foto Luc en Ingrid
 
 

Praktijk voor gezondheidstherapie…

In onze praktijk worden therapieën toegepast die de totale gezondheidstoestand van het lichaam en van de geest bevorderen, met name : de dieptemassage, de voetreflexologie, de bachbloementherapie, de psychotherapie…
Deze toegepaste therapieën vallen niet onder de wet van de klassieke geneeskunde.
Zij worden echter (als van oudsher) als ‘geneeswijze’ toegepast daar hun geneeskrachtige werking zich veelvuldig bewezen heeft bij een zeer groot publiek. Essentieel hierbij is dat er beroep wordt gedaan op de zelfgenezende kracht die in elke mens aanwezig is. Via het toepassen van de therapieën (zoals hierboven benoemd) en via eenvoudig kruiden-, voedings- en/of leefgewoontenadvies wordt ons organisme ondersteund om opnieuw optimaal te kunnen functioneren.
Belangrijk bij het kunnen voorkomen en oplossen van gezondheidsproblemen is een goed zicht op de totale problematiek die zich voordoet. Wij hechten tijdens een consult dan ook veel belang aan het gesprek met de cliënt. Daarom opteren wij ook om een uur tijd te besteden aan elk consult.
Aanvullend worden soms duidingstechnieken gebruikt zoals de iriscopie, de gelaatsdiagnostiek, de lichaamshouding, het tenen lezen, het voetzool-onderzoek om een volledig beeld te krijgen tussen de samenhang van lichamelijke, emotionele en/of geestelijke klachten(patronen).

...en levensbegeleiding

Gezondheidsproblemen doen zich vaak voor in een bepaalde context. Uiteraard bestaan er pijnen/klachten die slechts voorkomen na een eenmalig ongeluk, een blessure, enz.
Klachten en functiestoornissen echter die zich steeds blijven herhalen, kunnen wijzen op een levenssituatie waar men onder lijdt. Vaak zit een lichamelijke of emotionele toestand ingebed in een problematische levenscontext.
Daarom wordt in onze praktijk aandacht besteed aan de totale leefsituatie en wordt de cliënt beschouwd als deel van een groter geheel (gezin, werksituatie, relatie,…).
Vaak gaan lichamelijke klachten samen met relatieproblemen , opvoedingsproblemen, assertiviteitsproblemen, enz.
In onze praktijk worden begeleidingen van dergelijke problemen mee bespreekbaar gemaakt en ter harte genomen indien de cliënt dit wenst.
Kortom, onze praktijk wil een aanvulling zijn op de klassieke geneeskunde, voor wiens mogelijkheden wij een zeer groot respect hebben. Wij vinden het wenselijk dat de cliënt zijn huisarts en zijn specialisten op de hoogte houdt van ons aanvullend werk. Wij zijn geenszins een ‘vervanging’ voor geneeskundige hulp ! Toch denken wij een mooie aanvulling te kunnen bieden daar de door ons geboden therapieën en aandachtsgebieden (met vaak onderlinge verbanden) binnen de klassieke geneeskunde helaas soms te weinig of geen plaats en tijd krijgen.

top