Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

LODEWIJK SCHELTJENS

Lodewijk Scheltjens werd geboren te Brussel op8 december 1861. Tijdens zijn jeugd verbleef hij te Steendorp, waar hij in contact kwam met het werkvolk van de steenbakkerijen. Hij studeerde aan de normaalschool te Gent en werd onderwijzer te Rupelmonde.
Lodewijk Scheltjens schreef hoofdzakelijk toneelstukken. Aanvankelijk waren dit romantische melodrama's (1). Gaandeweg werder het echter sociaal bewogen realistische stukken, waarin vooral het volksleven werd uitgebeeld. Hij bracht bij voorkeur de donkere kanten in het leven der volkstypen naar voor, vooral de sociale wantoestanden, echter zonder bitterheid of opstand. In enkele van zijn stukken kwam ook de dierenbescherming aan bod.
Hij was voorzitter van de "Bond van Vlaamsche Toneelschrijvers" (1910-1937).
Hij schreef ook een aantal jeugdboeken en essays en publiceerde eveneens onder de pseudoniemen "Ludovic Schelti", "Mozes Stekelbach" en "Lodewijk Witte".
Lodewijk Scheltjens overleed te Rupelmonde op 4 november 1946.

Bibliografie:

* Wildstroopers (toneel, 1900)
* De leemkruier (toneel, 1901)
* Visscherseer (toneel, 1901)
* Rina (toneel, 1903)
* De kwade hand (toneel, 1909)
* Hilda Flam (toneel, 1926)
* Edgard Tinel, een beroemd toonkundige (essay, 1926)
* De salonboerin (toneel, 1933)
* De schoone Irena (toneel, 1939)
* Anna Ring (toneel, ?)
* De antiquair (toneel, ?)
* Apostolaat (toneel, ?)
* Asouras of  De daemon van het oproer (toneel, ?)
* Bastiaan Stoppel (toneel, ?)
* De bekoring (toneel, ?)
* Boerenhoogmoed (toneel, ?)
* Boeteling (toneel, ?)
* Booze driften (toneel, ?)
* Can en Abel of  De strijd onzer boeren (toneel, ?)
* Een dag in Amerika (toneel, ?)
* De dochter van den vlasboer (?)
* Droomen is maar bedrog (toneel, ?)
* Het erfdeel van tante Belle (toneel, ?)
* Filips Verheyen (essay, ?)
* De fratsen van Manus (toneel, ?)
* Geraard Mercator. Zijn leven en werken (essay, ?)
* Het goudbloempje van Leuven (?)
* Guitenstreken (toneel, ?)
* De hannekenuit (toneel, ?)
* Helden (toneel, ?)
* In den storm (toneel, ?)
* In de val (toneel, ?)
* In 't zwarte land (toneel, ?)
* Kijkjes in het leven van menschen en dieren (?)
* De kleine held (toneel, ?)
* Lastige geburen (toneel, ?)
* Lentebloempjes (?)
* Majoor Hoogveen (toneel, ?)
* Mannen van 't water (?)
* Menschwording (toneel, ?)
* Misrekening (toneel, ?)
* Moederliefde (toneel, ?)
* Eene moeder (toneel, ?)
* Mottige Wannes (jeugdverhaal, ?)
* De muizenjacht (toneel, ?)
* Onplichtig veroordeeld (toneel, ?)
* Oorlogskinderen (toneel, ?)
* Oost-West, thuis best (toneel, ?)
* Op de Schelde (?)
* Pax hominibus (toneel, ?)
* Een rakker, Dood voor de wereld, Hannekenuit, Oude jonkmans (?)
* Rivierschuimers (toneel, ?)
* Robrecht van Vlaanderen (toneel, ?)
* De schabeletter (toneel, ?)
* De slet (toneel, ?)
* Stekelbaarsjes. Schetsen uit het Oost-Vlaandersche buitenleven (?)
* Tante Leentje van Zeeland (toneel, ?)
* Voor grootmoeder (toneel, ?)

-----------------------------

(1) melodrama = drama met weinig kunstwaarde

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers