mobiliteit
Start Omhoog situering demografie socio-economisch dagelijks leven

 

Er was uiteraard  minder behoefte aan mobiliteit en veel minder tijdsdruk. In 1947 passeerden er in winkel zo'n 150 auto's per dag. Zo kwam er in de gemeente een eerste tankstation in 1953, uitgebaat door het familiebedrijf van mijn oma . De pastoor en de dokter bezaten een auto. Voor de dokter moest altijd wat benzine overgehouden worden, opdat die in noodsituaties zou kunnen optreden. 

Meer en meer mensen rijden met de auto. Mijn oma herinnert zich nog de besparing van de benzine in de jaren '70, de tijd van de autoloze zondagen.

1947:  "Een grote verkeersweg naar het nijverheidsgebied van het kanaal Gent-Terneuzen doorkruist de gemeente van Oost naar West. De vervoerdrukte op deze baan is gemiddeld 700 ton per dag naast 150 personenwagens. Er is tevens een rechtstreekse verbinding met Zelzate en een tweede met Wachtebeke. Deze drie wegen zijn enkel van plaatselijk belang. Al de verharde wegenis en een groot deel niet verharde wegenis staan onder de regie van het gemeentebestuur. Geen enkele provincie- of staatsbaan doorkruist haar grondgebied. Al de hierbij vernoemde wegen bevinden zich in goede staat en worden regelmatig onderhouden.  Snelverkeer is echter niet mogelijk wegens de menigvuldige bochten en de wisselende, soms zeer smalle profiel. De Moervaart, een kanaal welke het kanaal Gent-terneuzen verbindt met de Durme, die de Zuidergrens van de gemeente vormt, is van weinig plaatselijk belang. Scheepvaartverkeer is er bijna niet, niettegenstaande de gemiddelde breedte van de kunstwerken op 6 meter bepaald is en de gemiddelde diepte van schepen 1.6 m is. Schepen van 150 200 ton kunnen het kanaal bevaren. Geen spoorweg noch buurtspoorweg doorkruist de gemeente. Een autobusdienst verzekert driemaal per dag de verbinding met Gent en Zelzate."

Vanaf de jaren '50: iedere ochtend en avond passeerde de (school-)bus Wachtebeke-Gent Korenmarkt langs Sint-Kruis-Winkel. Zo ging mijn vader zoals velen  op internaat (in dit geval het internaat van het Sint-Lievenscollege).

Nu doorkruist de R4 (de Kennedylaan) Sint-Kruis-Winkel via de noord-zuid-as Gent-Zelzate. Het aantal passages en de tonnenmaat ervan is niet meer te vergelijken met 50 jaar geleden. De vroegere oost-west-as (naar Wachtebeke) is nu eerder van lokaal belang.

1953: de eerste benzinepomp in de gemeente.
De eerste 'put' die gestoken werd met spade en schop had een inhoud van 5.000 liter. Heden ten dage zijn de opslagtanks voor benzine minstens 20.000 liter en onderhevig aan de milieuwetgeving (Vlarem II).