Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

JOZEF SIMONS

Jozef Simons werd geboren te Oelegem in 1888 als zoon van de gemeentesecretaris. Zijn vader was tevens koster-orgelist. Hij volgde de lagere school bij "de zusters" in zijn dorp. Zijn middelbare studies deed hij van 1900 tot 1907 aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Vervolgens ging hij handelswetenschappen studeren aan het Sint-Ignatiusinstituut te Antwerpen en kunstgeschiedenis te Leuven. Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Schilde. Deze schrijver krijgt in de litteraire geschiedschrijving zelden de zelfs bescheiden plaats die hem toekomt. En nochtans was deze auteur meer dan een heimatschrijver en de dichter van "Kempenland". Hij is vooral bekend om zijn roman uit 1927 "Eer Vlaanderen vergaat". Dit werk beklemtoont de verscheurdheid van de schrijver en getuigt van een onthutsende historische geladenheid. Jozef Simons neemt met deze roman een heel eigen plaats in in de Vlaamse letterkunde. Het boek is een relevant document waarin gesteld wordt dat het activisme (d.i. het collaboreren in Vlaanderen tijdens de eerste wereldoorlog met het doel het bekomen van een onafhankelijk Vlaanderen) de wieg is van de zelfstandigheidsgedachte in Vlaanderen. Zelf stond Jozef Simons, die kanonnier was aan het Ijzerfront, in nauw contact met de leiding van de geheime Frontbeweging (hij was trouwens de dichter van het zogenaamde "Frontlied"). In het boek geeft hij in de persoon van de hoofdfiguur zijn radicale visie gestalte : het uur van Vlaanderen zou aan het front slaan indien de Vlaamsgezinden een macht zouden organiseren om de activisten te steunen. Om deze revolutionaire droom te begrijpen, moet men zich inleven in de ellendige situatie van de Vlaamse soldaten aan het front en het verzet tegen de Belgische machthebbers dat hieruit voortvloeide.
Anderzijds bleef de schrijver de nuchtere Kempenaar die het gevaar van dergelijke onderneming besefte. In die zin is "Eer Vlaanderen vergaat" dan ook het bewijsstuk voor de verscheurdheid, zelfs gespletenheid, van de schrijver en voor de eeuwige en thans nog voortdurende verdeeldheid tussen gematigden en radicalen in de Vlaamse beweging. Het is in ieder geval een werk dat door elke rechtgeaarde Vlaming, van welke strekking ook, zou moeten gelezen zijn.
Jozef Simons werd, na een tijdlang (van 1909 tot 1923, onderbroken door de eerste wereldoorlog) huisleraar bij een adellijke familie te zijn geweest, beambte bij de Boerenbond (van 1923 tot 1932). Ondertussen was hij in 1909 licentiaat in de handelswetenschappen geworden en in 1927 licentiaat in de oudheidkunde en de kunstgeschiedenis. Hij kwam tenslotte in het uitgeversbedrijf te Turnhout terecht. Jozef Simons is ook bekend om de teksten die hij schreef voor de liederen van Lodewijk De Vocht, Flor Peeters en Armand Preud'homme. "Kempenland" en "Als moeder zong" zijn hier een paar prachtige voorbeelden van.
Jozef Simons was gekend als een eenvoudige, gemoedelijke en innemend man die alle uiterlijk vertoon schuwde.Zijn werk kan aanzien worden als en artistiek volwaardige uiting van de bewustwording van een volk.
Hij schreef ook onder de pseudoniemen Blasius Schoormans, Ivo Draulans en Ijzer II.
Hij overleed te Turnhout op 20 januari 1948. Bij zijn begrafenis zei Eerw. Pater Van Mierlo : "Het was een voorrecht met hem vriendschap te mogen sluiten en zijn vriendschap te mogen genieten". In 1949 kreeg hij een monument te Turnhout. Te zijner ere werden nog gedenkplaten onthuld te Oelegem (1949) en Turnhout (1963).

Bibliografie :

* Uit een eenvoudige wereld (1908)
* Uit mijn studententijd (1910, onder pseudoniem "Blasius Smoormans")
* De kleine Pilatus (1910, van P.A. Alarcon, uit het Spaans vertaald)
* De Spaanse letterkunde in vogelvlucht (1912, verhandeling)
* Een sant in zijn land (1912, verhalenbundel)
* Een eenvoudige wereld (1912)
* Vlinders in de regen (1914, gedichten)
* Blonde garve (1914, dichtbundel)
* De vroolijke en stichtende historie van Bonifacius Suyckerbuyck 1919, roman)
* In hooger sferen (1920)
* Onder den hiel (1920, oorlogsgedichten, samen met F. De Pillecyn)
* Verhalen van een kanonnier (1921)
* Oorlogsvlaanderen (1921)
* Zo ging een jaar (Herleven) (1922)
* Zeep (1924)
* Mastentoppen (1924, verhalenbundel)
        - Van 't verken van Balder en van den pastoor zijn perziken
        - Veete en verzoening
        - De bestedeling
        - Van een simpel trommelaarke
        - Voorkennis
        - Rouwkoop
        - Oudejaarsdag
        - Koekeloerenhaan
        - Gebroken geluk
        - Sursum corda
        - Kempische kermis
* Ons vroom en vrolijk Kempenland (1925, volksvertellingen)
* Mastenvlimmen (1925, verhalenbundel)
        - Requiem
        - Uit ijdelheid
        - De kwade hand
        - Alvermannekes
        - Sprookjesbruid
        - Van Jakke den bezembinder
        - Onder de linde
* In Spanje (1926, reisverhaal)
* Geluksvogel (1926, van Francis Finn, vertaald uit het Engels)
* Eer Vlaanderen vergaat (1927, onder de pseudoniem "Ivo Draulans")
* Op grootvaders knie (1927, volksvertellingen)
* Sneeuwwitje (1927, van Francis Finn, vertaald uit het Engels)
* De strooptocht van kapelaan Hermans (1928)
* In ScandinaviŰ (1928, reisverhaal)
* Een kranig kereltje (1928, van Francis Finn, vertaald uit het Engels)
* Herleven (Zoo ging een jaar) (1929, heruitgave van 1922)
* Naar ItaliŰ (1930, reisverhaal)
* De laatste flesch (1930, verhalenbundel)
        - De laatste flesch
        - De Vlaamsche leeuw in 't oerwoud
        - De laatste rit
        - De bestedeling en de ekster
* Volksliedjes en verzekes (1931)
* Voor 't verken komt (1931, kinderverhalen)
       - Van vrouwke miserie
       - Een vrouw en een notenboom
       - Van de appelen van gezondheid
       - Hoe Lucifer gefopt werd
        - Hoe Jantje van den bezembinder Hertog van Brabant werd
        - Van Jan den reiziger
       - Akkoord is akkoord
       - Van Ronkaard
       - Van den drakentongen
       - Van Jan den domkop en het wonderpaard
       - Van Kobe en Trinette
       - Van Janneke en Mieke
       - Van het meisje met de gouden lokken
* Elf nobelewitjes (1932, volksvertellingen)
* Mastetoppen (1932, verhalenbundel)
        - De danstent
        - Mastetoppen
                - Rouwkoop
                - Gebroken geluk
                - Sursum corda
                - Levensverzekering
                - De strooptocht
                - Eerste gekobbel
                - Knock-out
                - Simili
        - In hoger sferen
                - De papegaai
                - De geschelpte duiver
                - De peperkoek
                - Marelleke
                - Nonsens
                - Wat zullen de Turken doen ?
                - Kamerspel
                - Zeep
* Fier Margrietje van Leuven (Vlaamsch Filmke) (1932)
* Harslucht (1933, verhalenbundel)

        - Ca´phas
        - Het kogeltje
        - Niet op zijn nummer
        - De zadel
        - Het zonneke
        - Angst
        - De negen zaligheden
        - Leve Borms
* Naar Oberammergau (1933, reisverhaal)
* Jantje van den bezembinder (Vlaamsch Filmke) (1933)
* Grootmoeders reis -Tot niets meer bekwaam (Vlaamsch Filmke) (1934)

* Een rare snuiter (1934., van Wilhelm Zierow, vertaling uit het Duits, Vlaamsch Filmke)
* Babette Bomberlings bruidegem (1933, van Alice Berend, vertaling uit het Duits)
* Het stierengevecht (1935, Vlaamsch Filmke)
* Dientje Goris (1935, roman)
* Van twee koningskinderen (= Willy Branders) (1935, roman)
* Twaalf sterretjes. Mariaverhalen (1937, verhalenbundel)
       - Een sultan had een dochterkijn
       - Van een kleine monnik die O.L. Vrouw te eten bracht
       - De heer van Halmale
       - Het Mariahoedeken
       - Mooi Liesje en de zwarte ridder
       - Van broeder brouwer
       - Van de vrome maagd Lutgardis
       - De godvruchtige herder
       - De droom van Albertus Magnus
       - De aap
       - Toevlucht der zondaars
       - De medaille van O.L. Vrouw van Halle
* Victor Ceuleman (1937, roman)
* Sprookjes uit het hooge Noorden (Zweedsche sprookjes) (1940, van Einar F. Mansson, vertaald uit het Zweeds)
* Bij ons in de Kempen (1942, verhalenbundel)
        - De strooptocht
        - Simili
        - Rouwkoop
        - Ca´phas
        - De peperkoek
        - Marelleke
        - Verlies van geheugen
        - De laatste rit
        - Valentijn
* Daar is geen potje of er past een scheeltje op (1942, verhaal in "Bloei")
* De mooie molenaarsvrouw (1943, van P.A. Alarcon, vertaald uit het Spaans)

* Bonte garve (1943, liederen en gedichten)
* De kleine koning. En : Een schoolmeester in Holstein ten jare 1854 (1944, van J.H. Fehrs, vertaald uit het
Platduits)
* De danstent (1944, roman)
* De laatste flesch (1945, verhalenbundel)
        - De laatste flesch
        - De verrader
        - Het rookspierke van pater Capistranus
        - Ne quid nimis
        - De negen zaligheden
        - Staart inkorten
        - De strooptocht
        - Tintelenteen
        - De papegaai
        - De Vlaamsche Leeuw in 't oerwoud
* Nagelaten gedichten (1948)
* Verzamelde werken (1963, uitgegeven door Ludo Simons)
        - Bonifacius Suykerbuyck (roman)
        - Dientje Goris (roman)
        - Eer Vlaanderen vergaat (roman)
        - Victor Ceuleman (roman)
        - Willy Branders (roman)
        - Harslucht (verhalenbundel)
        - De laatste fles (verhalenbundel)
        - Matstetoppen (verhalenbundel)
                - Mastetoppen (omvattend : Rouwkoop, Gebroken geluk, Sursum corda, Levensverzekering, Eerste gekibbel,
                   Knock-out, Simili)
                - In hoger sferen (omvattend : De papegaai, De geschelpte duiver, De peperkoek, Marelleke, Nonsens, Wat
                  zullen de Turken doen?, Kamerspel)
        - Een sant in zijn land (verhalenbundel) (omvattend : Een sant in zijn land, Valentijn, Oudejaarsdag, De besteling en
         de ekster, Verlies van geheugen, De laatste rit)
        - Bonte garve (liederen en gedichten)
* Jozef Simons Omnibus (1973)
        - Eer Vlaanderen vergaat
        - Dientje Goris
        - Bonifacius Suykerbuyck
        - De danstent
        - Zijn derde ster
        - Ca´phas
* De verrader (1978, in "Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd")
* De kwade hand (1990, legende)
* Nederduitsche vertellingen (z;j., vertaling)

* Grootmoeders reis, en : tot niets meer bekwaam (z.j., van Wilhelm Zierow, vertaling uit het Duits, Vlaamse Filmke)
* Jantje van den bezembinder (z.j., Vlaams Filmke)
* Bobby in filmland (z.j., van Francis Finn, vertaling uit het Engels)
* De diamanten ring (z.j, van Francis Finn, vertaling uit het Engels)
* Valentijn (z.j.)
        - Valentijn
        - De kwade hand
* Op vacantie (z.j., reisverhalen)
        - Naar Zwitserland
        - Naar Engeland
        - Naar Lourdes
* Kattestaart (z.j., liederen en gedichten)

Veel meer over Jozef Simons vind je op http://home.scarlet.be/~gymwinfo/js011.htm

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers