Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

 PIET VAN AKEN

Piet Van Aken werd geboren te Terhagen op 15 februari 1920. Toen hij school liep te Mechelen kreeg hij les van Filip De Pillecyn. Zijn werk situeert zich in zijn geboortestreek aan de Rupel en heeft meestal als achtergrond het harde leven in de steenbakkerijen. Het woordgebruik en de atmosfeer illustreren de invloed van Filip De Pillecyn. Bij Van Aken zijn de hoofdfiguren echter door hun instinct gedreven krachtmensen, gekenmerkt door hun menselijke haat en een bijna dierlijke begeerte. Hij verstaat de kunst om passionele en sociale problematieken op een subtiele wijze te verweven tot één boeiend geheel. De schrijver plaatst zich aan de zijde van de sociaal uitgestotenen. Zijn inzicht in de complexiteit van de menselijke gedrevenheid weerhoudt hem echter van tendentieuze oppervlakkigheid en stellingnames.
In "Alleen de doden ontkomen" (1947), een beschrijving van de aanpassingsmoeilijkheden van jonge verzetslieden aan de naoorlogse maatschappij, obeserveert hij op koele en nuchtere wijze de menselijke eenzaamheid. "Het begeren" uit 1952 benadrukt dan weer de verstrengeling van de individuele en sociale problemen. De bekende novelle "Klinkaart" (1954) beschrijft op naturalistische (1) wijze de ontluistering van een kinderziel door mensonterende sociale toestanden. In "De wilde jaren" (1958) wordt dan weer op psychologisch naturalistische wijze de jeugdmisdadigheid uitgebeeld. Dit werk getuigt eerder van een pessimistische levensvisie. "De nikkers" (1959) is een voorspelling van de toekomstige moeilijkheden in het toenmalige Belgisch Kongo. Van een weer heel andere aard is "De onschuldige barbaren", verschenen in 1964. Deze omvangrijke spannende roman verhaalt in een onderhoudende Vlaams-traditionele vertelkunst  de avonturen van twee opgroeiende jongens in de Rupelstreek. Het boek werd in 1965 bekroond met de Prijs van de Vlaamse lezer. "De jager, niet de prooi" (1964) en "Slapende honden" (1965) getuigen dan weer van een psychologische diepgang. Voor de roman "Slapende honden" ontving de auteur de Driejaarlijkse Staatsprijs in 1965. In "De blinde spiegel" (1981) neemt hij, steunend op eigen vakbondservaringen, op niets ontziende wijze de baantjesjagerij en carrièrezucht van politici en vakbondslui op de korrel.
Piet Van Aken stierf te Antwerpen op 3 mei 1984.
Piet Van Aken is één van de zovele Vlaamse schrijvers aan wie thans nog amper aandacht wordt geschonken.

Bibliografie :

* Twee van het gehucht (1938)
* De falende god (1942)
* Het hart en de klok (1944)
* De duivel vaart in ons (1944)
* Alleen de doden ontkomen (1947)
* Het begeren (1952)
* Zondaars en sterren (1952) (In "Zes Vlaamse novellen")
* Klinkaart (1954)
* De boom in het bos (1955) (In "Familiealbum. Vlaamse auteurs schrijven over hun voorouders")
* De wilde jaren (1958)
* De nikkers (1959)
* De verraders (1962)
* Tobias sterft (1963) (uit "Nieuw Vlaams Tijdschrift") (In "Vlaamse verhalen van deze tijd")
* De jager, niet de prooi (1964)
* De onschuldige barbaren ( 1964)
* Slapende honden (1965)
* Nacht en nevel (1984) (uit "De Goddemaers", in "Vlaamse verhalen na 1965")
* Grut. De mooie zomer van 40 (1966) (ook in "Meer suers dan soets - Verhalen rondom liefde en leed", 1977)
* Agenda van een heidens lezer (1967)
* Zondaars en sterren. De mooie zomer van 40 (1971)
* Tango voor accordeon (1971) (In "54 Vlaamse verhalen")
* Klinkaart (1976) (in "Sociale Verhalen")
* Dood getij (1977)
* De blinde spiegel (1981)
* De hoogtewerkers (1982)
* De Goddemaers en andere verhalen (1983) (omvattend : De teelaarde, Goddemaere, Tobias sterft, Tango voor
accordeon, Nacht en nevel, De laatste Goddemaer, De vaart der volkeren)
* Nacht en nevel (uit "De Goddemaers", in "Vlaamse vehalen na 1965", 1984)

---------

(1) naturalistisch = de werkelijkheid zo getrouw als mogelijk weergevend

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers