demografie
Start situering demografie socio-economisch straatbeeld dagelijks leven

 

1947

Ten gevolge van uitwijking van de actieve bevolking richting de toenmalige industriezone langsheenhet kanaal Gent-Terneuzen, met als gevolg daarvan het uitblijven van nieuwe geboortes is het bevolkingsaantal teruggelopen van 2570 in 1900 tot 1918 bij de volkstelling van 1947.

Deze bevolkingspyramide ziet er allesbehalve goed uit. De jongste generatie is maar even groot dan die van hun ouders. Zelfs de derde generatie is amper kleiner dan de tweede te noemen. Van een pyramide is hier nauwelijks sprake, tenzij in de leeftijdsklasse boven de 70!

Om deze tendens te keren stelde men alle hoop op de 195 ha. grond waarvan de Luxemburgse staalgroep ARBED NV eigenaar was geworden. Het eerste staal van Sidmar zou echter wel nog tot 1967 laten wachten. Naderhand drong een toenemend milieubewustzijn door en zou Sint-Kruis-Winkel in de overheersende windrichting van de nieuwe kanaalzone als kandidaat-residentiŽle gemeente door de nieuwe woonwijken in wachtebeke overtroeft worden.
Ook de auto-mobiliteit was tegen die tijd gestegen.

Op een halve eeuw zal het bevolkingsaantal tot 60% teruglopen.

1992-2002

bevolkingsevolutie 1992 - 2002 (31 december)

  1992 1996 1999 2002
D 60 Sint-Kruis-Winkel 1065 1086 1104 1101
D 610 Ter Donk 152 83 55 44
D 77 Rostijne 2 2 2 2
'Sint-Kruis-Winkel' 1219 1171 1161 1147

In 'de Rostijne' (D77) heeft nooit veel volk gewoond. Dit vroegere bos- en heidegebied is nu voor een groot gedeelte door Sidmar ingenomen.

Het vroegere gehucht Terdonk (D610) is een relict woongebied als enclave binnen de industriezone, tot verdwijnen veroordeeld.

Het centrum van de gemeente en het gebied richting Wachtebeke (D60) is de laatste jaren wel geherwaardeerd geworden als woongebied. Er is relatief veel nieuwbouw bijgekomen, echter uitsluitend als invulling van de bestaande open lintbebouwing.
Hierbij heeft dit gebied een lichte bevolkingstoename (36 eenheden) gekend de laatste 10 jaar. De vraag is echter hoe de toekomst van dit 'straatdorp' er zal uitzien. Niet alleen geraakt de straat stillaan 'volgebouwd', ook de onderbouw van de bevolkingspyramide blijft 'sputteren'.

bewoners per leeftijdsklasse (31 december 2002)

  0-14 15-64 65+ N
D 60 Sint-Kruis-Winkel 195 725 181 1101
D 610 Ter Donk 1 26 17 44
D 77 Rostijne 0 0 1 1
'Sint-Kruis-Winkel' 196 751 200 1147

Zoals uit nevenstaande tabel blijkt, is het aandeel van de generatie 15-64 jaar vrij substantieel en is de vergrijzing beperkt.
Het aandeel kinderen 0-14 jaar blijft evenwel steken op 196 of ca. 17%. In de vergrijsde bevolkingsstatistieken van 1947 bedroeg het aantal kinderen 0-15 jaar nog 402 of 21%!