stamboom
 

Varianten van de naam
Maeseele-Maezele-Mazeele-Mazeele-Maesseele

Er bevinden zich 950 personen en 320 families in het bestand. 
Ze vertegenwoordigen in het totaal 296 achternamen.
Laatste aanpassing op
20-03-2007

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overige)

Lijst met achternamen

Achternamen en plaatsnamen die in de database voorkomen

Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen

Tabel van de plaatsnamen


Eigenaar database

Brock-Maeseele
Stadenstraat 75 A
8610 Zarren

Maeseele Raymond
Scheldevrijstraat 26
2660 Antwerpen
tel.: 03.774.04.23

Zij die hun naam of gegevens liever niet vermeld zien
hebben het recht om mij dat mee te delen.

Deze gegevens mogen niet voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden.

Alle aanvullende gegevens zijn meer dan welkom.
Met dank aan allen die hun medewerking verleenden.

GED2WWW © 1996,1997 Leslie Howard - 1998 Jean-Baptiste Fahy & Frank Waarsenburg.