Waarom vegetarisch?

De mensheid groeide aan het begin van deze eeuw aan tot meer dan 6 miljard individuen. Van al wat leeft en beweegt, is dat maar een kleine fractie, nauwelijks het vermelden waard. Vergeleken met het aantal dieren op onze boerderijen, zijn we een minderheid, 1,3 miljard runderen, 900 miljoen varkens, 1,8 miljard geiten en schapen en 14,1 miljard kippen plaatsten in het jaar 2000 hun voetafdruk op Aarde. En op het leefmilieu. Bossen worden neergemaaid om er graasland van te maken. Een mestoverschot belast ons drink- en grondwater met nitraten en fosfaten, en het broeikasgas methaan wordt in de atmosfeer geflatuleerd. Runderen en varkens zijn vooral nemers en geen gevers. Van de voedingswaarde die zij consumeren door het eten van graan en ander voeder, wordt maar een klein dee! aan de mens teruggegeven. Het zou veel beter zijn deze graan-producten rechtstreeks tot ons te nemen. Minstens een maal per week het vlees opzij schuiven is goed voor u én voor het milieu. U komt hoegenaamd niets te kort, en in natuurwinkels en supermarkten is een ruim gamma aan vervangvlees voorradig. Biologisch vlees is beter vlees, en in plaats van een dode koopt u beter een levende kip. Zij verwerkt uw gft-afval, en u krijgt er nog een ei voor in de plaats.
Zoals Albert Einstein al zei; „Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze"