Hof Ter Dromen - Aalst - Herdersem

De Faluintjesstreek is het zacht glooiende land rond Aalst. De landelijke omgeving nodigt uit tot rustige wandelingen en heerlijke fietstochten doorheen de Faluintjes of de Denderstreek. De Denderstreek bezit vooral veel natuurschoon. Ideaal voor
wandelaars, fietsers, vissers en natuurliefhebbers, maar ook voor wie steden zoals Aalst,
Dendermonde, Gent, Brussel, ...wil verkennen.
Faluintjes: Als Faluinties-gemeenten worden vandaag de gemeenten
Moorsel, Meldert, Baardegem en Herdersem bedoeld. De Faluintjes, in hun ruime betekenis, mogen terecht de Groene Long van Groot Aalst genoemd worden.

Gerstjens: De Gerstjens vormen een groene zone langs de rechteroever van
de Dender. De historiek, het scherpe contrast tussen totaal verschillende
vegetatietypes op een kleine oppervlakte en de daaruit voortvloeiende biologische rijkdom, het gedeeltelijke parklandschap en de grachten, kasteelwallen en waterpartijen
maken van het gebied een trekpleister voor de wandelaar. Het grote wandelparcours is 2,5 km lang.

Kravaalbos: Het Kravaalbos is een van de laatste bossen die ten noordwesten van Brussel overblijven. Het is nog een deel van het vroegere koolwoud, waartoe ook het Zoniënwoud
en het Hallerbos behoorden.


Leirekensroute: De spoorwegberm Leireken van Moorsel doorheen Baardegem is een onderdeel van de opgebroken spoorweglijn van Aalst naar Londerzeel en verder. Er werd een geasfalteerd fietspad op aangelegd.Spoorwegbermen zijn over het algemeen unieke natuurlinten in een landschap. De Leirekensroute verdient onze bijzondere waardering en
bescherming door de fleurige begroeiing met zomerbloeiers in de omgeving van de twee stationnetjes, door de prachtige struweelarrestantjes langsheen de berm en door de aanwezigheid van een paar relictbosjes die op verspreide plaatsen aan de berm grenzen.


Louis Paul Boon Wandelpad: Beginnen we deze wandeling, waar ze ook zal eindigen: op de Grote Markt van Aalst.


Osbroek: De totale oppervlakte van het Osbroek is een slibvlakte, door een meander van de Dender uitgegraven in de zacht hellende linkeroever, aan de zuidkant van de plek waar later Aalst groeide. Het werd een elzenbroek dat regelmatig onderliep bij hoge waterstand. Het oorspronkelijke Osbroek bedraagt ongeveer 100 ha.