POSTURALE INTEGRATIE


Posturale Integatie is een gespecialiseerde vorm van lichaamswerk waarin gebruik gemaakt wordt van de principes van bindweefselmanipulatie. Ze heeft tot doel het lichaam te ontspannen door het te bevrijden van opgekropte chronische spanningen en acute lokale stress.  Ze bevordert een langdurige ontspanning en evenwicht van de totale lichaamsstructuur.  Haar benadering is globaal en holistisch (de verandering vindt plaats op het niveau van het bewustzijn, de lichaam-geest eenheid en energie.


Posturale integratie werd in 1973 te San Fransisco ontworpen door Jack Painter, Dr. In de Filosofie.


In de naam ‘Posturale Integratie’ slaat ‘Posturale’ op het feit dat er gewerkt wordt aan het losmaken van rigide lichaamshoudingen, van de fysieke, emotionele en mentale houdingen die ontstaan in de dagelijkse omgang met de realiteit. Het lichaam werkt samen met de geest. Het is op dit niveau dat onze ‘binnenkant’ (onze passieve en ontvankelijke kant die gebruik maakt van een reeks diepgelegen spieren om onze houding en ons gedrag te stabiliseren) samenwerkt met onze ‘buitenkant’ die zich uitdrukt via een netwerk van extrinsieke spieren zo doet deelnemen aan elk van onze activiteiten.

In ‘Posturale Integratie’ zien we ook ‘integratie’ wat slaat op het feit dat ze ons toelaat deze energie en deze vrijheid in ons leven te integreren.


Gelukkig is de verstarring van ons lichaam in grote mate voorzienbaar en te veranderen. Het bindweefsel of fascia (het omhulsel dat zich onder de huid en tussen de spieren uitstrekt om de spiermassa’s van het lichaam te ondersteunen en tegenover mekaar te laten glijden) is bij sommigen, die zich tegen de ‘harde slagen van het leven’ trachten te beschermen, een soort dikke huid geworden die tot in de diepere structuren doordringt en eerder gaat kleven dan glijden, bij anderen word het als een slappe huid die niet meer op aanraking reageert.


De beoefenaar van de P.I. gebruikt zijn vingers, handpalmen, kneukels, vuisten en ellebogen om de spanningen en de blokkages van de spierfascias los te maken. De muskulatuur wordt zo gereorganiseerd: de spieren die te slap of te gespannen zijn vinden hun elasticiteit weer.  Zowel het hoofd als de nek, de romp, het bekken en de benen nemen deel aan een nieuwe uitlijning waarin de energie vrij kan stromen.


Ieder mens staat regelmatig onder druk, van jongs af aan.

Naarmate men ouder wordt zullen 0zich steeds meer spanningen in het lichaam vastzetten en kan het gedrag geleidelijk aan star en voorspelbaar worden. We nemen met ons lichaam verkeerde houdingen aan, houdingen die ons geestelijk en lichamelijk welbevinden in de weg staan. Ze blokkeren de natuurlijke energiestroom. Hou ouder, hoe futlozer, is de gangbare opvatting. Posturale Integratie leert ons dat het anders kan.-

 

Posturale integratie

Individuele therapie


Posturale IntegratieSofrologie
Links


  1. ww.bodymindintegration.com

 

Mandorla, Goorken 68, 2260 Westerlo   tel 014 54 57 24  mail info@mandorla.be