Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

GUSTAAF VERMEERSCH

Gustaaf Vermeersch (eigenlijk Gustavus) werd geboren te Veurne op 20 mei 1877.
Als twaalfjarige knaap werd hij telegramdrager. Nog vr hij op twintigjarige leeftijd treinwachter werd, probeerde hij reeds te schrijven.
Hij debuteerde in 1903 met de novelle "Klosjes, klosjes...". In 1904 schreef hij zijn bekendste werk: de roman "De last".
Bevorderd tot hoofdtreinwachter kwam hij in 1905 terecht in Monceau-sur-Sambre. Later werd hij overgeplaatst naar Ingelmunster.
Omwille van zijn wankele gezondheid (epilepsie) en door tussenkomst van bevriende letterkundigen werd hij tewerkgesteld in de bibliotheek van het Ministerie van Spoorwegen te Brussel, waar hij ook ging wonen. Op het einde van zijn leven verhuisde hij nog naar Aalst.
Wegens zijn aktivistische houding tijdens Wereldoorlog I werd hij na de wapenstilstand ontslagen.
Op het eerste gezicht vertoont het werk van Gustaaf Vermeersch een tekort aan taalbeheersing en harmonische constructie. Dit wordt echter gecompenseerd door de grote expressieve kracht. Zijn meesterwerk "De last" mag vermeld worden als n der mooiste werken uit de naturalistische periode in onze litteratuur.
Gustaaf Vermeersch publiceerde in verschillende tijdschriften, zoals "Vlaanderen", "Vrije Tribune", "De Vonk", "Het Leven", "Elsevier's Maandschrift", "Nieuw Leven", "Ontwaking", "De Nieuwe Gids", "De Zaaier", "De Tijd", "De Telegraaf", "Vlaamsch Leven", "De Vlaamsche Post" en "De Nieuwe Rotterdamsche Courant".
Gustaaf Vermeersch overleed te Aalst op 10 december 1924.

Bibliografie:

* Klosjes, klosjes... (1903)
* De ouder visscher (1904)
* Marktdag (1904)
* Sissen van Djaake's (1904)
* De last (1904)
* De schuifelaar (1904)
* De gewone gang (1904)
* De avend (1905)
* Witte donderdag (1905)
* Mannenwetten (2 delen, 1905)
* Jan de Zot (1905)
* De aanslag (1905)
* Geknakt (1905)
* Zielelasten (1906) (Omvattend: De schuifelaar - Klosjes, klosjes... - De oude visscher - De aanslag)
* Het raadsel (1906)
* Het portrest (1906)
* Nazomer (1907) (Omvattend: Nazomer - Van nood en deugd)
* Kuddegeest (1907)
* Donkere nachten (1907)
* De gulden winckel (1907)
* Langs passie's weg (1907)
* De hanekamp (1908)
* Ontgin u zelve (1908)
* Het wederzien (1909)
* Dood (1909)
* Een onverwacht voorval (1909)
* Het rollende leven (2 delen, 1910)
* Stil leven (1910)
* De dodenwaak (1910)
* Het laatste bezoek (1912)
* Meneer Furneau (1913)
* De volksroman (1913)
* Vergeefse verwachting (1914)
* Boertje Verhelst (1915)
* Een ras dat herleeft (1915)
* Een oproep tot de Vlamingen (1916)
* Klosjes, klosjes... (uit "Zielelasten", in "Verhalen rond 1900")
* Klosjes, klosjes (uit "Klosjes, klosjes... en andere verhalen", in "54 Vlaamse vehalen", 1971)

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers