foto Luc en Ingrid
 
 

Wat is het ?

Dieptemassage is een manuele massagetechniek die spierspanningen in het lichaam losmaakt, waardoor klachten als pijn en bewegingsbeperking uit het lichaam verdwijnen en opnieuw plaatsmaken voor een gevoel van welbehagen en bewegingsvrijheid. 

Pijn is een signaal van een lichaam in nood

De gewaarwording van pijn in het lichaam is bijna altijd het gevolg van spierspanningen.  Wanneer deze spanningen van de spieren boven een bepaalde (tolerantie)drempel stijgen, drukken zij op zenuwuiteinden en worden zij in ons bewustzijn als pijn ervaren. 

Pijn wordt binnen de klassieke geneeskunde beschouwd als een klacht die zo snel mogelijk moet worden onderdrukt. In het algemeen slaagt men daar goed in door het gebruik van pijnstillers. Toch is het zo dat pijn een signaal is van het lichaam om duidelijk te maken dat er iets verkeerd gaat.  Wanneer men enkel zorgt voor pijnonderdrukking, wordt de oorzaak hiervan niet aangepakt, maar wordt enkel de signaalfunctie weggenomen. (Pijn is als het ware het rode lampje dat gaat branden wanneer de benzinetank van de wagen bijna leeg is.  Het heeft geen enkele zin dit lampje te doven, zonder eerst brandstof getankt te hebben.)

Zoals bekend vanuit o.a. de Bio-energetica, weten we dat spierspanningen lichamelijke uitingen kunnen zijn van emotionele blokkades.  Zo zullen ingehouden verdriet, ingehouden woede en niet geuite angst zich vastzetten in ons lichaam onder de vorm van blokkeringen ter hoogte van het spierweefsel.

Uiteraard kunnen ook fysieke oorzaken spierspanningen tot gevolg hebben.  Wanneer we bijvoorbeeld een fysiek trauma meemaken (een val, een auto-ongeluk of een sportletsel) zal ons lichaam zich opspannen, waardoor ook spierspanningen kunnen ontstaan met een langdurige of blijvende pijnervaring tot gevolg.

Ook ongezonde leefgewoonten kunnen leiden tot onevenwicht in de spanning van de spieren, zoals daar zijn:

 • overbelasting van het lichaam (te zwaar werk)
 • te weinig lichaamsbeweging
 • te weinig rust (slaaptekort)
 • het overvloedig gebruik van alcohol of medicijnen
 • ongezonde voeding
 • … en dergelijke meer

Hoe werkt Manuele Pijnbehandeling door Dieptemassage?

Bij manuele pijnbehandeling door dieptemassage concentreert men zich op de oorzaak van de pijn.  Lichaam en geest vormen één geheel, dit is het uitgangspunt bij manuele pijnbehandeling door dieptemassage.  Juist hierin schuilt het succes van deze methode.

Manuele pijnbehandeling door dieptemassage is geen klassieke massage.  Ze onderscheidt zich hiervan doordat ze veel dieper inwerkt op het spierstelsel.  Er worden diepgaande technieken gebruikt die niet in andere massagetherapieën toegepast worden, met name behandeling met de vuist, behandeling met een koperen bol, drukbehandeling met de elleboog indien nodig. 

Aanvankelijk wordt deze massage door de cliënt als pijnlijk ervaren.  Er wordt echter nooit boven diens pijndrempel gegaan (en deze is individueel verschillend). 

Voor de behandelende therapeut is dieptemassage een ambacht, daar de uitvoering ervan zware lichamelijke inspanningen vereist.

De massage wordt regelmatig onderbroken, zodat de spieren tot ontspanning kunnen komen.  Reeds vrij snel ervaart de cliënt deze massage als deugddoend, omdat duidelijk merkbaar is dat de pijn afneemt en de desbetreffende spierzones zich opwarmen en ontspannen. 

Een dieptemassage wordt (op één bepaalde plek van het lichaam) a rato van (maximaal) één keer per week uitgevoerd, daar de spieren en de huid enkele dagen nodig hebben om te recupereren.

Er wordt op alle mogelijke plaatsen van het lichaam gewerkt (afhankelijk van de klacht) daar het menselijk lichaam meer dan 650 spieren heeft, waarvan een 350-tal bewegingsspieren. 

Dieptemassage zorgt voor een verhoogde bloedtoevoer naar de getroffen en pijnlijke plaatsen, ook naar de dieper gelegen spierlagen.  Hierdoor worden afvalstoffen (o.a. urinezuren) die zich hebben vastgezet op slecht doorbloede weefsels, afgevoerd en worden er opnieuw bouwstoffen aangevoerd om het weefsel terug te herstellen en gezond te maken.  Dit gebeurt automatisch omdat een verbeterde spierdoorbloeding  reeds tijdens de eerste behandeling tot stand komt.  Daardoor wordt een duidelijke pijnverlichting vrij snel voelbaar voor de cliënt. 

Tevens worden vele lichaamsfuncties automatisch mee verbeterd doordat zich overal op de huidzones van ons lichaam reflexzones van de organen bevinden.  Bovendien lopen door de diepste spierlagen van de rug de uitlopers van ons (autonoom) zenuwstelsel.  Wanneer deze reflexzones en de diepere spierlagen worden losgemaakt, vermindert bij vele cliënten niet alleen hun pijn, maar zien we ook verbeteringen betreffende de slaap, het verteringspatroon, het stoelgangpatroon, vermoeidheid en de levenslust.

Tenslotte wordt ook veel aandacht besteed door de therapeut aan de emoties die vaak loskomen bij dieptemassage.  Soms gebeurt het dat cliënten zich tijdens of na de massage bewust worden van geblokkeerde emoties, losgekomen door de behandeling.  In die zin is het aangewezen dat de behandelende therapeut ook dit goed kan opvangen.

Een veel voorkomend verhaal : De langdurige lijdensweg van de chronische pijnpatiënt

Of : Hoe gaat de klassieke geneeskunde om met pijn?

De patiënt klaagt van pijn, bv rugpijn, nekpijn, al dan niet met uitstraling naar armen, benen, borst.

De dokter gaat in de eerste plaats behandelen met medicijnen (zoals ontstekingsremmers, pijnstillers en zelfs inspuiten met cortisone ter verdoving).  De raadgevingen daarbij zijn meestal rust  en/of kiné-behandelingen.  Bovendien wordt men vaak aangeraden om de activiteiten stop te zetten. (bv. niet meer sporten, niet meer wandelen, fietsen,…), vaak zonder er rekening mee te houden dat sommige pijnen juist beter worden door beweging !

Als de patiënt blijft klagen over pijn gaat men verder met technisch onderzoek via radiologie, CT-scan of botmeting. Op zoek naar ‘afwijkingen’ van het beenderstelsel (bv. De wervelkolom). Vaak met bijkomend neurologisch onderzoek bij uitstralingspijnen zoals:

 • Bij whiplash: nekwervels (pijn in de armen)
 • Bij ribproblemen: thoracale wervels (pijn in de borst)
 • Bij onderrugklachten: lumbale wervels en overgang naar sacrale wervels (bij pijn in de benen)

Dit is meestal plaatselijk onderzoek met als doel een operatief ingrijpen om de ‘oorzaak’ weg te nemen:

 • Beenderstukken of kraakbeen te kunnen verwijderen ter hoogte van de wervelkolom, zoals bv. bij discus hernia, kalkafzetting (papegaaibekken), losse kraakbeenstukjes, e.d.
 • Tussenwervelschijven te ‘vervangen’.
 • Wervels op elkaar te fixeren teneinde inklemming van zenuwbanen te voorkomen.
 • Wervels te versterken bij botzwakte ter hoogte van de wervelkolom.
 • enz…

Als dit onderzoek niets uitwijst en een chirurgische ingreep niet nodig blijkt, worden vaak kiné, medicijnen (pijnstillers), rust en bewegingsbeperkingen (stoppen met sporten of zware arbeid,…) voorgesteld.

Reden van dit mechanische denkpatroon is dat men vanuit de positieve wetenschap enkel als ‘waar’ aanneemt wat men kan ‘bewijzen’, in dit geval: in beeld brengen (zien). Dus, beenderen, kraakbeen zenuwbanen, bloedbanen,…  De spieren ziet men niet, dus die negeert men dan maar. (We hebben zo’n 350 bewegingsspieren!)

Na een chirurgische ingreep gaat men mensen waarschuwen dat hun klacht kan terugkomen, dus:

 • Opgelet overtollig gewicht
 • Opgelet overbelasting (heffen)
 • Opgelet bij buigen (rugschool)
 • Opgelet bepaalde sporten
 • Opgelet bepaalde breuken
 • En wat er vaak nog bijkomt:

 • Langdurige kiné-behandelingen
 • Slapen op (onaangename) harde ondergrond
 • Blijvende medicatie (calcium)
 • Ondersteuning met steunverband

De algemene tendens is hierbij dat de angst wordt versterkt. De patiënt krijgt nog meer verkramping, bewegingsangst, val-angst, enz….

Het resultaat: de bewegingsbeperking wordt nog groter, de klachten worden chronisch erger. Het is dus levensbeperkend.

Een verhaal van hoop  of : de ware oorzaken van bewegingspijnen

Het probleem van de geneeskunde tot op heden is dat men spieren niet in beeld kan brengen. Niet met radiologie, niet met scanners en niet met contraststoffen;

Enkel scheuren en verrekkingen kunnen met de laatste echografietechnieken worden waargenomen. En ook hier zijn deze beelden voor verschillende interpretaties vatbaar.  (niet zelden worden streepjes op het beeld als scheur geïnterpreteerd, terwijl het vaak gaat om gespannen spieren en niet om spierscheuren!)

De ware oorzaak van heel wat pijnen is spierspanning. Deze drukt eveneens op de zenuwbanen en beïnvloedt de wervelstand. (zonder dat dit zichtbaar is op foto’s)

Spierspanning komt tot stand door:

 • Ingehouden gevoelens (emoties) zoals verdriet, ergernis, frustratie, kwaadheid, angst, enz…
 • Verstramming van de spieren door te weinig ‘natuurlijke’ bewegingen. (culturele beweging)
 • Verkramping door op korte tijdspanne bepaalde spieren te intens te gaan gebruiken (topsport) of door bewegingen die losstaan van ons graag-doen-van…(automatismen zonder hart of aandacht).
 • Bepaalde ‘ongelukken’ in het verleden (ongeval, val, stoot,…) met blijvende (onbewust) ‘verkramping’ tot gevolg, al dan niet met resterend spierletsel.

Doel van de dieptemassage

 • Losmaken van spierspanningen met massagetechnieken, indien nodig tot op het diepste niveau. (Soms gebeurt dit met de elleboog voor rug, heupen en schouders.)
 • Vermindering van pijn!
 • Vergroten van de beweeglijkheid van gewrichten.
 • Terug kracht in de spieren.
 • Verbeteren van de doorbloeding en de warmte. (= verbeteren van de aanbreng van voedzame stoffen.)
 • Verwijderen van de opgestapelde gifstoffen in de geblokkeerde spieren. Hierdoor komen soms ook gevoelens los zoals woede, angst, verdriet, …
  Deze komen vaak naar boven tijdens of na de behandeling. (Gesprek en Bachbloemen kunnen helpen en begeleiden.)
 • Reflectorisch werking via de huid op organen (dermasegmentale reflexologie) zoals lever, hart, pancreas, enz…

Gebruikte technieken in onze praktijk:

De huid wordt ingeolied met amandelolie, waarna een intense (vaak pijnlijke) massage wordt uitgevoerd van 50 minuten. Hierbij worden handen, vuisten, koperen bol en zelfs elleboog-druk gebruikt, al naargelang de cliënt kan verdragen. Er wordt net tot aan de pijngrens gegaan, maar nooit erboven! De spierspanningen komen hierdoor los. De spieren komen tot ontspanning, de gemasseerde zone krijgt het intens warm.  Men gaat vaak pijnvrij (of verlost van de ergste pijnen) buiten. De behandelde lichaamsgebieden blijven nog een tijd lekker warm. Tot een drietal dagen later blijft het behandelde gebied gevoelig bij druk en/of aanraking. Soms verschijnen blauwe plekken (vooral indien bilspieren, onderrug, benen, armen mee zijn behandeld).

Men is echter wel verlost van de ergste pijn (vaak reeds na één behandeling) en de bewegingsmogelijkheden vergroten!

Doel is dat men na zo weinig mogelijk behandelingen ( à rato van 1 keer per week) weer volledig kan functioneren, inclusief sporten!!! Het leven is bedoeld om fit te blijven tot de laatste dag!

Verwijzingen :

Sinds het najaar van 2007 is er een doctoraatsthesis goedgekeurd over het wetenschappelijk bewezen werking van dieptemassage. Deze Thesis beschrijft vooral de oplossing voor Chronische Lage Rugpijn met diepe dwarse fricties (=dieptemassage), maar de wetenschappelijke vaststellingen uit deze thesis gelden voor alle (spier)pijnen in het lichaam. Voor meer wetenschappelijke uitleg van deze therapie verwijzen we graag naar de website i.v.m. deze doctoraartsthesis : www.clbp.com

Of voor dieptemassage, zie ook : www.dieptemassage.be: Wouter Genoe

top