ontspanning
Start Omhoog situering demografie socio-economisch straatbeeld

 

woning tuin voeding communicatie onderwijs ontspanning

voor de volwassenen:

herbergen (cafés)

Om de 50 meter één café: 'sociaal leven op de gemeente'. In de gehele gemeente waren in 1947 op een totale bevolking van 1918 zielen niet minder dan 51 cafés (1 op de 10 huizen!).  Er werd een beperkt assortiment aan drank aangeboden: 'Audenaards', pils (voor de nieuwlichters), in regel voor de mannen, ook vrouwelijke zuipschuiten. Een toevallige dame kon al eens een porto, een Pernot, een Martini of een stuk chocolat bekomen. Onder de toog werd wel meer dan eens genever ('tsjenuivre') geserveerd op het gevaar af door de accijnzen gesnapt en (zwaar) beboed te worden (1000 BEF per gevonden (ook lege) fles, TOEN!).

één (particuliere) feestzaal

Dit was een onderdeel van mijn oma's familiebedrijf.
Deze feestzaal werd gebruikt voor:
- huwelijken en jubileums
- begrafenismaal
- 'vormingsaanbod' KAV, ...
- jaarlijks:
        - koffietafels en  van het plaatselijk verenigingsleven ('vrouwenbond (KAV), boerinnenbond, ...)
        - het 'jaarlijks maal' van de bond van de jong-strijders ('40-'45) en de oud-strijders ('14-'18)
        - danspartijen ter gelegenheid van de kermissen (2 X per jaar)
        - toneel door het plaatselijk liefhebbersgezelschap, zie verder
        - filmvertoning door de 'spekpoater' tégen het 'ijzeren gordijn'!
        - 'prijsuitreiking' van de jongensschool op het einde van het schooljaar
        - 'overdekte' schietingen op de liggende wip
        - ...

Binnenaanzicht van de gemeentelijke feestzaal te Sint-Kruis-Winkel in de  jaren '50, hier klaargezet voor 'een koffietafel'. Enkele eenvoudige 'slingers' en een bloemetje op de tafel volstonden voor de versiering.
Achteraan bemerkt men het podium met het doek gesloten (verlicht!) en links (zichtbaar) en rechts een frescoschildering.
Een typische 'multifunctionele' parochiezaal zoals er in ieder dorp wel een te vinden was: langwerpig gebouwd, 6 m. smal (overspanning!) en ca. 25 m. lang.

De infrastructuur van de feestzaal was voor het overgrote deel van eigen makelei: de tafels werden opgetrokken uit schragen en samengetimmerde planken (geen persplaat, multiplex of iets dergelijks). Ook de plooistoelen werden in de aanpalende timmerij (pijlenmakerij) gefabriceerd. Minder goed herkenbaar is de 'planché', de dansvloer eveneens ter plaatse getimmerd uit Pitspine (!).

Merk op dat de zaal verlicht werd door middel van ballonlampen (klassieke gloeilampen). Zij kon echter ook volledig verduisterd worden voor toneelvoorstellingen, zie schuifpaneel in het plafond bovenaan links op de foto. De verwarming 's winters gebeurde door middel van één grote gietijzeren kachel (en een lange kachelbuis) zoals die ook in klaslokalen van de lagere school gebruikt werd. Verluchting (en koeling s' zomers) gebeurde door natuurlijke ventilatie waarbij de zijramen gedeeltelijk opengeklapt konden worden.

boogschieten

Op de 'liggende wip' (op de gemeente was geen 'staande wip'), soms een grote schieting 'op 2 wippen'. Er waren vooral geldprijzen en soms ook eens een 'kalkoenschieting' met een kalkoenen als inzet, of de jaarlijkse 'koningsschieting' met als trofé: de 'koningsvogel'.

Een anecdote: er waren zo'n 70 schutters die moesten schieten op zo'n schieting. Je moest dus telkens een tijdje wachten vooraleer je aan de beurt was. In deze tussenperiodes dronken de schutters meestal een pintje. Het gevolg hiervan was dat de terugtocht (op de fiets met boog en 'pijlkas' op de rug) meestal wel wat langer was en ook langer duurde dan de heenreis.

Er was een  wekelijkse 'schieting' met een vaste kalender voor de gemeenten in de omgeving: 'eerste zondag van mei bij ..., de volgende zondag weer bij iemand anders.'

Camiel Van Loo, mijn overgrootvader, oudstrijder '14-'18 en stichter van de schuttersmaatschappij 'De Nemrodsvrienden' in typische houding van boogschutter op de liggende wip: lichaam en boog licht schuin gebogen. Op de achtergrond de mobiele frituur van Theej Friet: 3 frank voor 'ne kleine', 5 frank voor 'ne grote' in een 'tipzak'. 1 frank voor 'ne schep mayonaise'. Eind de jaren 50: 3 generaties boogschutters.
Vooraan mijn vader. Daarachter zijn oom, Julien Van Loo, de pijlenmaker. Links op de foto Camiel Van Loo en rechts 'zijne schuttersmoat' Pol Bonne (let op het maatpak).
Voor de jeugd werden wel eens speciaal een 'kinderschieting' ingericht.

vissen

In de natuurlijke wateren als de Moervaart, kreken, ... Je moest 'een permis' aanvragen om te mogen vissen, dit werd gecontroleerd door 'de garde'.

buurten

De mensen 'kropen' ter ontspanning bij elkaar. Soms zetten men zich op lange zomeravonden buiten voor de woning.

radio en tv

Cfr communicatie.

liefhebberstoneelgroep

Met o.m.:
                         - de kartonnen decors en attributen
                         - de soufleurbak
                         - het schminken in de kelder onder het podium.

Veelal bestond een voorstelling uit een drama, gevolgd door een blijspel (met de dorpskomiek in de hoofdrol).  De hoofdonderwijzer was de regisseur.  Er waren 3 uitvoeringen, voorafgegaan door een 'try-out' voor de kinderen van de dorpsschool.  Tijdens de pauze was er de 'spekkenverkoop'. In regel kwamen stroompannes voor (verlichting door gewone gloeilampen, geen spots).

Voor de Jeugd

zwemmen (en verdrinken!) en schaatsen

Er werd in rivieren gezwommen, er was geen bewaking waarbij verdrinkingsdood bij de kinderen voorkwam. Voor een zwembad moest je naar Zelzate.
Er werd geschaatstop bevroren (hoeve-)wal, met af en toe wel iemand die zich te ver waagde en door het ijs zakte.

cinema

Daarvoor moest ge wel naar Wachtebeke of Zelzate.
Het eerste (heel bescheiden) bloot verscheen met met Brigitte Bardot, ... filmcensuur.

oorlogske spelen ...

Wereloorlog II was nog niet zoveraf en Amerika zond wel best zijn eerste oorlogsfilmproductie naar het 'bevrijde' WestEuropa, ...
Er was geen 'virtual reality' en 'cyberspace', geen video games. Zo kwamen kinderen soms met enkele echte blauwe plekken naar huis.

knikkeren

bibliotheek

Er was een bibliotheek in de meisjesschool van 't klooster.

kampen bouwen

vogels en meikevers vangen

's winters

Je kon sneeuwmannen maken of schaatsen op het ijs (meerderen zijn 'erdoor gezakt').

en ander kattekwaad uitsteken