Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

GEBROEDERS SNIEDERS

(Jan) Renier Snieders werd geboren te Bladel (Noord-Brabant) op 22 november 1812 in een gezin met negen zonen. Hij ging geneeskunde studeren te Leuven, waar hij promoveerde in 1838. Hij vestigde zich als geneesheer te Turnhout, waar hij voor de rest van zijn leven verbleef.
Zijn dagelijkse omgang met het Kempische volk was een bron van inspiratie voor zijn vlot geschreven, soms humoristische, verhalen en romans. Deze zijn, naar het voorbeeld van Conscience, romantisch en moraliserend, doch minder idealiserend.
Renier Snieders stierf te Turnhout op 9 april 1888.

Bibliografie :

* De gouden Willem. Uit het leven der boeren in de Kempen (1848)
* Het kind met den helm (1852)

* Dorpsverhalen (1853)
       - Neel, de kleermaker
        - Op- en Neerheide
        - ......
* De meesterknecht (1855)
* Doctor Marcus (1858)
* De lelie van het gehucht (1860)
* Hoe men burgermeester wordt (1861)
* Op de pijnbank. Proeven van diepe verveling (1867)
* Narda (1869)
* De geuzen in de Kempen (2 delen) (1875)
* De goochelaar (2 delen) (1878)
* De scheerslijper (2 delen) (1881)
* Zonder god (2 delen) (1885)
* Het wonder van Saint-Hubert (?)
* De hut van Wartje Nulph (?)
* Bij de boeren. Zedenschets uit de Brabantsche Kempen (?)
* De Schuimloopers (?)
* De brandstichter (?)
* De wonderdokter (?)

* Anastasia (?)
* Amanda (?)
* Het paradijs (?)
De lelie van 't gehucht (1954, in "Vlaamse cassette, deel I")
* Omnibus 1 (1975) (omvattend: Goed geborgen, Het kind met "den helm", De meesterknecht)
* Omnibus 2 (1976) (omvattend: Op de pijnbank, Hoe men burgemeester wordt, De schuimlopers)
* Omnibus 3 (1976) (omvattend: De hut van Wartje Nulph, Het kraaiennest, De brandstichter, Gij dwarskop)
* Omnibus 4 (1979) (De scheerslijper)

   

August Snieders werd als jongste broer van Renier geboren te Bladel (Noord-Brabant) op 8 mei 1825. Hij begon zijn carriŤre als letterzetter, eerst te 's Hertogenbosch, later te Antwerpen. In 1845 werd hij redacteur van "Het Handelsblad". Van 1849 tot 1899 was hij hoofdredacteur. Onder zijn beheer werd "Het Handelsblad" de belangrijkste Vlaamse krant en hijzelf de meest toonaangevende journalist van de negentiende eeuw. Hij werd een integer verdediger van de katholieke en Vlaamse idealen, een hele opgave in die tijd !
Hij debuteerde met zachte dorpsnovellen zoals "Heibloemke" (1860). Met zijn historische romans zoals o.a. "Op den toren" (1869) bereikte hij hetzelfde niveau als H. Conscience. Zijn humoristische schetsen over de Antwerpse burgerij getuigen van ironie (1) en sarcasme (2).
Hij schreef ook onder de pseudoniemen N., O-O, Wouter Snykens en Yours.
August Snieders stierf te Borgerhout op 19 november 1904.

Bibliografie :

* Burgerdeugd. Een verhaal uit vroeger dagen (1851)
* Beelden uit ons leven (1851) (omvattend: Een kunstenaar, De arme Casper, Verstootelingen)
* De arme schoolmeester (1851)
* Een stem uit de geschiedenis des vaderlands (1852)
* De landverrader. Eene fantazie (1853)
* De dorpspastoor. Uit de dagen der Fransche overheersching (1853)
* De orgeldraaier. Een geschiedenis uit den jare 1817 (1854)
* Het bloemengraf. Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen (1854)
* De gasthuisnon. Een verhaal uit onzen tijd (1855)
* De verstooteling. Tafereelen uit onzen tijd (1856)
* In 't vervallen huis (1857)
* (De) fortuinzoekers. Tafereelen uit Noord-Brabant (1858)
* Avond en morgen. Uit het Vlaamsche kunst- en volksleven (1860) (omvattend: Tante Trippeldveld, De meikrans, Meeke Geeraerts,
   Heibloemke)

* Juffer Klepperman. Eene vertelling uit de grensdorpen (1860)
* Heibloemke (1860)
* Mijn vriend de schilder (1860)
* De wolfjager. De Kempen in de Spaanschen tijd (1860)
* Arme Julia (1861)
* Sneeuwvlokske. Uit de dagen van den watersnood (1861)
* Steven Waggelaar. Uit het leven van een Vlaamsch declamator (1861)
* De broeikas van de roem (1861)
* Een concert voor den arme (1861)
* Au sein de la famille (1861)
* Onder de straatlantaarn (1862)
* Levensconcerten (1862)
* Volkenkunde. Het familie-leven in BelgiŽ ((1862)
* Sneeuwballen. Bijschrift voor eene schilderij van Jan Ruyten (1862)
* Het Jan Klaassenspel. Met levende beelden uit onze tijd (1863)
* Op de bruiloft. Geschiedenis van een vielliebchen (1863)
* Nalezingen over Bilderdijk (1863)
* Verborgen geluk. Schetsen uit onze tijd (1865)
* De koningin van het voetlicht. Opmerkingen van Yours uit het Vlaamsche leven (1865)
* Een waterdroppel (1865)
* Brief van Yours aan den dichter (1865)
* Bescherm-engelen (1865)
* Een vrouwenoproer (1865)
* Herinneringen uit het Vlaamsche leven (1866)
* Het zusterken der armen. Een verhaal uit onze dagen (1867)
* In 't vervallen huis. Drie herinneringen uit den jongelingstijd (1867) (omvattend: De ooievaars, Hoog vliegen en diep vallen, Jan
   Scharesliep)
* Huizen bouwen. Een toast (1868)
* De diplomaat (1868)
* Op pensioen (1868)
* Wat een pruik kost (1868)
* Graaf en valkenier (1868)
* Het hertenkamp (1868)
* Op den toren. De inval der Franschen in 1792 (1869)
* Von's en van's (1869)
* Uit het leven ener vod (1869)
* Naar Cayenne. Respublica en Dargonne (1869)
* Chauvins in de XVIIe eeuw (1869)
* Job Jeurinck. Eene novelle uit den ouden tijd (1870)
* De speelduivel (1870)
* Giele-Goele (1870)
* De voetbranders. De Franschen in Noord-Brabant (1871)
* De heer van 't kasteel. Naar het leven geteekend (1872)
* Glimwormken. Een  drama uit ons gehucht (1872)

* Gedenkboek van den oorlog 1870-71 (1872)
* Een door en door geleerd man (1872)
* Lodewijk Gerrits (1873)
* Oranje in de Kempen. Tafereelen uit den jare 1649 (1873)
* Maria Stuart. Historische voordracht (1874)
* Waar is de vader (1874)
* Villa Platella (1874)
* Aan den oever der zee (1874)
* De bestedeling (1874)
* Mijn ezel te Blankenberghe (1874)
* De koningin van 't voetlicht (1875)
* J.F. De Beucker (1875)
* Antwerpen in brand. Tafereelen uit den jare 1576 (1876)
* Anne-Dieu-le-Veut. Een verhaal uit de XVIIe eeuw (1876)
* De geest van het vaderhuis (1876)
* Hoppebellen (1877)
* Reizen en reizigers (1877)
* Een bezoek op den huize "De Braacken" (1877)
* Klokketonen I (1878) (omvattend: Uit het leven ener vod, Op pensioen, Wat een pruik kost, Een jongen uit de Kempen, Graaf en
   valkenier, Mijn vriend de schilder, Sneeuwballen, Bescherm-engelen)

* Klokkentonen II (1878) (omvattend: Een bezoek op den huize "De Braacken", Levensconcerten, De broeikas van den roem, Een door
   en door geleerd man, Het hertenkamp, Een concert voor den arme, Au sein de la famille, Giele-Goele, Mijn ezel te Blankenberghe, De
   geest van het vaderhuis)

* Oud speelgoed I (1878) (omvattend: Sneeuwvlokske, Steven Waggelaar, Huizen bouwen, De diplomaat, De koningin van het
   voetlicht)

* Oud speelgoed II (1878) (omvattend: Een vrouwen-oproer, Onder de straatlantaarn, Villa Platella, Aan den oever der zee, Een
   waterdroppel, Brief van Yours aan den dichter, De bestedeling, Hoppebellen, Reizen en reizigers, Von's en van's)

* Gedenkboek van den oorlog van 1877 (1878)
*
Een jongen uit de Kempen (feestrede uitgesproken te St-Nicolaas, den 12. Mei 1878, in plechtige zitting van het Davidsfonds)
* Kerstnacht (1879)
* De kraaien zullen 't uitbrengen (1879)
* Alleen in de wereld (1880)
* Respublica en Dargonne (1880)
* Verlos ons van den kwade (1880)
* Villa Pladelle. De giftbrief van 't jaar 922 (1881)          
* Allerlei (1882) (Omvattend: Een droom, De roman, Zaterdagavond, Kerstmis in de kerk en Kerstmis in huis, Twee dichterlijke
   vrouwen, Verlos ons van den kwade, Gevallen ster)

* Zoo werd hij rijk (1882)
* Bloemen op het harde pad (1882)
* Gevallen ster (1882)
* Op de punt van den degen (1882)
* Yolande. Lyrische legende in drie deelen (1883)
* De nachtraven (1884)
* Blanchefloor. Ballade (1886)
* Fata morgana (1887)
* Levenschets van Dr. J. Renier Snieders (1888)
* Onze boeren. Tooneelen uit den boerenoorlog van 1798 (1889)
* Vijftig jaar geleden (1889)
* Het kwartier Kempenland (1889)
* Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van J. De Laet (1889)
* Dit zijn SnideriŽn (1893)
* Scherpenheuvel (1893)
* Rijfka (1894)
* Blond Ameltje. Uit de dagen van "Onze Boeren" (1895)
* Stille waters, diepe gronden (?)

* Karakters en silhouetten (?) (omvattend: Vijftig jaar geleden, Levenschets van Dr. J. Renier Snieders, Willem Ogier en zijn tijd,
   Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van de heer J. De Laet, Nalezingen over Bilderdijk, De oude heer Smits, Volkenkunde. Het
   familie-leven in BelgiŽ)

* Stomme Nora. Een schets uit Noord-Brabant (?)
* Kreupele Dorus (?)
* Kerstmis (?)
* Snieders- Cassette (?)
   - Eerste deel : Oranje in de Kempen, Heibloemke, Anne Dieu-le-Veut
   - Tweede deel : Onze boeren, Wat een pruik kost, Ryfka
* Op de toren (1954, in "Vlaamse cassette, deel II")
* Omnibus 1 (1975) (omvattend: Jan Scharesliep, Het kwartier Kempenland, De wolfjager, De ooievaars)
* Omnibus 2 (1976) (omvattend: De kraaien zullen het uitbrengen, Stille waters diepe gronden, Op "den toren")
* Omnibus 3 (1976) (omvattend: Het bloemengraf, De speelduivel, Op de bruiloft, Wim en Grim)
* De orgelman (1978) (in "Vlaamse Dorpsverhalen uit vroeger tijd")
* Omnibus 4 (1979) (omvattend: Zo werd hij rijk, Fata Morgana)

-------------

(1) ironie = spottend het tegengestelde zeggen van wat men bedoelt doch zo dat geen misvatting ontstaat
(2) sarcasme = bijtende opmerkingen maken

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers