http://users.pandora.be/luc.aerts1/Suzuki_AC50_AC50_AC50.htm

Info: Ronny Van Staay

(bedankt voor het doormailen)

 

 

Geachte,

Gevolg aan uw vraag laten wij weten dat de bepalingen van het KB 10.10.1974 inzake de technische eisen van bromfietsen niet van toepassing zijn voor een bromfiets van voor 01/01/1975. Dit betekent dat dergelijke bromfiets sneller mag kunnen rijden dan 45 km/uur.

Dit betekent echter niet dat je met dergelijke bromfiets sneller mag rijden dan 45 km/uur, gezien het KB 01.12.1975 (de wegcode) dan weer wel van toepassing is, ongeacht de ouderdom van de bromfiets. Als je sneller rijdt dan 45 km/uur en dit wordt vastgesteld, loop je de kans op een snelheidsovertreding, weliswaar dus op basis van de wegcode en niet op basis van het reglement op de technische eisen. Dit betekent dan weer bijvoorbeeld dat de bromfiets in dergelijk geval niet kan opgelegd worden.
Ook van belang is het feit dat voor dergelijke bromfiets, die steeds als een bromfiets klasse B wordt aanzien, een rijbewijs A3 vereist is.
Tenslotte is het ook zo dat de bestuurder van de bromfiets met gelijk welk middel zelf moet bewijzen dat de bromfiets in het verkeer werd gebracht voor 01/01/1975.

Ter informatie willen wij tenslotte nog meegeven dat de bromfiets, zelfs voor 01/01/1975 in het verkeer gebracht, wel degelijk op de rollen mag geplaatst worden. Eventuele vaststellingen hebben echter geen gerechtelijk vervolg. Enkel is dus eventuele het rijden aan een hogere snelheid dan 45 km/uur strafbaar.

Met vriendelijke groeten

De Verkeersdienst Lokale Politie Kortrijk

 

 

Beste Luc,

 

Ik heb nazicht gedaan betreffende deze materie.

 

Het is juist wat je gevonden hebt van onze collega’s van de lokale politie van Kortrijk.

Ik wil je nog meegeven dat deze bromfietsen niet vallen onder het KB van 10/10/74 indien ze slecht uitzonderlijk op de openbare weg rijden, ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten manifestaties, hetzij voor proefritten met het oog op deze manifestaties tussen zonsopgang en zonsondergang, binnen een straat van 25 km, hetzij om zich naar deze manifestaties te begeven.

De voertuigen zijn enkel onderworpen aan Art 10.11,§3 en 13 van dit besluit (geluid remmen en lichten)

(Dus in de geest van de reglementering van oldtimers.)

 

Natuurlijk moet je ook kunnen bewijzen dat het voertuig in het verkeer is gebracht voor 01/01/75 wat met een bromfiets niet kan omdat deze niet ingeschreven is in het repertorium.

Hier kan je eventueel een bewijs zoeken op je gelijkvormigheidsattest.

 

Indien dit niet duidelijk is kan je altijd even langskomen.

 

Met vriendelijke groeten

Politie Zarra

Inspecteur