Aftakkingen
 

Start Vorige Volgende

Aftakkingen

Hoofdtak

 • 1550 Gent - Dendermonde

  Lieven van Waesberghe ° Gent 15.04.1524  fs Jan van Waesberghe x Catharina van Huffelgem vestigt zich te Dendermonde. Zijn nakomelingen vinden wij er terug tot in de 19é eeuw. Jammer genoeg is het archief te Dendermonde verbrand in de eerste Wereldoorlog. Wij vermoeden dan ook dat deze tak onvolledig is.

 • 1590 Aalst

Hubertus van Waesberghe ° ca 1552 fs Lieven van Waesberghe en Gertrude Spanhove vestigt zich te Aalst. Zijn zonen Pieter en Joos  worden Greffier van de stad en het land van Aalst. Zijn zoon Martin wordt procureur te Aalst. Na 1746 waren er geen mannelijke afstammelingen meer van deze tak te Aalst.

 • 1600 Geraardsbergen

Joos van Waesberghe, fs Jan van Waesberghe en Catharina van Huffelgem wordt uit Gent verbannen en moet zich vestigen te Geraardsbergen. Zijn nakomelingen bekleden aanzienlijke posten tot diep in de 18é eeuw.   

 • 1652 Eeklo

Dr. Adriaan van Waesberghe ° Aalst 25.03.1616 + 29.04.1687 Eeklo vestigde zich in 1653 te Eeklo. Hij was de eerste “Medicine Licentintus et practicus’ die zich te Eeklo vestigde. Hij werd er burgemeester en een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van Eeklo. Bijna al de huidige “Van Waesberghe’s in Vlaanderen, zijn afstammelingen van deze Adriaan. 

 • 1657 Waarschoot

Door het huwelijk van Joannes Carolus van Waesberghe (°1657 Eeklo en +1719 te Waarschoot) met Liviene Biebuyck (° Waarschoot) en zijn vestiging in 1683 als meester- chirurgijn te Waarschoot, ontstond de tak van Waarschoot. De belangrijkste vertegenwoordiger van het geslacht Van Waesberghe in Waarschoot was Franciscus Van Waesberghe (1706-1780 Waarschoot) baljuw van Waarschoot. In de kerk te Waarschoot bevindt zich nog een witte marmeren grafsteen met wapenschild van dit echtpaar, waarin ook de namen van  vijf van hun kinderen gebeiteld zijn.   

 • 1654 Assenede

Judocus (Joos) Van Waesberghe (°Eeklo) zoon van Adriaan Van Waesberghe, (°1616 Aalst) en Johanna Aerts (°Brussel) vestigde zich in 1686 te Assenede als geneesheer. Tweemaal gehuwd kreeg hij in totaal 19 kinderen, toch waren er na zijn overlijden in 1743 geen mannelijke leden meer om deze tak van het geslacht in stand te houden en is deze loot  (1688-1745) uitgestorven.

 • 1677 Bassevelde

Adrianus Hubertus Van Waesberghe, jongste zoon van Adriaan Van Waesberghe (°1616 Aalst ) en Johanna Aerts (°Brussel) vestigt zich in 1705 als Chirurgijn te Bassevelde. Door zijn huwelijk te Bassevelde met Anne Therése De Meulenaere (° 1684 te Bassevelde) heeft deze verbintenis de tak van Bassevelde doen ontstaan (1705-1886).
Een kleinzoon van dit huwelijk, Jean Joseph van Waesberghe (° 1785  te Bassevelde) werd burgemeester van Bassevelde en algemeen secretaris van het ambacht Bouchoute.
Juliaan van Waesberghe en Matthias Storme, genealogen van de 20e eeuw, behoren tot deze tak.

 • Zijtakken Bassevelde

  • Koewacht

   Hubertus  Donatus Van Waesberghe ° 21.02.1777 te Stekene, vestigt zich als kleermaker te Koewacht, toen nog Vlaanderen.  Hij was de zoon van Hubertus Antonius van Waesberghe en Joanna Valckx uit de tak van Bassevelde. Nadat in 1830 dit stuk Vlaanderen  aan Nederland werd toegewezen is er een belangrijke uitloper in Zeeland (Nederland)  
    

  • Stekene 

   Petrus van Waesberghe, zoon van Joseph van Waesberghe en Idonia de Cocq uit de tak van Bassevelde, huwt te Stekene in 1862 met Hendrika van Goethem en vestigt zich te Stekene.
   Uitlopers van deze zijloot zijn nu wijd verspreid, zowel in België, (St. Niklaas, La Louvière), als een verre sprong naar Brazilië (Salvador – Bahia)
    

 • 1770 Hulst

Op 23 arpril 1770 werd te Waarschoot het huwelijk ingezegend van landmeter Jan Frans van Waesberghe (° 03.09.1737 Eeklo)  zoon van Norbertus Antonius van Waesberghe en Theresia Petronella van den Berghe uit de tak van Eeklo met Coleta Francisca van Waesberghe (dochter van Frans van Waesberghe en Anna Catherina de Reu uit de tak van Waarschoot). Er was ‘ tertio sanguinitatio gradu ‘ d.w.z. bloedverwantschap in de derde graad. Jan Frans ging na zijn huwelijk te Hulst wonen, waar hij rentmeester werd van de goederen van de abdij van Baudeloo, die in het Hulsterambacht veel  eigendommen bezat. In 1789 werd Jan van Waesberghe betiteld als ‘Dijckgraeve tot Hulst”.

 • Zijtakken Hulst

  • 1779 Moerbeke

   Na afgestudeerd te zijn aan de Leuvense Universiteit, begon  Norbertus Vincentius Augustinus van Waesberghe ° 05.09.1741 Eeklo als licentiaat in de medicijnen een praktijk te Hulst.  Dit was in 1767, dus een drietal jaren voor zijn broer Jan Frans daar ook zou komen wonen.  Dr. Norbertus Vincentius was nog geen volle 37 jaar oud toen hij te Hulst overleed (02.07.1778). Maria Jacoba Lippens is toen als jonge weduwe met 8 kleine kinderen, waarvan het jongste pas 3 jaar was naar haar ouders in Moerbeke teruggekeerd. (fa. Jean Philippe x Jeanne de Bruyne)
   Al de kinderen zijn in Moerbeke opgevoed, en bij de ‘geboorte’ van ‘België’ zijn deze kinderen Vlamingen geworden, terwijl de kinderen van zijn broer Jan in Hulst gebleven zijn, en de Nederlandse nationaliteit gekregen hebben.
    

  • 1863  Zelzate

   Na het overlijden van Joannes Marie Norbertinus van Waesberghe ° 03.08.1807 te Moerbeke,
   + Moerbeke 08.12.1858, vertrekt zijn weduwe Maria Theresia Meneve met haar zes kinderen naar Zelzate.  De “ van Waesberghe’s”  die nu in de streek van Zelzate wonen, zijn allen afstammelingen van dit paar.  Ivan Burggraeve  en Lorette van Waesberghe –“ vader en moeder”  van het boek uitgegeven in  1995 behoren tot deze tak.
    

  • 1863  Smits van Waesberghe
   Op 09-09-1863 huwt Philomena Van Waesberghe, dochter van Fredericus van Waesberghe en Paulina Janssens ( Hulst ) met Franciscus Smits geboren te Breda.

  Een zoon van dit echtpaar, Frans A.M.J.Smits x Maria A.A.J. Mustaerts voegt de naam van Waesberghe officieel toe aan Smits, en ontwerpt en registreert ook een combinatie van beide wapens. Nakomelingen van dit echtpaar, dragers van de naam Smits van Waesberghe, sluiten zich in 2007 aan bij de grote familie van Waesberghe, waarin ze liefdevol opgenomen worden
   

 • 1780 Oedelem

  Gijsbertus Ignatius  Franciscus van Waesberghe ° 31.07.1752 Eeklo, zoon van Norbert Antonius en Theresia Petronella van den Berghe uit de tak van Eeko vestigt zich te Ruislede, wordt er “ procureur”. Zijn nakomelingen zwermen uit via Oedelem naar de streek rond Eeklo – Brugge.
    

Zijtakken nog niet aangesloten aan hoofdtak

 • 1453 De Bouwmeesters

De doorgedreven opzoekingen van 1986 – 1995 leverden een groot aantal namen  ‘ Van Waesberghe ‘ op, die op geen enkele wijze in de uitgezochte takken in te passen waren.  

Er is echter één constante: vanaf Lieven van Waesberghe (Deken van de metsersgilde in  1453) zijn ze generaties lang  bouwmeesters of architecten: onder andere:  Gillis van Waesberghe, kleinzoon van Gillis, de bouwmeester van het Stadhuis te GENT, werd aangesteld als architect te Ninove (1650).  

Ze zijn zeker héél nauw verbonden met de hoofdtak, want de leden van de takken van Dendermonde en Aalst komen voor als getuigen bij huwelijken en als doopmeters en –peters van hun kinderen. Verdere opzoekingen zullen misschien ook deze ‘tak’ kunnen samenstellen.

Van verschillenden onder hen zijn ook zegels bekend met het wapen ‘ van Waesberghe’.

 • 1580 Rotterdam Amsterdam

Jan van Waesberghe ‘ uit Breyvelde’, is boekverkoper en drukker te Antwerpen. Gevangen gezet onder de dwingelandij van de Hertog van Alva (1569) vertrekt hij in 1589 naar Rotterdam, nadat zijn zoon Jan

Junior en zijn vrouw daar als voorbereiding reeds een zaak als boekdrukker en boekverkoper hadden gesticht in ‘de Faam’ aan de grote markt. Hun nakomelingen blijven eeuwenlang boekdrukkers en uitgevers. Een dochter huwt Abraham Elsevier (afkomstig uit Leuven) en legt de basis van de drukkerij Elsevier.  

Deze afstammelingen hebben eeuwen lang de herinnering aan hun oorsprong levend gehouden, het wapen “Van  Waesberghe “ gevoerd, maar hun devies en leuze veranderd in: “ SPERO FORTUNAE REGRESSUM” = (ongeveer)  “ Ik hoop op een ommekeer van het lot (fortuin) “.

Deze JAN VAN WAESBERGHE wordt in de familie analen van Vlaanderen NIET vermeld.

Hij wordt in diverse akten (Antwerpen) vermeld met als specificatie: uit BREYVELDE. (nu Grootenberge)

De Nederlandse overlevering (Ledeboer) beweert dat het de jongste zoon zou zijn van Lieven van Waesberghe x Catharina Van Huffelgem (Gent), doch dit is totaal onmogelijk omdat de afstamming van deze zoon onlangs gevonden is.

In de geschriften van Juliaan Van Waesberghe wordt verondersteld dat hij niet de zoon, maar de broer zou zijn van bovenvermelde Lieven. Deze stelling is tot nu toe aangehouden, met het voordeel van de twijfel,  maar wordt onhoudbaar omdat de documenten gevonden in het SAG (Fam doc. Nr. 6517) aantonen dat deze afstamming niet juist is.

Wat is het dan wel? Verder zoekwerk, onder andere in de Reg. Van Gedele (Gent) zou hierover uitsluitsel kunnen geven, maar dit wordt een werk van lange adem en veel geduld.
  

 • Deze 'loot' takt zich verder af in onderverdelingen

  • 1741 Strijen - Abraham Van Waasbergen
  • Mijnsheerenland - Willemstad - Willem Van Waasbergen

   Joannes Pieter van Waasbergen, auteur van  “ Het geslacht van Waesberghe door de eeuwen heen “ (1983)  is een telg uit deze tak.  

   De Nederlandse afstammelingen hebben de naam veranderd in “ Van Waasbergen “.

   De zoon van Pieter Abrahamsz van Waesberghe ° 04.04.1659, Abraham heeft aan al zijn nakomelingen de naam als “ Van Waasbergen “  doorgegeven.

   Een andere afstammeling, Hendrik van Waesberghe  ° 04.06.1798 Rotterdam, heeft aan zijn afstammelingen de naam “ Van Waesberge “ zonder H doorgegeven.

   De  “Van Waesberghe”s in Nederland met de oorspronkelijke naam =  Van Waesberghe, zijn allen nakomelingen van de tak van Hulst die uitgezwermd is via Rotterdam en Den Haag.

 • Ca. 1700 Ninove

  Hubertus van Waesberghe fs. Gillis is burgemeester te NINOVE. – voorlopig zonder verbinding met hoofdtak.

Takken zonder verdere verbinding
- mogelijks niet van hoofdtak

 

 • 1600 Denderstreek VAN WAESBERGE

Heden, jaar 2000 leven in St.  Maria Lierde “ Van Waesberghe’s “  op de gronden van hun voorouders. Tot voor kort (midden 20e eeuw) als landbouwers op de “Waesberg’. Verschillenden onder hen zijn zelfs nog geboren op de Waesberg en wonen nu nog in en rond ‘de moederschoot’. Het spoor loopt vast rond 1600 in St. Antelinks.  

 • Aftakkingen

  • 1860 Charleroi

   De broers Marin en Lieven van Waesberge huwen met de zusters Passier: Petronille en Catharina en beide gezinnen verhuizen naar de mijnstreek Charleroi, waar nu nog afstammelingen wonen.

  • 1922 Normandie

   Richard van Waesberge ° 22.03.1876 x Marie Thérèse De Vos verhuist met zijn gezin van 7 kleine kinderen na de eerste wereldoorlog naar Normandie. De ontvolkte Franse hoeven boden een uitkomst voor de Vlaamse boerengezinnen, na de lange moeilijke oorlogsjaren.  

   De leden van deze tak hebben een naamwijziging ondergaan.

   Een verbastering van de naam is ontstaan te Steenhuyze-Wijnhuyze door Franciscus van Waesberghe

   ° 1802 Steenhuyze-Wijnhuyse. De aldaar wonende winkelier Jan Baptist van Waesberghe had een zoon, Franciscus van Waesberghe, die door zijn vader in de geboorteakte was vermeld met de normale achternaam “ van Waesberghe”. Deze Franciscus is evenwel met de variant “ Van Waesberge “ door het leven gegaan en heeft later ook zijn drie kinderen, waaronder de stamhouder Charles-Louis ° 1832 (Steenhuyze-Wijnhuyze) met de verbasterde achternaam in de geboorteakten laten schrijven.

   Al de afstammelingen dragen nu de variant ‘ Van Waesberge ‘ zonder H.

 • 1668 Geraardsbergen

Bij de resultaten van de opzoekingen tussen 1985 en 1995 zijn ook gegevens gevonden over een tweede tak die te Geraardsbergen verbleef van ca 1650 tot 1720. Verder onderzoek heeft niets opgeleverd en geen enkele aanduiding wijst er tot nu toe op dat er nauwe banden zijn met de hoofdtak. Wordt vervolgd.

 • 1800 Gent

In Frankrijk (streek rond Reims) wonen heden  Waesberge’szonder H  en zonder VAN die wij konden volgen tot: Gent 1849. Verder op te zoeken.