Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

KAREL VAN DEN OEVER

Karel Van den Oever werd geboren te Antwerpen op 19 november 1879. Zijn ouders waren afkomstig van Friesland en hadden een ellegoedzaak.
Hij startte zijn literaire carriŤre bij de anarchistische (1) groep "De Alvoorder", waartoe ook Lode Baekelmans en Willem Elsschot behoorden. Na een ernstige ziekte werd hij echter strijdbaar katholiek. In 1905 stichtte hij samen met Jozef Muls het tijdschrift "Vlaamsche Arbeid". Aanvankelijk schreef hij verfijnde stemmingsgedichten zoals o.a. blijkt in de bundel "Van stille dingen" (1904). Hij evolueerde naar een maniŽristische (2) lyriek (3) in een archaÔserende (4) taal. Een voorbeeld hiervan is "De geuzenstad" uit 1911, een barokke ophemeling van Antwerpens glorietijd in de 16e eeuw.
Tijdens Wereldoorlog I verbleef Karel Van den Oever in Nederland. Hij werd stilaan beÔnvloed door het humanitair expressionisme (5), maar bleef in proza en poŽzie getuigenis afleggen van zijn diepe rooms-katholieke geloofsovertuiging. Hoogtepunt hiervan is wellicht de roman "Het inwendige leven van Paul" (1923), de confrontatie van een naar Gods genade zoekend wereldvreemd mens met de buitenwereld.
Karel Van den Oever werkte mee aan verscheidene tijdschriften en dagbladen zoals "Dietsche Warande en Belfort", "Groot-Nederland", "De Standaard", "De Schelde", enz... . In zijn kritieken en essays (6) uitte hij zich als fanatiek katholiek en voorvechter van de Vlaamse en Groot-Nederlandse gedachte.
Hij publiceerde ook onder de schuilnaam Jan Michiels.
Karel Van den Oever stierf te Antwerpen op 6 oktober 1926.

Bibliografie:

* In schemergloed der morgenverte (poŽzie, 1901)
* Van stille dingen (poŽzie, 1904)
* Kempische vertelsels (verhalen, 1905)
* Het drievuldig beeld (poŽzie, 1907)
* Godvruchtige maen-rymen (poŽzie, 1911)
* De geuzenstad (proza, 1911)
* Lof van Antwerpen (poŽzie, 1911)
* Kritische opstellen (proza, 1913)
* Juffrouw Suzanne Roemers (toneel, 1914)
* Hollandsch-Belgische toenadering (essay, 1917)
* De Vlaamsche Beweging (essay, 1918)
* Verzen uit oorlogstijd (poŽzie, 1919)
* De zilveren flambouw (poŽzie, 1919)
* Oud-Antwerpsche vertellingen (proza, 1920)
* De betooverde heide (poŽzie, 1921)
* Het open luik (poŽzie, 1922)
* Het roode paard (kritiek, 1923)
* Het inwendig leven van Paul (proza, 1923)
* Schaduw der vleugelen (poŽzie, 1923)
* Geestelijke peilingen (kritiek, 1924)
* De "Hollandsche natie" voor een Vlaamsche spiegel (essay, 1925)
* De heilige berg (poŽzie, 1925)
* Paviljoen (poŽzie, 1926)
* Een onbegrepen lied (bloemlezing verzameld en ingeleid door Frans Verachtert, 1966)

-------------

(1) anarchistisch = alle gezag verwerpend
(2) maniŽrisme = gekunsteldheid
(3) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
(4) archaÔserend = opzettelijk immiterend wat oud is
(5) expressionisme = kunstrichting waarbij persoonlijke beleving en visie wordt uitgedrukt
(6) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers