Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

FIRMIN VAN HECKE

Firmin Van Hecke werd geboren te Ertvelde op 21 november 1884. Zijn middelbare studies deed hij aan het JezuÔetencollege te Turnhout. Hierna studeerde hij een jaar wijsbegeerte en letteren aan de Gentse universtiteit. Hij werd dan beambte op het gemeentehuis van zijn geboortedorp. Zijn vader was er gemeentesecretaris. In 1914 week hij uit naar Engeland waar hij soldaat werd. In april 1919 keerde hij terug naar BelgiŽ. In 1920 werd hij opsteller benoemd bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. In 1921 werd hij redacteur van het Vlaams beknopt verslag van de Senaat. In 1923 volgde dan zijn benoeming tot onderdirecteur van de Dienst Schone Kunsten en Letteren op het Ministerie van Onderwijs. Na kabinetssecretaris te zijn geweest, werd hij uiteindelijk directeur van voormelde dienst. Dit bleef hij tot zijn pensionering in 1947.
Het oeuvre van deze dichter is eerder beperkt. Zijn poŽzie is echter aangrijpend en getuigt van een intens gemoedsleven, hoewel de vormkracht vaak zwak is. De nieuwe stromingen waren aan hem niet besteed. Misschien tot wanhoop van de critici was zijn verdienste dat hij goede gedichten trachtte te maken, niet uit roeping of morele dwang, maar enkel voor zijn eigen genoegen.
Firmin Van Hecke was redactielied van "Nieuw Leven", "De Boomgaard" en "Het roode zeil". Buiten zijn gedichten schreef hij ook nog enkele monografieŽn (1).
Firmin Van Hecke overleed te Gent op 29 juli 1961.

Bibliografie:

* Verzen (poŽzie, 1912)
* Gedichten (poŽzie, 1925) (heruitgave in 1936)
* Lazarus (poŽzie, 1949)
* Gustaaf Van de Woestijne (monografie, 1951)
* Jules De Sutter (monografie, 1958)
* Gedichten (1962)

-----------

(1) monografie = verhandeling over ťťn enkel onderwerp

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers