Inleiding blz.: 2

Hoe de stamboom lezen: blz.: 5

Hoofdstuk 1: Onze gemeenschappelijke voorouders

1.1 - Inleiding blz.: 6

1.2 - De stamboom vanaf onze oudst gekende voorvader blz.: 6

1.3 - Jacops of Jacobs? blz.: 13

Hoofdstuk 2: De stam Zandhoven (Jacops, Franciscus)

2.1 - Inleiding blz.: 19

2.2 - De stamboom blz.: 20

Hoofdstuk 3: De stam van de Sinte uit Vorselaar (Jacops, Augustinus)

3.1 - Inleiding blz.: 37

3.2 - De stamboom blz.: 39

Hoofdstuk 4: De stam van onze honderdjarige (Jacops, Maria Catharina)

4.1 - Het leven van onze honderdjarige. blz.: 65

4.2 - Haar stamboom. blz.: 67

Hoofdstuk 5: De andere stam uit Vorselaar (Jacops, Ludovicus)

5.1 - Inleiding blz.: 79

5.2 - De stamboom blz.: 80

Hoofdstuk 6: De stam uit Nijlen (Jacops, Josephus Joannes Baptista)

6.1 - Inleiding blz.: 96

6.2 - De stamboom blz.: 97

Bijlagen: blz.: 115

Geraadpleegde bronnen: blz.: 117

Lijst der voorintekenaars: blz.: 118

Naschrift: blz.: 120

Inleiding boek

Wat drijft er iemand toe om zijn stamboom op te zoeken? Voor velen is het misschien nieuwsgierigheid, voor anderen dan weer een aangenaam tijdverdrijf. Er zijn in elk geval veel redenen om ermee te beginnen en ik kan je verzekeren, eens begonnen is het nog zeer moeilijk om te stoppen. Men wil altijd maar dieper gaan in de geschiedenis, meer ontdekken over je voorouders die, zij het ongewild, toch ons huidig bestaan hebben beïnvloed. Hoe hebben zij geleefd? Hoe verdienden ze hun brood? Hadden zij ook hun kommer en kwel of was het alleen maar rozengeur en maneschijn? Men spreekt ook dikwijls over “de goede oude tijd”. Ik ben ervan overtuigd dat die tijd ook zijn nadelen heeft gehad maar dat die alleen nu niet meer zo ervaren (kunnen) worden. Een van mijn beweegredenen was te weten hoe we aan onze familienaam gekomen zijn. Telkens als je met iemand in contact komt en deze persoon moet je naam noteren, hoef je er altijd bij te zeggen dat het Jacops met een P is in plaats van een B. Je hoort dan ook altijd het antwoord: “Dat heb ik nog niet eerder gehoord.” Ook andere familieleden hebben blijkbaar al meermaals dezelfde ervaring gehad.

Mij werd er altijd verteld dat het een schrijffout zou zijn die ooit werd gemaakt in de burgerlijke stand van een of ander bestuur. Dit leek inderdaad een aannemelijke verklaring. Een andere mogelijkheid is dat we afstammen van een veel grotere familie want de naam Jacops is in het Vlaamse landsgedeelte wel meer voorkomend dan gedacht. In Wallonië komt de naam zeer weinig voor. Niet enkel in België is de naam Jacops gekend maar ondermeer ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland en vooral de Verenigde Staten van Amerika is onze familienaam veel terug te vinden. Als je op internet gaat kijken zal je dit snel ondervinden. Dit medium heb ik heel wat gebruikt om allerlei opzoekingen te doen. Voor de verspreiding van onze familienaam kon ik ondermeer terecht op de site van de VVF - Genealogie en Computer.

Hier vond ik een document waarop vermeld staat waar onze familienaam in België op 31.12.1987 voorkwam. Onze naam was toen heel wat minder verspreid en kwam in Wallonië zelfs niet voor. Hetzelfde onderzoek werd herhaald in 1997 en u kan tevens hiervan de resultaten vinden op de site van de VVF. Ter info kan u ze ook lezen achteraan in dit boek. Niet alle personen die in deze lijst staan, zijn familieleden. De personen die in Vorselaar en nabije omgeving wonen zijn echter bijna allemaal wel terug te brengen onder de huidige stamboom. Wij stammen namelijk allemaal af van inwoners uit deze gemeente, voor zover momenteel gekend, want de opzoekingen zijn nog niet ten einde. Tot op heden heb ik nog geen verbinding kunnen vinden met andere stambomen waar de naam Jacops in voorkomt. Ik vermoed dat er op verschillende plaatsen telkens dezelfde fout is gemaakt en voornamelijk tijdens de Franse revolutie toen Franstalige ambtenaren hier de registers van de burgerlijke stand opstelden. Maar ook later en op andere plaatsen is dezelfde fout gemaakt zoals ik meermaals heb kunnen vaststellen ondermeer in een stamboom over de familie Jacobs uit Mechelen die ik heb kunnen raadplegen. Ook hier wordt bijvoorbeeld de naam Jacobs veranderd in Jacops voor enkele kinderen terwijl voor de andere kinderen van hetzelfde gezin de familienaam Jacobs blijft.

U zal bemerken dat dit voor onze stamboom eveneens van toepassing is.

Wat betreft de betekenis van onze naam, Jacobs wil zeggen: zoon van Jacob. Dit was vroeger een zeer veel voorkomende voornaam. De naam Jacobs is trouwens een van de meest voorkomende familienamen in België.

Waarom dan dit werk al maken ondanks dat het opzoekwerk nog niet ten einde is? Hier zijn verschillende redenen voor:

-bij stamboomonderzoek kan men opzoekingen blijven doen. Er zijn talrijke bronnen die kunnen geraadpleegd worden. Ook zijn er jaarlijks aan de gekende gegevens wel wat aanvullingen te doen, zowel voor blijde gebeurtenissen als minder blijde. Hierdoor is het werk dus nooit volledig af en zou men nooit tot een publicatie kunnen komen

-meerdere familieleden vroegen om eens een overzicht te kunnen bekomen en iemand vroeg me zelfs om er niet te lang mee te wachten zodat ze het nog zeker eens zou kunnen lezen.

-dit werk zou ook de belangstelling bij andere familieleden kunnen opwekken in onze familiegeschiedenis. Misschien zijn er nog familieleden die beschikken over andere informatie die nuttig kan zijn voor de verdere uitwerking van onze stamboom. Alle nuttige informatie zoals: bidprentjes, communieprentjes, doodsbrieven, foto’s, oude notarisakten, trouwboekjes, brieven, krantenartikels of ……. uw goed geheugen, alles is welkom en zal na verwerking terug bezorgd worden. Van uw goed geheugen wens ik enkel maar kort gebruik te maken en ik hoop dat u het altijd mag behouden. Misschien zijn er ook nog familieleden die willen helpen door mij op de hoogte te houden van wijzigingen die in hun naaste omgeving gebeuren. Dit kan eenvoudig door mij bijvoorbeeld een doodsbrief, aankondiging van een huwelijk of geboortekaartje toe te sturen.

-een laatste reden is ook dat er toch, ondanks alle zorg die er aan gegeven is, mogelijk hier of daar een foutje is ingeslopen of mij onvolledige informatie werd meegedeeld. Ook alle verbeteringen of aanvullingen zijn dus hartelijk welkom. Op uw verzoek zal er verbeterd of aangevuld worden waar het nodig is.

Dit werk, resultaat van bijna 4 jaar opzoekingen, zal enkel verspreid worden in onze familie. Het is ook geen afdruk van al de beschikbare gegevens. U zal bemerken dat er ondermeer nog geen gekende beroepen, adressen, doop- en huwelijksgetuigen zijn in vermeld. Ook is er maar een beperkt aantal foto’s in opgenomen terwijl er wel meer ter beschikking zijn. De reden hiervoor is simpel: om het nog overzichtelijk, leesbaar en betaalbaar te houden.

Ik ben er mij van bewust dat er ook een aantal pijnlijke herinneringen zullen opgeroepen worden bij het lezen van dit werk. Overlijdens, ongevallen, echtscheidingen en dergelijke meer zijn geen prettige gebeurtenissen in een mensenleven maar maken er wel deel van uit. Het is enkel mijn bedoeling om de feiten weer te geven zoals ik de gegevens ervan heb kunnen vinden of zoals ze me medegedeeld werden. Alle wijzigingen die me nog ter kennis kwamen voor het boek gedrukt werd, zijn in dit werk nog opgenomen.

Als laatste puntje van deze inleiding wil ik graag iedereen danken die bereidwillig hebben meegewerkt aan dit werk. Ik zou zeer graag een overzicht geven van iedereen maar dan loop ik het risico om iemand te vergeten, wat zeker niet de bedoeling zou zijn. Voor uw bijdrage, hoe klein of groot ze ook mag geweest zijn: dank U. Ook een speciale dank aan het personeel van de gemeente Vorselaar voor hun vriendelijke ontvangst en uitleg die ik mocht ontvangen bij de vele opzoekingen die ik daar heb verricht.

Dan rest er mij verder niets meer dan U veel leesplezier toe te wensen.

Ludo Jacops.