Rode Plein:

 

                        1 Verlosserstoren                         7 Monument voor Minin en Pozjarski

                        2 Senaatstoren                              8 Hoofdschedelplaats

                        3 Nicolaastoren                             9 Historisch Museum

                        4 Leninmausoleum                      10 GOeM-warenhuis

                        5 Tribunes

                        6 Vasili-kathedraal

De Russische naam voor het Rode Plein is dubbelzinnig: ‘krasnaja’, betekent ‘rood’, maar in het Oudrussisch ook ‘mooi’. De oorspronkelijke marktplaats was al in de tijd van de tsaar het toneel van politieke demonstraties en verzamelplaats van politieke tegenstanders van de tsaar. Proclamaties van de overheid waren hier even gewoon als openbare terechtstellingen. Voor de Basiliuskathedraal (6) ziet u een verhoging (Lobnoje Mjesto) (8), waar terechtstellingen plaatsvonden en decreten van de tsaar werden afgekondigd. Peter de Grote liet hier de opstandige Strelisten (elite afdeling van het Russische leger) het hoofd afslaan, zelf hakte hij de eerste tien het hoofd af.

Stepan Rasin, de leider van de boerenopstand werd hier gevierendeeld. Op het plein worden tenminste tweemaal per jaar politieke manifestaties gehouden, ter gelegenheid van de 1ste mei en de verjaardag van de Oktoberrevolutie op 7 november.

Het 60.000 m² grote plein wordt aan één lange zijde begrensd door de rode muur van het Kremlin en het aangrenzende Leninmausoleum (4) van rood graniet.

LENINMAUSOLEUM

Tegen de Kremlinmuur, aan de westzijde van het plein, werd in 1924 na de dood van Lenin een houten mausoleum gebouwd, dat in 1930 door een granieten werd vervangen. Lenin ligt hier in een glazen kist opgebaard. Stalin heeft hem gezelschap gehouden van 1953 tot 1961. Achter het mausoleum, langs de muur, liggen graven

van hoge functionarissen, onder wie Stalin. In de muur zijn urnen met de as van beroemde sovjetburgers ingemetseld, waaronder Lenin’s weduwe en de eerste ruimtevaarder Joeri Gagarin.

Achter het mausoleum staat de Senaatstoren (2). De volgende toren is de Nicolaastoren (3) en op de hoek staat de Arsenaalstoren. Links van de tribunes staat de Verlossertoren deze is 67 m hoog (1).

Aan de andere lange zijde ziet u het warenhuis GOeM (10) uit 1893 in pseudo –Oudrussische stijl. Het is een reusachtig warenhuis met een fontein in het midden en galerijen die door bruggen met elkaar verbonden zijn. Het GOeM is minder interessant om wat er verkocht wordt dan om het bonte publiek dat uit alle hoeken der Sovjetunie afkomstig is.

Aan de noordzijde ligt nog het Historisch Museum (9), gebouwd in 1883 op de plaats waar de oudste Russische universiteit stond.

Aan de zuidkant van het plein staat de Voorspraakkathedraal (6) (Pokrovski Sobor, 1561) of later ook ‘Vasili de Gezegende’ genoemd naar de ‘heilige dwaas’ die vlak bij de kerk begraven moet liggen. De kerk is gebouwd ter gelegenheid van de verovering van Kazan (1552) op de tartaren door Iwan de Verschrikkelijke. De opdracht luidde: bouw acht kerken, één voor de heilige van elke dag waarop een belangrijk wapenfeit tijdens de belegering was voorgevallen. De architekt Posnik vond de compositie van negen, onderling door gaanderijen verbonden kerken mooier. De kerk is een combinatie van traditionele koepelkerk met de steeds meer in de mode komende tentdaken, en bestaat uit acht zuilvormige, met uien bekroonde kerkjes rondom een kerk met een kleine ui op een rond spits tentdak.

Dat deze kathedraal buiten het Kremlin gebouwd werd, getuigt van de toegenomen belangrijkheid van de stadsdelen buiten de Kremlinmuren. Het verhaal dat Iwan de Verschrikkelijke de kerk zo mooi vond dat hij de bouwmeester de ogen liet uitsteken om hem te verhinderen nog zoiets mooi te maken.

In 1611 plunderden de Polen de kathedraal en in 1812 werd zij door de legers van Napoleon gebruikt als paardenstal. Toen Napoleon zich uit Moskou terug moest trekken, gaf hij generaal Lariboisiére bevel haar te verwoesten, maar de generaal negeerde dat bevel. In 1918 werd de kathedraal na een grondige renovatie als museum ingericht.

INGANG RODE PLEIN, GOeM GROOTWARENHUIS, BASILIUS KATHEDRAAL EN KREMLIN

Back to homepage: