Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

OMER WATTEZ

Omer Wattez werd geboren te Schoorisse op 9 februari 1857. Hij studeerde aan de Staatsnormaalschool te Gent. Eerst was hij onderwijzer in zijn geboortedorp, later hoofdonderwijzer te Heurne. Tenslotte werd hij leraar Nederlands te Doornik en te Antwerpen.
Hij schreef vooral lyrische (1) novellen (2) uit de streek van Zuid-Vlaanderen (Vlaamse Ardennen). De mensen en toestanden worden er tamelijk schematisch in afgeschilderd. Hij schreef ook een flink aantal essays (3), gedichten en enkele toneelstukken.
Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen Louis Germain, Joost, Omer Pacha, Remo en Wouter.
Omer Wattez overleed te Sint-Lambrechts-Woluwe op 26 maart 1935.

Bibliografie:

* Lucifer en zijne afgezanten (1880)
* Herinnering aan de Duitsche opera in 1880-1881 te Gent (1881)
* Muziek en toneel in Vlaanderen. Wat zij zijn en worden kunnen (1882)
* Meer licht, Eerste illuminatie, Vlammetjes van oortjeskaarsen (1883)
* Lentezonne. Gedichten en verhalen (1885)
* De droom eener moeder (poŽzie, 1886)
* Stemmen uit het hart (poŽzie, 1887)
* Een hoekje van Zuid-Vlaanderen (1890)
* Jonge harten (novellen, 1890)
* Opgepast!... Taalpolitie! (1895)
* Een "Nederlandsch" leesboek (1895)
* Een nieuw boek over de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1896)
* Wetenschap en poŽzie (1897)
* Op de baan der kunst (1898)
* Noorsch en Vlaamsch (1899)
* Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist (1900)
* Van twee koningskinderen (1901)
* De koorknaap. De zwalm (1902)
* Herinneringen uit het kinderleven (1902)
* Kinderweelde (1902)
* Het gezin van den mulder (1902)
* De oude vedelaar (1905)
* De pruttelaars van Brakel (1905)
* De zwalmleeuwen (1906)
* De Germaansche ballade (1911)
* De fijnproevers of gelukkig zijn. Beelden uit de Romeinsche godenleer (1912)
* Een kermisvogel. De nieuwe heer (1913)
* Over den Germaanschen oorsprong en de ontwikkeling der gotiek (1913)
* In den strijd voor taal en kultuur (1914)
* Sonnetten van een Vlaming in Parijs 1914-1918 (1920)
* De Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken (1920)
* De Vlamingen en hunne vaderlandsliefde (1922)
* Siegfried. Een oud-Germaansch heldenlied (1923)
* Natuur, Kunst, Ideaal (novellen, 1925)
* De Vlaamsche Ardennen (1926)
* Moederken en andere verhalen (1926)
* Arnold van Schoorisse (1931)
* De burgers van Groenendale (?)
* De legende van Tannhauser (?)
* De nationale opvoeding door de letteren (?)
* De sage van den zwaanridder (?)
* Emmanuel Hiel herdacht bij de de vijfentwintigste verjaring van zijn verlijden (?)
* Goedroen, adel en schoonheid uit de Middeleeuwen (?)
* Het witte boek (toneel, ?)
* Hoe zoet Horand zong (?)
* Jan Van Beers'  "Rijzende bladeren" (?)
* Kleine oorlog in Vlaanderen (?)
* Onze oudste Germaansche meesterwerken (?)
* Vlaamsch-Germaansch of Vlaamsch-Europeesch (?)
* Vlaamschgezindheid (?)
* Congoleesche folklore. De fabel van Kabundji (?)
* Hieliaden ofte Uilenspiegelarijen van dichter Emmanuel Hiel (?)
* Vlaanderen en NormandiŽ voorheen en thans (?)

------------------------------

(1) lyriek = kunstvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
(2) novelle = kort verhaal in proza
(3) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers