Jaarplannen
                                            De site voor het onderwijs in 

Niet-Confessionele Zedenleer

Home eerste graad tweede graad derde graad

 

 

De inspectie gaat ervan uit dat er een tiental thema's per jaar kunnen worden gepland. Aanvullingen zijn mogelijk en zelfs wenselijk (denken we maar aan evoluties in de actualiteit of aan klassituaties waar kan op ingespeeld worden).

Geen jaarplan is in september volledig klaar en af. Er kunnen suggesties instaan, maar het lessenplan dient voortdurend bijgeschaafd en gepland te worden.

De jaarplannen, die hier opgenomen zijn, werden onderverdeeld in graden en daarna opgesplitst in leerjaren. Zo wordt bijvoorbeeld het vijfde jaar secundair onderwijs: van de  derde graad - het eerste jaar.

Bij ieder thema heb ik een link naar de zoekpagina van deze site voorzien, omdat de informatie verouderd is op het ogenblik dat zij op het net verschijnt. Er komen links bij, er verdwijnen links en alleen door deze zoekmachine blijven wij up-to-date!

Het overzicht wat volgt is dan ook een eerste aanzet...


eerste graad tweede graad derde graad

 

 

                                       Marc Godesar - Speelhofstraat 22/1 - 3290 Diest - januari 2002. 

                                       NB.: Deze site is nooit klaar, U kan en mag deelnemen aan de uitbouw van deze site

                                                                     door uw aanwijzingen, commententaren en dergelijke door te mailen naar het volgende adres:                                      

                                      marcgodesar@hotmail.com