meeuwen.be

Vanaf heden zijn de laatste restanten (pagina's - foto's en andere teksten) over onze gemeente Meeuwen-Gruitrode van deze site verwijderd. Enkele deze pagina is het enige wat nog overblijft

 

Meeuwen-Gruitrode

In 1971 kwam Neerglabbeek bij Gruitrode, terwijl Wijshagen en Ellikom zich bij Meeuwen aansloten. Met de laatste fusie in 1977 zijn deze twee gemeenten samengesmolten tot Meeuwen-Gruitrode. Met 137 inwoners per km² wonen er 12.607 mensen op een uitgestrekt gebied van 9126 ha. Dit is toch een vrij dun bevolkte gemeente waar het goed is om te wonen. Het koppelteken tussen Meeuwen en Gruitrode is eerder een scheidingsteken voor de twee eigenzinnige weeskinderen die verplicht werden om onder één dak samen te leven. Wie de landkaarten even wil bestuderen merkt meteen op dat deze twee woonkernen angstvallig ver van mekaar verwijderd zijn. De dunne en lange navelstreng tussen de twee kerktorens is nauwelijks de naam verbindingsweg waard. Wat een zorg is voor de inwoners is dan weer een genoegdoening voor de recreant. Enerzijds de prachtige valleien van de verschillende beken en anderzijds de wit-gele zandheuvels die verscholen liggen tussen de prachtige dennenbossen zijn een lust voor het oog. De kilometers lange toeristische fietspaden zijn de idelale manier om de groene parel van Belgisch Limburg te ontdekkken.


Meeuwen

Meeuwen is een dorp zonder geschiedenis, gelegen in de even mooie als onvruchtbare vallei van de A-beek. Naast de A-beek zie je nog enkele opgeknapte pittoreske watermolens die nog getuigen van hoe het leven hier vroeger was... heel rustig en armmoedig. Het vlakke landschap wordt in het zuiden begrensd door enerzijds de gruisbergen van de teloorgegane Genkse koolmijnen en anderzijds letterijk afgebakend door het oefen-schietterrein van jachtvliegtuigen. Opvolgers voor de kleine boerderijen hebben gekozen voor de industrie en stilaan is Meeuwen een woongebied geworden voor fabrieksarbeiders

Ellikom

Renildis
Ellikom zit als een wig tussen de buurgemeenten Bree en Peer. Het is één van de oudste bewoningskernen van de Limburgse kempen. De Sint Harlindis en Relindis parochie is een van de oudste van de streek en dateert vermoedelijk al van de 9de eeuw. Sinds de komst van twee grote bedrijven is het bevolkings aantal er drastisch de hoogte in gegaan. Enkele plaatselijke kleine middenstanders dragen zorg voor het broodnodige onderhoud. Buiten de slagmolen die aan het openluchtmuseum van Bokrijk is geschonken telt Ellikom nog steeds twee watermolens nl: De Hoogmolen en de Neerlmolen die wachten op herstelling in de oorspronkelijke staat.

Wijshagen

Wijshagen
Samen met Ellikom maakte Wijshagen in de 12de eeuw deel uit van het rechtsgebied van de Loonse Schepenbank van Meeuwen, hoewel de gemeente op bestuurlijk gebied zelfstandig was kon ze pas in de twintigste eeuw aansluiting vinden bij het ritme van de vooruitgang.

Gruitrode

KasteeltuinQua uitgestrektheid was Gruitrode vroeger de grootste gemeente van het kanton Bree. Met de Oudsberg bezat ze het hoogste punt van Limburg. De geschiedenis van het dorpje was ook van groot belang. De aanwezigheid van een Commanderie van de Duitse orde, afhangkelijk van Alden Biezen, bewijst dat Gruitrode in vroegere tijden in de Kempen een dominerende rol heeft gespeeld. Tot het einde van het Ancien Régime bleef de commandeur van Alden Biezen ook heer van Gruitrode. De prachtige kerk dateert van 1428, ze is opgetrokken in stralende laat-Gotiek met gebruik van mergel en zuilen in blauwe arduin.

Neerglabbeek

OrshofSinds de twaalfde eeuw behoorde Neerglabbeek samen met Opglabbeek tot het vorstenlijk domein van de 'Graven van Loon'.

Hoewel het na de Franse Revolutie (1789-1799) een zelfstandige gemeente werd zou Neerglabbeek nog tot de 19de eeuw parochiaal onder Opglabbeek ressorteren. De kleine landbouwgemeente, die zelfs geen molen of brouwerij bezat, ligt nog altijd verborgen langs de weg van Gruitrode-Opoeteren. Aan de grens met Opitter bezit het dorp een fraai, heuvelachtig landschap.

 

top