Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

EMIEL VAN HEMELDONCK

Emiel Van Hemeldonck werd geboren te Zwijndrecht op 29 november 1897. Hij liep lagere school te Lillo, Lot en Vrasene en volgde het middelbaar onderwijs te Sint-Niklaas en Antwerpen. In 1916 behaalde hij het onderwijzersdiploma. Hij werd benoemd te Brasschaat, waar hij zeven jaar voor de klas stond.Te Hove gaf hij vijf jaar les. In 1928 dan werd hij bevorderd tot inspecteur van het Lager Onderwijs en in 1949 tot hoofdinspecteur. Hij beŽindigde zijn loopbaan in 1958.  Zijn eigenlijke letterkundige loopbaan begon met "Opgang" in 1927.  Hij schreef een vrij groot oeuvre bijeen en werd indertijd veel gelezen. Veel van zijn werken zijn vertaald in het Duits. Hij schreef in een aangename gezellige verhaaltrant, boeiend en onderhoudend, op een typisch Vlaamsvolkse wijze en met een scherp opmerkingsvermogen. Zijn personages blijven eenvoudig, zowel in het goede als in het kwade. Zoals hijzelf ooit zei, had hij echter meer aandacht voor de vaak zo ontroerende schoonheden in de mens dan voor zijn grote gebreken en ontstellende uitwassen. Dit is de oorzaak van het feit dat hij soms werd miskend. Hij schreef immers geen schokkende sensatieromans maar poogde met zijn zogenaamde heimatlitteratuur het wel en wee van de gewone Vlaamse (Kempische) mensen te evoceren. Door hen die hem waardeerden, werd hij wel eens de moderne opvolger van de grote romanticus Conscience genoemd. Als vurig reiziger en trekker bezocht hij tal van andere landen. Dit leverde de stof voor enkele reisverhalen zoals o.a. "Olifanten hebben voorrang".
Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen Flandrijs, Herman, Harry Davidson, Paul Van der Venen, Fonske Reusen, Karel Vandael, Flor Janssens, Joan Verschelden, Johan Verheyden, Joan Van der Sanden, H. Van der Schelden en Simon Joostens.
Emiel Van Hemeldonck overleed te Arendonk op 13 januari 1981.

Bibliografie :

* Op de Grindershoeve (1924)
* Legenden (1926)
* Opgang (1927)
* Van Toontje die naar Rome ging (samen met Frans Ramon) (1928)
* Het schoone Heilig Jaar (1930) (in "Jonge Boogaard")
* Prins Ahmed, die de taal der vogelen verstond (Vlaamsch Filmke, 1930) (onder pseudoniem Flandrijs)
* Op reis in het oosten (van P.W. Von Keppler, vertaling uit het Duits, 1931)
* Gouverneur Manco en de soldaat met het tooverpaard (Vlaamsch Filmke, 1931) (onder pseudoniem Flandrijs)
* De avonturen van de waterdrager 
(Vlaamsch Filmke, 1931) (onder pseudoniem Flandrijs)
* Wilde heikneuters (Vlaamsch Filmke, 1931) (onder pseudoniem Herman)
* De Arabische sterrenwichelaar
(Vlaamsch Filmke, 1931) (onder pseudoniem Flandrijs)
* Hoe twee beelden het geheim verklapten
(Vlaamsch Filmke, 1931) (onder pseudoniem Flandrijs)
* Het gulden zwaard (Vlaamsch Filmke, 1931)
* De twee vluchtelingen
(Vlaamsch Filmke, 1933) (onder pseudoniem Paul Van der Venen)
* In de vallei der dood (Vlaamsch Filmke, 1933) (onder pseudoniem Harry Davidson)
* Het schip van den dood
(Vlaamsch Filmke, 1933) (onder pseudoniem Paul Van der Venen)
* De heks van Spiekelspade
(Vlaamsch Filmke, 1933) (onder pseudoniem Fonske Reusen)
* Napoleon en de witte vrouw
(Vlaamsch Filmke, 1933) (onder pseudoniem Karel Vandael)
* Kapitein Slutter
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Paul Van der Venen)
* Hoe hij vader vond
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Flor Janssens)
* Het goudjaar 1945
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Joan Verschelden)
* Brigands of helden
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Johan Verheyden)
* Het eksternest
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Herman)
* De cirkusjongen
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Joan Van der Sanden)
* Het lied van de Schelde
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem H. Van der Schelden)
* Kerstnacht 
(Vlaamsch Filmke, 1934) (onder pseudoniem Simon Joostens)
* Legenden (1935) (omvattend : Legende van Kleine Ioannes, Legende van Sinte Marilleke, Doringen en Bornhoven,
   Het koninkje, Chiarella, Legende van den straatkoning)
* Ik ben een bediende (1937)
* Dorp in de hei (1938)
* Ons handelswerkboekje (1939)
* Berk en brem (1940)
* Konijnenberg (1940)
* Johan van der Heyden, magister (1941)
* Kroniek (1942) (later heruitgegeven als "De gulden lijn")
* Winteravond (1942) (verhaal in "Bloei")
* De cleyne keizer (1943)
* Maria mijn kind (1944)
* De harde weg (1945)
* Agnes (1946)
* De groene swaen (Deel I : De terugkeer, Deel II : Het nuwe domeyn, Deel III : Vervulling) (1946)
* Land van belofe (1948)
* Moeder Greta (1948)
* Kijkverdriet : kleine triptiek van het eeuwige landschap
* Regenboog der Kempen (Deel I : Land en volk, Deel II : Volk aan de arbeid, Deel III : Glans van het verleden)
   (1950)
* Al over die heide (1951)
* Soet Antwerpen, adieu... (1953)
* Olifanten hebben voorrang (1954)
* De rode spin ( Vlaams Filmke, 1954) (onder pseudoniem Herman)

* Schelde, snelle vliet (1956)
* Troosteres der bedrukten (1956)
* Karel van Lorreinen (historisch verhaal, 1956)
* Voghelensanck (1956)
* Tembo heeft voorrang (1957)
* IsraŽl zonder Jaweh : reisindrukken uit het Heilig Land (1957)
* Gekluisterde stroom (1958)
* De keteloorlog (1959)
* Hier zijn mijn handen (1959)
* Het schone witte huis (In "Onder een kap van riet", 1959)
* De giftmenger van Antwerpen (1962)
* Vier kameraden (1962)
* Niet in de winter (Deel I : Land van verlangen, Deel II : De uittocht, Deel III : Leven en lot) (1964)
* Ebbe en vloed (1965)
* Hongersnood in Vlaanderen (1965)
* Het hoogste gebod (1965)
* Heimwee doet ons hart verlangen (Liederen van Armand Preud'homme, inleiding door E. Van Hemeldonck) (1966)
* Het spookschip (jeugdroman, 1967)
* Frans Van Giel en de Kempen (1970)
* Avonturen van een scheepsjongen (jeugdroman, 1970)
* Nanouk de eskimojongen (jeugdroman, 1972)
* Schalken, schelmen en schavuiten (volksvertellingen, ?)
* In Spanje (?)
* Winteravonden (?)
* Loutering (?)
* Land van melk en honing (?)
* In volle natuur : werkboekje voor natuurwaarneming (?)
* Volk uit de Kempen (?)

* De koningin voert het bevel (?)
* Het leven is goed (?)
* De terugkeer (in "Gij zult het kindeke vinden - Oorspronkelijke Nederlandse en Vlaamse kerstverhalen", z.j.)
* Jaan zijn geit is door (uit "Volk uit de Kempen",
in " Heimatschrijvers in de Nederlandse literatuur") (z.j.)

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers