Werk van enkele jaren terug: 'Victor'.
Een trailer gerealiseerd in Berlijn met de
bedoeling er een serie van te maken.


mei 2013
Laatste toevoegingen zijn:

Naar de website van T-heater

Voornaamste klanten:

- Studio 100
- Uitgeverij Averbode
- Uitgeverij Plantin
- Uitgeverij Malmberg
- Standaard Uitgeverij (WPG)

Alle afbeeldingen zijn auteursrechterlijk beschermd. Het gebruik van de beelden voor eigen gebruik of voor derden
is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden : © Malmberg / Playlane, © Studio 100, © Standaard Uitgeverij, © Abimo, © Averbode,
© Plantyn, © Vuurbaak, © Ballon, © Ivan Adriaenssens, © Ivan Adriaenssens - Luc Vincent - Michaël Vincent,
© Thou-Art / Luc Vincent

Naar de Orphanimo!! website Top