Gezinnen
in het parochieregister (1592-1800) en de burgerlijke stand (1798-1913)
van
Overpelt


Op basis van de dopen en de huwelijken in het parochieregister en de akten van de burgerlijke stand werd met behulp van gegevens uit o.a. de schepenbank en notariële akten gepoogd gezinnen samen te stellen. Overlijdensdata in het parochieregister werden enkel gebruikt als er zekerheid was over de identiteit van de overledene.

Zo zijn er 30.780 personen en 12.029 gezinnen vertegenwoordigd in totaal 5.793 achternamen in dit bestand.

Deze pagina's zijn bijgewerkt op 18 december 2016.

(INDEX)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overig)

Lijst met achternamen

Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen


Korte geschiedenis van Overpelt

Gegevens van de database eigenaar:

Marc Philippe