Enkele tips voor de beginnende tentoonsteller


 1. Zorg dat je start met dieren van degelijke kwaliteit.
 2. Koop dieren bij een Brahma fokker die bereid is U zijn fokdieren te laten zien en een woordje uitleg kan verschaffen. Bedenk dat Brahma’s die op de markt of in een dierenwinkel te koop staan, vaak van mindere kwaliteit zijn en dikwijls nog duurder zijn ook.
 3. De dieren waarmee je wil tentoonstellen moeten een erkende ring aan de poot dragen. Deze ringen kunnen besteld worden bij uw kleinvee vereniging in de buurt. Het is niet de bedoeling van een speciaalclub om ringen te verdelen, hiervoor kunnen wij U steeds doorverwijzen naar een algemene kleinvee vereniging.
 4. Om dieren te mogen tentoonstellen moet U een fokkerskaart bezitten. Deze kaart dient net zoals de ringen aangevraagd te worden in uw algemene kleinvee vereniging. Op deze kaart staat een nummer dat steeds ingevuld moet worden op een inschrijvingsformulier voor deelname aan tentoonstellingen. Tegelijk krijg je het fokkersboek (adressen en rassen/kleurslagen van iedereen die een fokkerskaart aangevraagd heeft) en een abonnement op het tijdschrift “Het Vlaams Neerhof”.
 5. Voor beginnelingen is het zeker aan te raden met uw eigen kweek eens deel te nemen aan de jongdierendag van de BCB. Hier kan U kosteloos uw dieren laten keuren en komt U in contact met de keurmeesters en ervaren fokkers. Op deze manier leert U de sterke en zwakke eigenschappen van uw dieren kennen.
 6. Niet vergeten, elke kip waarmee je naar tentoonstelling wil gaan, moet ingeŽnt zijn tegen pseudo-vogelpest met het vaccin New-Cavac. Hiervan moet het bewijs dat je bij de dierenarts krijgt, gekopieerd en afgegeven worden samen met het inschrijvingsformulier.
 7. Als je eens hebt deelgenomen aan een wedstrijd krijg je het jaar nadien automatisch een nieuwe uitnodiging (vraagprogramma) van die organiserende vereniging. Een lijst van alle tentoonstellingen is te vinden in het fokkersboek samen met het contact adres om een vraagprogramma te bekomen. Je kan ook steeds van iemand anders een blanco inschrijvingsformulier kopiŽren en opsturen met uw eigen gegevens.
 8. Stuur het inschrijvingsformulier tijdig en duidelijk ingevuld naar de organiserende vereniging en lees hun reglement eens grondig door. Meestal moet je vooraf het inschrijvingsgeld storten op hun bankrekening.
 9. Om de dieren te transporteren heb je een transportkist nodig. Deze dient voldoende groot te zijn zodat de dieren niet beschadigd worden tijdens het vervoer (de kist moet voldoende hoog zijn). Zorg ook voor goede verluchting !
 10. Vooraleer de dieren naar de show te brengen dien je ze een beetje op te knappen. Was de poten en de ring zodat ze schoon zijn. De kam en kinlellen mag je een beetje inwrijven met (sla)olie zodat ze mooi glanzen. Het is ook aan te raden de dieren even vluchtig te benevelen met een spray tegen ongedierte. Controleer ook zelf de conditie van het gevederte. Dieren met beschadigde pluimen scoren uiteraard minder goed. Een tentoonstelling is een schoonheidswedstrijd !
 11. Meestal worden de dieren op de show de dag na het inkooien gekeurd. Daarna gaat de show open voor het publiek. De laatste dag van de show volgt meestal de prijsuitreiking gevolgd door het uitkooien. Consulteer het reglement van de organiserende vereniging hiervoor om te weten hoe dit zal gebeuren.

Tot slot: Weet dat een show voor de dieren zelf enkele stresserende dagen zijn waarbij ze in een onvertrouwde omgeving (in een klein hok) aangekeken worden door allerlei vreemde mensen nadat een kerel in witte jas (keurmeester) hen van kop tot teen gekeurd heeft. Het ene dier heeft daar al meer last van dan het andere met vaak gewichtsverlies tot gevolg. Overdrijf dus niet door eenzelfde dier te vaak en te snel na elkaar in te schrijven op verschillende wedstrijden. Durf ook een ervaren tentoonsteller te contacteren om U op sleeptouw te nemen. Bij de BCB bestuursleden kan U alvast terecht.

Veel succes.                                                                                                              L. Van Roy