Personalia
 

Start Vorige Volgende

Personalia (tot 1900)

De familie VanWaesberghe heeft door de eeuwen heen  gedeeld in het wel en wee van het Vlaamse Volk. Eeuwenlang heeft de familie magistraten, burgemeesters, notabelen, geneesheren en geestelijken voortgebracht, pionnen in de geschiedenis van ons Vlaamse land.

Oude Analen / Familieoverlevering - onder meer   

 • 1212 Geeraard de Waesberghe, leenman van Zottegem (Ra Beveren Waas, Abdij Ninove, fonds de Smet nr. cv 1 – 19 maart)  is het oudste tot nu toe gevonden document.

 • 1237 Domino Girardo deWaesberghe  MILITES  (ridder)   (Chartre de l’abbaye de St Martin de Tournay, (A Van Lokeren, door Armand d’ Herbonmez tome I  p 469.)

 • 1273 Guilon de Wasberghe wordt genoemd als edelman aan het hof van Gewijde Van Dampierre ( samen met Jan Breydel en Pieter de Coninck).
  ( A. Voisin : Notice sur la bataille des Eperons d’or (1838) Brussel blz 22 – voetnoot.
         

   

 • 1279 volgens KANUNNIK JAN VAN WAESBERGHE ( 1585-1639) in “ GERARDIMONTIUM p. 125 werd de familie VAN WAESBERGHE  geadeld door graaf GEWIJDE VAN DAMPIERRE.

 • 1289 Jan van Waesberghe treedt op in een akte als “ Man van de graaf van Vlaanderen”.
  (Ra Ronse Abdij Beaupré nr 1 144 v° 146 v°)

 • 1302 Volgens Hendrik Conscience zou “Jan Van Waesberghe” deelgenomen hebben aan de Guldensporenslag. (De Leeuw van Vlaanderen – voetnoot 1 blz. 220- 5 e Editie Antwerpen 1856)

 • 1325 Marie Van Waesberghe is gehuwd met Jean Goethals, De ouders van Jean Goethals waren Baudouin Goethals en Catharina van Artevelde (+1325) zuster van Jacob van Artevelde uit Antwerpen.

 • 1353 Gillis van Waesberghe wordt voogd benoemd over de “wezen van Idegem, zijnde Jan ende Pieter”
  Gillis van Waesberghe is heere van Waesberghe, een oud en edel leen liggende tot Maria Lierde, lande van Aalst, gehouden door den graaf van Egmont. Laat naer twee kinderen, hij is in’t jaar 1355 voogt gemaakt van de wezen van Idegem soons van Hederick, zijnde Jan ende Pieter, gelijk zich bevindt in het register der voghdijen.” (familie overlevering).

 • 1421 Jan van Waesberghe  vergezelde hertog Philips Van Bourgondië op zijn krijgstocht naar  Frankrijk . (Lijst van de Edelen te Rijsel – De l’ Espinoy ‘Recherche des antiquitez et noblesse de Flandre’).

 • 1453 Jan van Waesberghe, Edelman, kapitein van het garnizoen te Schendelbeke, wordt opgeknoopt aan de ophaalbrug (Aug. de Portemont, Geschiedenis van Gent – deel I p 112) (De Potter & Broeckaert –Schendelbeke  p 18 – 22).

 • 1466 Willem van Waesberghe treedt op in een akte van Maria Van Der Gracht, als heer en Edelman (Ra Ronse, Karmelieten Geraardsbergen nr 78.)
      

 • 1475 Willem van Waesberghe is ‘ Heer van Waesberghe’ Schepen van Maria Lierde in 1437.
  In 1475 is hij tevens ‘ Heer van Erpe’. (Ara rekenkamer nr 24653).

 • 1481 Ghilain van Waesberghe zegelt  het testament  van Maria Van Der  Gracht, als Heer en Edelman. Deze Ghilain was tevens gedurende verschillende jaren voorschepen van Geraardsbergen. (Ra Ronse, Karmelieten Geraardsbergen nr 78).
      

 • 1528 Jan van Waesberghe x Jonkvrouw Jehanne van Schaubroeck is burgemeester van Geraardsbergen. Hun dochter Josine huwt Meester Jacques van Den Eeckhoute d’ Angrelles, Eerste schepen van de Keure (Gent) in 1532, rechter in de St Pietersabdij te Gent (1533)
  - Zie genealogie  Van Waesberghe blz. 41 (1995)  “ De Gruutere / Van Den Eeckhout. “.

Na 1539 tot 1900

 • 1539 Na de dood van Ghilain van Waesberghe  + 01.08.1524 Geraardsbergen (x Josine van Idegem), zonder nakomelingen, gaat het domein over in handen van zijn zuster Marguerite (x Gillis Nerrickx). Zijn broeders, Gillis (x Catherina van Overvelde ) en Jan zijn overleden, en volgens het toen heersende erfrecht ‘erft Dame Marguerite, “ met uitsluiting van haar vaders neven ”. (neveux paternels). Hierdoor gaat het domein over in ‘ andere handen’, de familie Nerrinckx, (baljuws van Steenhuyse- Wijnhuyse) en door erfenis later aan Balthasar van der Beken.
  Het domein is in 1682 door verkoop volledig in handen van de familie De La Faille.

 • 1539 Jan van Waesberghe, jurist, fs Gillis van Waesberghe x Catherine van Overvelde (zie boven).
  ° Ca. 1470 te Geraardsbergen, is schatbewaarder en deken van de metselnering te Gent. Hij wordt meegesleurd in de draaikolk rond ‘Keizer Karel’, en wordt samen met Lieven Pyn gemarteld in het Gravensteen op 18.10.1539. Zie genealogie  (1995) blz. 75- 78. 
  In het stripverhaal, uitgegeven ter gelegenheid van het Keizer Karel jaar 2000: “ Keizer Karel, de laatse Bourgondiër”,  door Hec. Leemans, wordt hij vernoemd op blz 34.

 • 1551 Lieven van Waesberghe ° Gent 15.04.1524  fs. Jan vanWaesberghe x Catherine van Huffelgem, huwt te Dendermonde x Gertrude Spanhove.  Het paar krijgt 12 kinderen. Heden, 2000, blijkt ongeveer 80 % van de huidige naamdragers “ van Waesberghe” van dit echtpaar af te stammen. Van 2 van zijn zonen, Michiel en Gillis (Guillaume) is de afstamming echter (nog) niet teruggevonden.

 • 1580 De zonen van Jan (x  Catharina van Huffelgem)  Joos en  Reinier,  Advokaten van de raad van Vlaanderen, en schepenen van Gedele,  worden eveneens betrokken bij de gebeurtenissen rond de beeldenstorm en de opkomst van het protestantisme. Zij weigerden trouw te zweren aan het door Ryhove geïnstalleerde Calvinistische bewind. Zij worden verbannen, van al hun goederen beroofd, verplicht om al hun bezittingen te verkopen om hun vrijheid te verwerven. Diverse brieven van deze periode zijn in ons bezit waarbij zij zich ‘insolvabel’ verklaren.

 • 1580 Jan van Waesberghe uit Breyvelde, boekdrukker en boekverkoper te Antwerpen, vlucht voor het geweld, samen met veel andere Vlamingen, naar Rotterdam. Hier zet hij zijn beroep verder, en door huwelijk vormt deze tak de oorsprong van de drukkerij ELSEVIER  - zie genealogie blz 99. (Catherine van Waesberghe ° 05.04.1597 + 12.05.1621 fa Jan II van Waesberghe en Marguerite van Bracht  x Abraham Elsevier ° 04.04.1592 + 14.08.1652.)

  De drukkerij “Van Waesberghe” was nog tot in de 20e eeuw aktief te Rotterdam.

  Het boek “ Het geslacht Van Waesberghe door de eeuwen heen”  uitgave Breda 1985 van Joannes Pieter van Waasbergen  ° 19.12.1903 + 18.06.1985 is gedrukt op de persen van deze drukkerij.

  Het  werk van A. Ledeboer Editie 1869 (H 1875 – 2  E 6 Univ Bib) geeft de genealogie van dit drukkersgeslacht.

  Jan  van Waesberghe overleed te Rotterdam op 25.05.1626 en werd begraven in de grote St Laurenskerk, deze zerk, bezijden het gangpad, is bijna ongeschonden. Het wapen der ‘van Waesberghe’s’ is daarop uitgehouwen.

 • 1613 Pieter van Waesberghe  Advocaat bij de Raad van Vlaanderen, verbannen naar Geraardsbergen en er gegijzeld van 1594 tot 14.02.1595.  Geboren  ° 26.08.1565 Geraardsbergen + 24.12.1613 Geraardsbergen x Jonkvrouw Jeanne van den Eechoute Angrelles overlijdt. Als oud burgemeester wordt hij begraven in de St  Bartholomeuskerk te Geraardsbergen. Hun grafsteen  is heden, jaar 2000  ingebouwd in de muur. (Transept Noord) Hun wapenschild en de inscripties zijn echter slecht bewaard gebleven. 
  Hun dochter Marie huwt Guy Lauryn, zoon van Jerôme, baljuw van Watervliet.

 • 1627 Jan van Waesberghe, ° Geboren 02.02.1603 Geraardsbergen + 11.10.1639 Lyon, France, fs Pieter van Waesberghe x Jeanne van den Eechaute Angrelles geestelijke, jurist, achterkleinzoon van Jan,  Baljuw van Gent, in ballingschap geboren te Geraardsbergen, schrijft: GERARDI MONTIUM (1627).   Dit werk is heden  (2000)  nog steeds een van de beste werken over de vroege geschiedenis van Geraardsbergen.

 • 1653 Adriaan van Waesberghe  °25.03.1616 Aalst  + 29.04.1687 Eeklo fs Hubertus van Waesberghe en Johanna Pyl vestigt zich als dokter te Eeklo. Hij wordt een van de belangrijkste burgemeesters van de stad Eeklo. In de “Geschiedenis van Eeklo” van L. Lampaert wordt Adriaan van Waesberghe omschreven als de ‘Redder van Eeklo”.

 • 1696 Hyacint  Stanislas van Waesberghe ° 27.03.1648 Geraardsbergen + 25.05.1699 Hundelgem,  fs Gillis van Waesberghe  en Johanna Francisca RIJM  is burgemeester van Geraardsbergen en ‘ heer van Hundelgem’. Een ‘loflied’ door Joannes Danckaert is door de eeuwen heen bewaard gebleven. ‘  Zie genealogie blz. 84 – 88.  Elogium Verustissima familia Waesberginana” door Albert Ignace d’Hanius

-        (G1467  univ. Bib)

 • 1700 Hubertus van Waesberghe ° Ninove 09.06.1637 + Ninove 05.02.1717.
          Burgemeester, dominus, in de kerk begraven.           
   

 • 1730 Petrus Carolus van Waesberghe ° 24.04.1680 Aalst + 22.02.1746 Aalst, griffier van het land van Aalst, stelt een genealogie op,  vraagt en verkrijgt ‘ Confirmation de Noblesse’.

 • 1770 Johan Anton van Waesberghe °ca 1713 Dantzig + 24.02.1776
  Raadsheer te Dantzig ca 1770

 • 1780 Gijsbertus Ignatius Franciscus van Waesberghe, licentiaat in de rechten, ° 31.07.1752  Eeklo, Procureur te Ruislede.

 • 1800 Ludovicus Carolus Franciscus van Waesberghe ° 06.08.1774 Hulst, jurist, Wethouder te Hulst en Lid van de Provinciale staten te Zeeland.

 • 1800 Philippe Bernard van Waesberghe ° 08.05.1769 Hulst, Notaris,  burgemeester te Wachtebeke in de woelige tijden rond Napoleon.

 • 1811 Emmanuel Franciscus van Waesberghe ° 17.04.1777 Hulst,  jurist,  eerst ‘Maire’ van St. Janssteen, later burgemeester te Hulst.

 • 1811 Jean Joseph van Waesberghe ° 27.09.1785 Bassevelde, + 30.01.1855 Bouchoute, burgemeester van Bassevelde, secretaris generaal van het Ambacht-Bouchoute.

 • 1888 Ludovicus Josephus Maria van Waesberghe ° 01.03.1844 Hulst, Burgemeester van Hulst 1888-1893,  oprichter van de ‘Bank vanWaesberghe-Janssens’ te Hulst.
  Hij werd de vader van 8 kinderen, 5 werden geestelijke, waaronder 4 missionarissen.

 • 1900 Franciscus Josephus Ludovicus Maria van Waesberghe ° 07.07.1868 Antwerpen, burgemeester van Hulst en lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Een straat in de stad Hulst is naar hem genoemd.

 • 1900 Louis Francois Marie van Waesberghe ° 06.09.1881 Hulst, bankier, lid van de Gedeputeerde staten van Zeeland had 12 kinderen, waaronder 5 missionarissen.

 • 1900 Aimé Louis Marie van Waesberghe ° 13.06.1874 + 15.01.1934 Ruislede .
  Burg. Ing. Docent aan de Hogeschool te Gent, Ridder in de Leopoldsorde- Bestuurder van het rijksopvoedingsgesticht te Ruislede.

Genealogische zoekers "van Waesberghe" - tweede helft 20e eeuw

 • 1976 Juliaan van Waesberghe, oud notaris ° 07.05.1908 Lovendegem + 20.02.1993 Knokke, uit de tak van Bassevelde, publiceert ”La famille van Waesberge:  Notes Génealogiques historiques concernant son origine nobilière “ in De eik 1976, p 167-228. Als oud notaris was hij de juiste man op de juiste plaats om archief opzoekingen te verrichten. Naar zijn eigen zeggen heeft hij er 50 jaar aan gewerkt. Hij is er in geslaagd om het wapen ‘ van Waesberghe’  erkend te krijgen als ‘oud wapen’ door  l’ Office Genealogique de Belgique, de  Franse tegenhanger van de VVF. Heel veel van de oorspronkelijke gegevens heeft hij opgezocht en nagetrokken, vooral in het Vlaams Landsgedeelte en de vroege bronnen. Het is zijn uitstekend en goed gedocumenteerd werk dat als basis gediend heeft om de  ‘ Genealogie  Van Waesberghe “ van 1995   samen te stellen.
   

 • 1983 Joannes Pieter (Hans) van Waasbergen ° 19.12.1903, geneesheer, reumatoloog, + Breda 18.06.1985 publiceert: “ Het Geslacht van Waesberghe 1279 – 1983  door de eeuwen heen.”  
  Deze gedreven man heeft vooral de Nederlandse takken van de familie opgezocht. Hij lag ook aan de basis van de reünie te Breda (1983). Het zoekwerk naar de Vlaamse takken was gestart, maar verre van voltooid toen hij in 1985 stierf. Deze takken bleken tot zijn verbazing veel talrijker te zijn dan de Nederlandse. Een manuscript van een tweede boek was reeds voorbereid, maar door allerlei omstandigheden is de publicatie ervan niet doorgegaan.

 • 1985 à 1995

Doorgedreven zoekwerk werd verricht: Matthias Storme (afstammeling  Van  Waesberghe uit de tak van Bassevelde) en Lorette van Waesberghe (tak Zelzate) slagen er met vereende krachten in om van de vroegere opzoekingen één geheel te maken, sommige fouten recht te zetten, en last but not least, de oorsprong van de familie en het wapen te achterhalen, en ook te bewijzen.

Een ander team: Vera van Waesberghe (tak Oedelem), Leon van Waesberghe (tak Koewacht), en Lorette van Waesberghe  slaagt er in om al de huidige  “Van Waesberghe ‘s “ uit de rijksregisters te plukken (1985)  – dit kon nog- en zoveel mogelijk aan te sluiten aan de genealogie.  Ook de gegevens over de naamgenoten uit Nederland en Frankrijk werden opgezocht. Met de hulp van Ivan Burggraeve (tak Zelzate) werd alles op PC gezet, de basis voor het boek van 1995.