http://users.pandora.be/luc.aerts1/Suzuki_AC50_AC50_AC50.htm

BELANGRIJK:

Telefoneer even eer je (verre) verplaatsingen doet ! De mogelijkheid bestaat altijd dat een beurs van datum of plaats verandert, of door bijzondere omstandigheden niet kan doorgaan... Of dat ik een foutje maakten bij de ingave....