegelende sobere gevoelspoŰzie behoorde hij tot de Vlaamse Tachtigers.
Arnold Sauwen overleed te Brasschaat op 11 mei 1938.

Bibliografie:

* Langs de Maas (1882)
* Gedichten (1890)
* Bloemlezing uit Dautzenberg (1908)
* De stille delling (1912)
* Uren van eenzaamheid (1920)
* De laatste garven (1924)
* Uit het Maasland (1925)
* De zingende krekel (1929)
* Avondschemer (1937)
* Gedichten, een keur (1939)
* Gedichten (1963)

------------

(1) impressionisme = richting in de kunst die de onmiddellijke indruk wil weergeven

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers