Wat is dat: NCZ?
                                            De site voor het onderwijs in 

Niet-Confessionele Zedenleer

Home

 

 

Niet-Confessionele Zedenleer is een levenshouding. Deze levenshouding gaat uit van de mens en niet van een goddelijk wezen. De Humanistische Jongeren vatten het jaren geleden kernachtig samen in: Geen God, Geen Meester!

Niet-Confessionele Zedenleer gaat uit van vrij onderzoek. Vrijzinnigen willen alles onbevangen en objectief kunnen onderzoeken en in vraag stellen.

Je kan zonder Wiskunde een carrière uitbouwen, je kan zonder talen je weg maken in het leven. Je kan echter nooit zonder levenshouding; daarom is dit vak het belangrijkste vak van de gehele school.

Niet-Confessionele Zedenleer laat alle kinderen en jongeren aan het woord komen in een klasomgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen ook voor zijn of haar eigen mening durft uit te komen.

 

                                       © Marc Godesar - Speelhofstraat 22/1 - 3290 Diest - januari 2002. 

                                       NB.: Deze site is nooit klaar, U kan en mag deelnemen aan de uitbouw van deze site

                                                                     door uw aanwijzingen, commententaren en dergelijke door te mailen naar het volgende adres:                                      

                                      marcgodesar@hotmail.com