Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

URBAIN VAN DE VOORDE

Urbain Van de Voorde werd geboren te Blankenberge op 27 oktober 1893.
Hij begon zijn carriŤre als ambtenaar en werd vervolgens journalist. Vanaf 1947 was hij redacteur kunst en letteren bij het dagblad "De Standaard". Bovendien werkte hij mee aan verschillende Vlaamse en Nederlandse tijdschriften.
In 1921 debuteerde hij als dichter met de verzenbundel "De haard der ziel". Zijn poŽzie was plechtstatig en in traditionele vorm. Zijn gedichten waren een zoeken naar de zin van het leven.
Als kunstcriticus zette Urbain Van de Voorde zich dan ook af tegen expressionisme (1), surrealisme (2), dadaÔsme (3) en experimentele poŽzie, wat in de modernistische kringen heel wat negatieve reacties opleverde.
Zijn essays (4) handelden meestal over Vlaamse schrijvers zoals "Guido Gezelle" (1926) en "Karel Van de Woestijne" (1934).
Hij schreef ook een psychologische novelle: "Het meisje Lea" (1926).
Hij gebruikte ook het pseudoniem Sirius.
Urbain Van de Voorde stierf te Leuven op 16 juli 1966.

Bibliografie:

* De haard der ziel (poŽzie, 1921)
* Diepere krachten (poŽzie, 1924)
* Guido Gezelle (essay, 1926)
* Het meisje Lea (novelle, 1926)
* Het donker vuur (poŽzie, 1928)
* Per umbram vitae (poŽzie, 1929)
* Critiek en beschouwing I (essays, 1930)
* Gezelle's eros (essay, 1930)
* Critiek en beschouwing II (essays, 1931)
* Modern, al te modern (essay, 1931)
* Essay over Karel Van de Woestijne (essay, 1934)
* Ruusbroec en de geest der mystiek (essay, 1934)
* Het pact van Faustus (essay, 1936)
* 'k Heb menig uur bij u... (1937)
* Vorm en geest (essay, 1939)
* De poŽtische inspiratie (essay, 1942)
* Keerend getij (1942)
* Eros Thanatos (poŽzie, 1943)
* Herkomst der hedendaagse Vlaamse schilderkunst (essay, 1943)
* De nationale traditie in onze beeldende kunsten (essay, 1944)
* Frankrijks dubbele bodem (essay, 1944)
* De gelieven (poŽzie, 1951)
* Metamorfosen (poŽzie, 1956)
* Verspilde gloed (poŽzie, bloemlezing, 1964)

----------------
 

(1) expressionisme = kunstirichting die de persoonlijke beleving en visie uitdrukt
(2) surrealisme = kunstrichting die ervan uitgaat dat de dingen niet zijn wat ze schijnen, maar een bovenverstandelijke  betekenis hebben
(3) dadaÔsme = richting in kunst en literatuur (vanaf 1915) die alle betrekking tussen de gedachte en de uitdrukking ervan wilde opheffen
(4) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers