Evenwicht

De mens is meer dan de totaliteit van eten, drinken, werken en slapen. Zijn humeur, zijn inzet, zijn aanspreekbaarheid, zijn openheid, zijn stressbestendigheid, zijn afhankelijk van heel wat externe en interne factoren.

De kunst bestaat erin harmonie en evenwicht te scheppen in het dagelijkse leven, zich bewust te worden van wat men doet en hoe men het doet, kortom, zichzelf voldoende te (leren) kennen.

Veel is daar niet altijd voor nodig. Op het eerste gezicht eenvoudige dingen - als de juiste voeding, een lichaam met een goede doorstroming van energie, enig inzicht in wat precies spanning en ontspanning bezorgt - kunnen leiden tot grote veranderingen in attitude en manier van zijn.

Externe hulp is daarbij vaak meer dan welkom. Zonder een duwtje van buitenaf is het immers moeilijk om zichzelf te situeren.

Conflicten, emotionele problemen, moeilijkheden in de omgang met partners of collega's, kunnen mede opgelost worden door het verwerven van kennis over het eigen functioneren, door een aangepast voedingspatroon of door een lichaam dat zijn evenwicht (terug)vindt.

In het dagelijkse privé-leven zowel als in de werkomgeving kan onze begeleiding een belangrijke rol spelen. Evenwichtige, ontspannen mensen zullen duidelijk betere prestaties leveren op het werk. Zij stimuleren, motiveren en verhogen de adrenaline... ook bij anderen.

Home

 

Introduktie
Werkmethode
Data en Links Lydie Van Sweevelt