Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

FELIX TIMMERMANS

Felix Timmermans werd te Lier geboren op 5 juli 1886. Deze schrijver-schilder-tekenaar-toneelauteur was het dertiende kind uit een gezin van veertien kinderen. Zijn vader handelde in kant. Zijn moeder was de dochter van een smid. Deze autodidact (1) volgde tot zijn 15 jaar de lagere school en ging naar de  tekenacademie. Inspiratie voor zijn latere boeken en vertelsels vond hij in de verhalen van zijn vader. Onder de schuilnaam Polle van Mher publiceerde hij zijn eerste gedichten en vertelsels in Lierse weekbladen vanaf 1905. In 1910 en 1911 verschenen "Schemeringen van de dood" en "Begijnhofsproken", gebundelde geheimzinnige pessimistische verhalen. Na een zware ziekte kwam er in 1916 een ommekeer met "Pallieter", wellicht zijn bekendste werk. Deze roman is een ode aan het leven en de natuur. Het wordt zijn grootste succes. Hierna volgen nog een hele reeks romans, verhalen en novellen van verschillende genres, van het romantische liefdesverhaal zoals "Anne-Marie", over religieus-historische verhalen zoals "Het kindeke Jezus in Vlaanderen" en biografieën zoals "Pieter Breughel, zo heb ik uit uw werken geroken" en het pas na zijn dood verschenen "Adriaan Brouwer" tot een meer moderne realistische roman zoals "Boerenpsalm". Dank zij deze veelzijdigheid was hij de meest succesvolle auteur uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Zijn werk werd in ettelijke talen vertaald. Vanaf 1940 moest hij het wegens een hartkwaal kalmer aan doen. Tijdens de eerste oorlogsjaren was hij redacteur van het Vlaams-nationalistische "Volk". Hierom en omdat hij in 1942 aan de Hamburgse universiteit de Rembrandtprijs ontving werd ook hij, zoals zovelen, wellicht ten onrechte gebrandmerkt als collaborateur (2). Zijn dossier werd ten andere geseponeerd (3). Vanaf 1944 had hij een zeer zwakke gezondheid. De "Fé" overleed te Lier op 24 januari 1947 in de leeftijd van 60 jaar. "Pallieter" en "Boerenpsalm" werden verfilmd.
Hij schreef ook nog onder het pseudoniem Stelijn Koldijs.

Bibliografie :

* 1907 : Door de dagen. Indrukken van Polleke van Mehr (gedichten)
* 1909 : "Ecce-Homo" en het bange portieresken (samen met Frans Thiry) (later opgenomen in "Begijnhofsproken")
* 1910 : Schemeringen van de dood
* 1912 : Begijnhofsproken (omvattend : Binnenleiding - De waterheiligen - De sacrificie van zuster Wivina - De aankondiging
   of de strijd tussen Elias en de Antikrist - "Ecce-Homo" en het bange portieresken - Van zuster Katelijne en 't
   Lievevrouwken - Het fonteintje - Buitenleiding)
* 1916 : Pallieter
* 1917 : Het kindeke Jezus in Vlaanderen
* 1918 : De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntje
* 1919 : Boudewijn (Dierenepos in verzen)
* 1921 : Anna-Marie
*  1921 : Karel en Elegast (bewerking)
* 1922 : De vier heemskinderen (bewerking)
* 1922 : Uit mijn rommelkast. Rond het ontstaan van "Pallieter" en "Het  kindeke Jezus in Vlaanderen"
* 1922 : Mijnheer (Schouwburgspel)
* 1923 : Driekoningentriptiek
* 1923 : De ivoren fluit (korte verhalen)
* 1924 : De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt
* 1924 : Pieter Brugel. Feestgroet uitgesproken op 31 mei MCMXXIV
* 1924 : Het keerseken in den lanteern (omvattend : De nood van Sinter-Klaas - Het masker - Het nachtelijk uur -
   In de koninklijke vlaai - 't Nonneke Beatrijs - Het verbeternishuis - De eeuwige stilte - Het eerste communiekantje
   - Het verksken - De begrafenis van Matantje - De verliefde moor - Zomerkermissen - O. L. Vrouw der  visschen
   - Landelijke processie - De kerstmis-sater - Sint-Gommarus - De kistprocessie - Ambiorix)
* 1924 : En waar de sterre bleef stille staan (toneelstuk)
* 1924 : Het kleuterboek. Rijmpjes
* 1925 : Schoon Lier
* 1925 : De oranjebloemekens (in Vierde Winterboek van de wereldbibliotheek)
* 1926 : Naar waar de appelsienen groeien
* ? : In "De Fortuin"
* 1926 : Het hovenkierken Gods
* 1926 : Leontientje (toneelspel)
* 1928 : Pieter Bruegel, zoo heb ik uit uwe werken geroken
* 1929 : Het werk van Fred Bogaerts (inleiding geschreven door Felix Timmermans)
* 1930 : De hemelsche Salomé (toneelspel)
* 1931 : De wilgen (In "De stad")
* 1932 : De harp van Sint-Franciscus
* 1933 : Pijp en toebak (omvattend : De lange steenen pijp - Rond een plaats van portier - Het konijn - Het ge-
    heim der wilgen - In 't Kruis, café chantant - Het liefdekabinet - De moedwillige verkenskop - De heilige kraai -
    De dinsdagsche heilige - Het gehiem - De oranjebloemekens - Mademoiselle de Chanterie - Twee vertellingen voor
    mijne kinderen : De uil, Het zegevierend haasje)
* 1934 : De kerk van Strijthem (In "Kerstboek 1934)
* 1934 : Bij de krabbekoker
* 1935 : Boerenpsalm
* 1936 : Het Vlaamsche volksleven volgens Pieter Breughel
* 1937 : Het jaar des heeren (Karl Heinrich Waggerl - vertaling uit het Duits)
* 1938 : Het kindeke Jezus in vlaanderen (toneelbewerking door Karl Jacobs)
* 1938 : Het filmspel van Sint-Franciscus (toneelspel)
* 1939 : De kruislievenheer (verhaal) (in "Zonnewijzer 1940. Alamanak voor het katholieke gezin)
* 1941 : De familie Hernat

* 1942 : Vertelsels (heruitgegeven in 1986) (omvattend: De goede helpers, Perlamoena, De juwelendiefstal, De uil,
   Prinses Orianda en het damhert, Jef soldaat, Sint-Nicolaas en de drie kinderen, De dag der dieren, Anne-Mie en Bruintje, Het visserke op de telloor, Onze-Lieve-Heer en de koei, De bende van de Onzichtbare Hand, Het verken als kluizenaar, Pitje Sprot, De nood van Sinterklaas, Het zegevierend haasje, Het verkske, Jan de kraai)
* 1942 : Kindertijd (verhaal in "Bloei")
* 1943 : Die sanfte Kehle (toneelspel, oorspronkelijke titel : De zachte keel) (Heruitgegeven in 2006 door Felix-Timmermans Kring)
* 1943 : Minneke-Poes
* 1943 : Oscar Van Rompay (essay)
* 1943 : Isidoor Opsomer (voordracht) 
* 1943 : Pieter Bruegel (toneelspel)
* 1943 : Een lepel herinneringen
* 1944 : Vertelsels II
* 1944 : Anne-Mie en Bruintje
* 1945 : Vertelsels III
* 1947 : Adagio (gedichten)
* 1948 : Adriaan Brouwer
* ? : Lierke-Plezierke
* 1965 : Brevarium (omvattend : De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen - Driekoningentryptiek - Het

   hovenierken Gods - Ik zag Cecilia komen - Minneke Poes)
* ? : Felix Timmermans vehaalt (omvattend : Mijn rommelkas - Het verksken - Ik zag Cecilia komen - In de koninklijke vlaai - De bombardon - O. L. Vrouw der vissen - De kerstmis-sater - De uil - De moedwillige varkenskop - De lange steenen pijp - De nood van Sinter-Klaas)
* ? : De goede helpers en andere verhalen (omvattend : De goede helpers - Het verken als kluizenaar - Perlamoena -
   De juwelendiefstal - Het verksken - Prinses Orianda en het damhert - Jef Soldaat - De bende van de onzichtbare hand -
   Jan de Kraai - De nood van Sinter-Klaas - Sint-Nikolaas en de drie kinderen - Pitje Sprot - Het visserke op de
   telloor - Het zegevierende haasje - Onze Lieve Heer en de koei)
* 1969 : Jan de Kraai en andere verhalen (omvattend : Jan de Kraai - Onze Lieve Heer en de koei - De nood van
   Sinter-Klaas - "In de koninklijke vlaai" - Het verbeternishuis - Het verksken - Ambiorix - In 't Kruis, café-chantant - De
   kistprocessie)
* 1971 : Met Felix Timmermans door Vlaanderen  (omvattend: Voorwoord door Lia Timmermans - Pallieter -
   De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen - Pieter Bruegel, zo heb ik U uit Uw werken geroken -
   Boerenpsalm - Ik zag Cecilia komen - De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt)
* 1971 : Het masker (uit "Een lepel herinneringen", in "54 Vlaamse verhalen")
* 1976 : Ik zag Cecilia komen (in "Omnibus Vlaamse Parels 2, 1900-1946")
* 1978 : Het verksken (in "Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd")
* 1993 : Pallieter in Holland - Uit mijn rommelkas - Een lepel herinneringen
* ? : Onze Lieve Heer en de koei (uit "De goede helpers", in "Vlaamse verhalen")
* ? : Om een goede boer te zijn (uit "Boerenpsalm",
in " Heimatschrijvers in de Nederlandse literatuur") (z.j.)
* ? : De kistprocessie (uit "Het keerseken in de lanteern",
in " Heimatschrijvers in de Nederlandse literatuur") (z.j.)

-------------

(1) autodidact = iemand die zichzelf een bepaalde wetenschap of kunde heeft geleerd, zonder leermeester
(2) collaboratie = medewerking met de bezettende vijandelijke macht in oorlogstijd
(3) seponeren = terzijde leggen

 Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers