Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

RENÉ VERMANDERE

René Vemandere werd geboren te Kortrijk op 25 februari 1857. Zijn ouders waren bakkers.
Hij volgde de lagere school en werd ook bakker. Later ging hij te Mechelen en Gent muziek studeren. Dit gaf hij echter vlug op. In 1889 ging hij te Borgerhout wonen en werd handelsreiziger. Na verschillende beroepen uitgeoefend te hebben, ging hij in 1895 aan de slag als opsteller bij "De Gazet van Antwerpen".
René Vermandere schreef novellen, schetsen, verhalen, ettelijke toneelstukken en liederen. Hij werkte bovendien mee aan enkele tijdschriften.
De humoristische roman "Van Zon-zaliger, door hem-zelf" (1907) is zijn belanrijkste en bekendste werk gebleven.
Zijn oeuvre werd vooral gekenmerkt door zijn optimistische stijl en bewoog zich buiten de traditionle burgerlijke sentimentsromantiek van die tijd.
Hij schreef ook onder het pseudoniem "Wannes".
René Vermandere overleed te Antwerpen op 23 oktober 1944.

Bibliografie:

* Het blauwe oog (toneel, 1880)
* Twee vaders (toneel, 1880)
* Een huwelijk per annoncenblad (toneel, 1881)
* 'k Ben te Parijs (toneel, 1882)
* Tien uren dood (toneel, 1884)
* "4 %" (toneel, 1886)
* De gazetverkooper (toneel, 1886)
* Een uur groot (toneel, 1886)
* Rommelaar en bommelaar (toneel, 1887)
* Vijf novellen (1888)
* De nieuwe spuit (toneel, 1889)
* Levende dooden (toneel, 1889)
* De gevangene (toneel, 1889)
* Familie-eer (toneel, 1889)
* Van hand tot hand (toneel, 1889)
* Droeve dagen (roman, 1890)
* Mops (toneel, 1890)
* De verwaarde streng (toneel, 1890)
* Droeve dagen (novelle, 1890)
* Schetsen en novellen (1891)
* Gedenkenissen (roman, 1893)
* Waar 't vliegen wil (roman, 1895)
* Op droog zaad (roman, 1900)
* "Van Zon-zaliger", door hem-zelf (roman, 1907)
* Thijl Sperreman (1927)
* De sterre met den staart (?)
* Van deze en andere eeuw (?)
* De Duitsche furie te Antwerpen (?)
* Door dik en dun (?)
* Geheugenissen (?)
* Napoleon op Sinte-Lena (toneel, ?)
* Riemsnijders uit andermans leer (toneel, ?)
* Roept geen mosselen! (toneel, ?)
* Van hand tot hand (toneel, ?)

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers