Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

HUGO VERRIEST

Hugo Verriest werd geboren te Deerlijk op 25 november 1840. Als leerling van het Klein Seminarie te Roeselare kreeg hij in de poŽsis in 1857 gedurende een negental maanden les van Guido Gezelle. In 1864 werd hij tot priester gewijd. Van 1864 tot 1867 was hij leraar te Brugge. Hij gaf les aan het Klein Seminarie te Roeselare van 1867 tot 1877. Hier had hij Albrecht Rodenbach onder zijn leerlingen. In 1877 werd hij directeur benoemd van een nonnenklooster te Heule, maar reeds het volgend jaar werd hij principaal (1) van het college te Ieper. In 1888 volgde dan zijn aanstelling tot pastoor in Wakken en in 1895 te Ingooigem. In 1913 werd hij oprustgesteld. Hugo Verriest is de geestelijke vader van de Blauwvoeterij (2). Hij deed in West-Vlaanderen de slogan : "Dat volk moet herleven !" ingang vinden. Door zijn uitstraling had hij een grote invloed op zijn leerlingen die hij in de geest van Guido Gezelle, zijn eigen leermeester en voorbeeld, wou opvoeden in een soort idealisme waarvan vrijheid, verantwoordelijkheid en kristendom de grondstenen waren. Hij vulde dit aan met zijn eigen grootmenselijkheid, zijn breeddenkendheid en zijn politiek engagement. Deze cultuurflamingant propageerde ten volle de vernederlandsing van het middelbaar en hoger onderwijs in Vlaanderen. Hij zette zich in voor de studentenbeweging in West-Vlaanderen. Van 1877 tot 1881 was hij redacteur bij "De Vlaamsche Vlagge".  Hij was samen met Lauwers en Depla stichter van "De Nieuwe Tijd", waaraan hij meewerkte van 1896 tot 1901. Als literator (3) is hij vooral bekend om de portrettenreeks "Twintig Vlaamse koppen" (1901). Hierin beschreef hij op zijn eigen retorische (4) wijze enkele toenmalig belangrijke Vlaamse persoonlijkheden, zo o.m. zijn leermeester Guido Gezelle. Hij schreef ook impressionistische (5) prozaschetsen (o.a. "Op wandel", 1903), verhalen en gedichten. Zijn vele romantisch-impressionistische gedichten werden echter nooit gebundeld. Zijn medewerking aan "Van Nu en Straks" is kenschetsend voor zijn breeddenkendheid. Hij werd lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde in 1906. Datzelfde jaar ontving hij de titel "doctor honoris causa" van de Leuvense universiteit. Hugo Verriest was was een begaafd redenaar en causeur (6) die zowel in Vlaanderen als Nederland erg gewaardeerd werd.
Hij stierf te Ingooigem op 28 oktober 1922.

Bibliografie :

* 1899 : Regenboog (omvattend : Grauw, Blank, Bleek, met doorschijnende lichtblauwe tinten, Zwart, Dolende     
               schaduwboorden, Schemerblauw, Bleek-groen, uit bruine schorse, Orajevlekken boven Donker-Blauw).

* 1900 : Drie geestelijke voordrachten (omvattend : Licht, Vroomheid, Sterkte).
* 1901 : Vlaamse koppen
              - Deel I : Dichter De Bo, Pieter Busschaert, Karel de Gheldere, Alfons Van Hee, Eugeen van    
                Oye, Gustaaf De
lescluze, Albrecht Rodenbach, Constant Lievens, Renaat Adriaens, Kamiel Watteeuw.
              - Deel II : Emiel de Monie, Delfien van Haute, Alexis de Carne, Alfred Weustenraad, Karel van de Putte,
               Amaat Vyncke, Hendrik Persijn, Legio, Stijn Streuvels, Guido Gezelle.
* 1903 : Op wandel (Omvattend : Die drij, Armoede, Velden, Nog armoede, Natuur, Kinderkopkes, Bloemen, Zonne,
              Uursenie, Op prachtige vodden, Fantasia, Herworden, Oudenaarde, Blankenberghe, Abdij).
* 1904 : Voordrachten (Omvattend : Bond leven en dood, Vaderland, Gaaf en gezond, Stenen gedachten en
              gevoelens in de kunst, Davidsfeesten, Ontworpen, Kunst, Shakespeare, Smaak, Vrij, Het lied, Guido
             Gezelle,
Andere voordracht over Gezelle).
* 1959 : Keurbladzijden (samengesteld  en ingeleid door F. de Pillecyn)

--------------

(1) principaal = hoofd, superieur, directeur
(2) Blauwvoeterij = Vlaamsgezinde studentenbeweging
(3) literator = letterkundige
(4) retorisch = redekunstig, bombastisch
(5) impressionistisch = de onmiddellijk indruk en ervaring weergevend
(6) causeur = gezellig prater

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers