links basiscompetenties 7: de leraar als lid van een schoolteam

bijgewerkt 29/07/2016

 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/

https://studentenportaal.vlaanderen.be/dho-portaal/start.do als student hoger onderwijs – ook opvolgen leerkrediet

https://www.klasse.be/nieuwsbrieven/ voor directeurs, leraren, ouders

http://www.ckz.be/  centrum kwaliteitszorg

https://www.klasse.be/ evt in archief zoek k-test, kindex, spiegel voor de school

http://onderwijs.vlaanderen.be/node/741 doorlichtingsverslagen van de scholen

http://www.alden-biesen.be/ Europa - evaluatie instrumenten om effecten van vernieuwingen te meten
http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=533&_dad=portal&_schema=portal&p_portal_id=6 professionele ontwikkeling, schoolontwikkeling en kwaliteit (ook bij documenten)

https://hbo-kennisbank.nl/record/oai:hva.nl:442012  veranderingsbekwaamheid van  leraren

https://hbo-kennisbank.nl/record/oai:hva.nl:440730

http://www.leerkrachtaanzet.nl/voorbeelden/10/2/10/0/0/voorbeelden.html

 

http://www.kpcgroep.nl/

http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/   beleidsplan antisociaal gedrag

http://www.groepsdynamiek.nl/

 

http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1984/de-sterke-school/2468/van-gele-kaart-naar-nieuwe-ambitie

http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1984/de-sterke-school/2436/schoolprofilering-en-%28leerling%29resultaat

http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1984/de-sterke-school/2203/bouwen-en-vasthouden

http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1984/de-sterke-school/8849/onderpresteren-van-docenten-in-vo

http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1984/de-sterke-school/9650/hoe-besturen-borgen

 

http://www.politeia.be/PDF/OSW/Beleidvoerend.pdf inhoud boek

http://www.politeia.be/nl-be/book/handboek-beleidvoerend-vermogen/HANDBO345K.htm

 

beginnend leraar

http://lerarenopleiding.hogent.be/mentoropleidingen/Hulpvragen_v_starters_Functiebeschrijving_en_profiel_vd_mentor.pdf

https://www.klasse.be/thema/starters/

https://www.klasse.be/99735/praktijkschok-startende-leraar-pas-voor-klas/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=df050dfc14-Klasse_nieuwsbrief_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-df050dfc14-417239713

https://www.klasse.be/1569/starters-hoppen-van-interim-naar-interim/

https://www.klasse.be/5787/starter-michaela-stapte-uit-het-onderwijs/

https://www.klasse.be/archief/99-tips-voor-beginnende-leraars/

http://www.lerarenopleidingbrussel.be/upload/files/downloads/1332929203finaleversie_draaiboek_mentorenopleiding.pdf

http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Onderwijsspiegel_2013.pdf

http://eerstehulpvoorstarters.weebly.com/ voor bao

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/460/247/RUG01-001460247_2011_0001_AC.pdf onderzoek bao

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2007/0701/OBPWO_0701_samenvatting_mentoring.pdf bao en vo

https://www.klasse.be/1941/6-fasen-die-startende-leraren-doormaken/

http://www.straksvoordeklas.nl/index.php starters in onderwijs: studie, beroep, collega’s…

http://eerstehulpvoorstarters.weebly.com/

http://www.kathleenhelsen.be/detail.php?id=622

http://teachforbelgium.org/nl/home/

http://www.teachingasleadership.org/

http://www.teachingasleadership.org/sites/default/files/TAL.Comprehensive.Rubric.FINAL.pdf  dit project toch eens kritisch bekijken allemaal….

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3604  naar je eerste job

http://www.kuleuven.be/onderwijs/avl/ 

http://users.skynet.be/bs981785/pc/artikels/debuutblues%20-%20werkmap%20voor%20de%20begeleiding%20van%20nieuwe%20leerkrachten%201.pdf

http://www.scriptiebank.be/scriptie/competentiebeleving-bij-beginnende-leerkrachten-en-de-faciliterende-factoren-die-de-verdere competentiebeleving bao

http://essay.utwente.nl/66329/1/Lesson%20Study,%20een%20onderzoek%20naar%20de%20enculturatie%20van%20startende%20docenten.pdf enculturatie beginnende leraren !!!

http://www.straksvoordeklas.nl/

http://www.wordleraarinhetvo.nl/

http://shrm.vo-raad.nl/begeleiding-startende-leraren

http://www.wordleraarinhetvo.nl/leraar-worden-in-het-vo/goed-begeleid-van-start/

https://www.leraar24.nl/dossier/2150#tab=0

http://wij-leren.nl/begeleiding-startende-leraren-voortgezet-onderwijs-onderwijsbewijs.php

http://www.onderwijsvanmorgen.nl/startende-docenten-inwerken-begeleiding-en-zelf-doen/

http://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/verminderen-van-uitstroom/begeleiding-startende-docenten

http://www.leroweb.eu/cms/wp-content/uploads/2013/04/de_begeleiding_van_startende_leraren_121220111.pdf onderzoek Nl en internationaal

http://klasse.us1.list-manage1.com/subscribe?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=cf874b4961 nieuwsbrief voor startende leraren

https://www.acco.be/nl-be/items/9789462925694/Sterk-starten   boek

https://www.acco.be/acco/flexpaper/viewer.aspx?doc=0f75fa20-09ae-4807-b039-7573e886d693  survivalkit starter boek

 

https://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf

http://education.qld.gov.au/staff/development/pdfs/mbt-beginning-teacher-handbook.pdf

http://education.qld.gov.au/staff/development/employee/teachers/mentoring.html

http://www.nstu.ca/images/pklot/early%20career%202012%20NEW%20web.pdf

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/Resources%20For/Beginning%20Teachers/Pages/Getting%20Started.aspx

https://www.stf.sk.ca/sites/default/files/creating_supportive_environment_handbook.pdf ondersteuning

 

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/algemeen/9789461313096/jeroen-reumers/hoe-doen-leraars-dat- boek tips leerkracht

 

http://kennisbasisstartendeleraar.nl/

http://www.straksvoordeklas.nl/

http://www.van12tot18.nl/archief/verschenen-nummers/23-oktober-nr-8-2013/131-waarom-verlaten-zoveel-beginnende-leraren-de-school-waar-ze-hun-carriere-begonnen afhaken

http://www.startendeleraren.nl/startende-leraren/

 

 

solliciteren

http://www.agodi.be/job-in-het-onderwijs-solliciteren-in-het-onderwijs

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-job-vinden

http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-onderwijs/solliciteren-het-onderwijs

http://www.onderwijstalent.be/leraars/solliciteren-bij-de-verschillende-onderwijsinstellingen

http://jobs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/solliciteren-het-katholiek-onderwijs

http://jobs.katholiekonderwijs.vlaanderen/

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/GOjobs/solliciteren/Pages/default.aspx

http://www.pov.be/site/provinciaal-onderwijs-vlaanderen/solliciteren

https://www.klasse.be/3963/hoe-solliciteer-ik-in-het-onderwijs/

https://www.vdab.be/onderwijs

http://www.straksvoordeklas.nl/trefwoord/161/solliciteren

https://www.meesterbaan.nl/service.aspx?page=solliciteren&onderwerp=gesprek

https://www.cnvo.nl/campagnes/functiemix/informatie-po/sollicitatietips.html

http://www.wezoozacademy.be/video/tips-tricks-werk-financien-solliciteren-tips-schriftelijk-solliciteren/

http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiegesprek/gesprekstechnieken/competentiegerichte-vragen

http://www.leraarworden.be/sol/solbrief.htm

http://www.meestergeoffrey.nl/print.php?print=sollicitatiebrief&dir=lespraktijk&multipage=1

http://www.onderwijsjob.be/sollicitatiebrief/

http://www.guido.be/Ontspanning/ArticleDetail/tabid/140/ArticleId/4612/Default.aspx

http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiegesprek/

http://www.onderwijsjob.be/sollicitatievragen/

https://www.klasse.be/40278/sollicitatiegesprek-vragen-directeurs-leraren/

http://www.vacature.com/carriere/solliciteren

https://www.vdab.be/werkinzicht/solliciteren.shtml

http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiegesprek/voorbereiding.html

http://www.sollicitatiebriefencv.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=Mv7So-t78-o&feature=related eerste indruk

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Vvgq4GcVk starter op arbeidsmarkt

http://www2.ed.gov/pubs/FirstYear/index.html

http://www.csrnet.org/csrnet/substitute/

http://www.educationworld.com/a_curr/curr152.shtml

http://education.qld.gov.au/staff/development/employee/teachers/induction.html

http://www2.ed.gov/teachers/become/about/survivalguide/survguide.pdf

 

http://www.glencoe.com/sec/teachingtoday/downloads/pdf/NewTeacherSurvivalGuide.pdf

 

7.1 samenwerkingsstructuren, overlegorganen, lestijdenpakket, schoolcultuur

 

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov/jaarverslag/voorwoord/

http://www.onderwijsinspectie.be/

http://www.onderwijsinspectie.be/search/onderwijsspiegel onderwijsspiegels

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/onderwijsspiegel-2015-jaarlijks-rapport-van-de-onderwijsinspectie-1

http://www.cps.nl/

http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/screeningsmateriaal/themaspecifiek.aspx specifieke instrumenten voor schoolbevraging

http://www.tlqproject.eu/ned/vlaams/03%20Modellen%20en%20instrumenten%20voor%20kwaliteitsontwikkeling.pdf bespreking modellen

https://www.klasse.be/archief/doorlichting-dat-doen-we-zelf/

http://mfs.plantyn.com/nc/PI/WZVB/WZBV_inhoud.pdf inhoud boek

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/secundair_inspiratietekst.pdf

http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/themas/vormob/Handboek_onderbouwontwikkeling.pdf/

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Documents/02zelfevaluatievisietekst%5B1%5D.pdf

http://www.zek-onderwijs.nl/ zelfevaluatie scholen

http://www.steunpuntgok.be/downloads/goktip_zelfevaluatie.pdf

http://www.i-probenet.net/bookletNEDERLANDS.pdf

http://steunpuntdiversiteitenleren.be/sites/default/files/TaalAIT_Rapportfinal_0.pdf  ihttp://www.cultuurprofielscholen.nl/zelfevaluatie-instrument-cultuurprofielscholen cultuurschool

welbevinden lkr als aspect

http://www.pedagogiek-online.nl/index.php/pedagogiek/article/viewFile/333/332 kwaliteitsbepalende  aspecten

 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/scholen/positief_schoolklimaat.htm

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=schoolklimaat%20ses&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fusers.ugent.be%2F~rvderlin%2FnNED%2Ftekst-DeFraine.doc&ei=HxIyUMOjC863hAe-uYGIBA&usg=AFQjCNFThAWK2ED5xPorvuV8X_PhLhO4ig&cad=rja schoolklimaat en ses De Fraine

http://schoolcultuur.wikidot.com/soorten-schoolcultuur

http://www.kessels-smit.be/files/RDMC_Lerarenreeks_5_171111_WEB.pdf lerende schoolcultuur

http://www.diversiteitinactie.be/themas/sociaal-cultureel-bewustzijn/professionalisering/op-zoek-naar-cultuur

http://schoolcultuur.wikidot.com/soorten-schoolcultuur

http://www.schoolcultuur.nl/

http://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Pedagogische-basisvoorzieningen/Onderwijs-en-pedagogische-klimaat

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/reageer-doeltreffend-op-pesten

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/pdf_12.pdf

https://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/305/documenten/de_verbindende_schoolcultuur.pdf

http://www.hsacoaching.nl/ul/cms/fck-uploaded/ertoedoen.pdf

http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2010/03/taakgerichte_schoolcultuur.pdf

https://www.klascement.net/docs/66712# ppt om samen schoolcultuur te verkennen

https://biblio.ugent.be/publication/470712/file/1873690 doctoraat schoolverschillen en prestaties leerlingen

 

http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=8035&q=&m=  schoolcultuur en straatcultuur

http://www.schoolenveiligheid.nl/?s=straatcultuur

http://www.leren.nl/artikelen/2007/straatcultuur.html

http://www.straksvoordeklas.nl/artikel/98/straatcultuur

https://monicaheikoop.files.wordpress.com/2013/01/el-hadioui-i-2011-hoe-de-straat-de-school-binnendringt_deel2_def.pdf

http://www.congres-content.nl/pdf/2015.03-nat-congres-llb/workshop-6-kaldenbach-machomannetjes-samenvatting.pdf

https://www.eo.nl/ditisdedag/item/straatcultuur-is-groot-probleem-op-scholen/

http://www.ou.nl/documents/14300/a0a87076-29f6-4409-9eb7-43383e2b910c competenties, professionalisering en schoolklimaat

https://www.cnvo.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Gezag_Sjnr17.18-19.pdf terug gezag

 

http://www.avs.nl/ voor schoolleiders

http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-oo/pdfs-bijlagen-bij-publicaties/leiderschap-van-leraren---een-containerbegrip-alternatief-ii.pdf

http://expertis.nl/kennisbank/lerende-leraren-en-de-rol-van-de-schoolleiding/

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Publicatie_opbrengstgericht_sturen_door_de_schoolleiding.pdf

http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Onderzoeksrapport.pdf

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2013/professionalisering-als-gerichte-opgave.pdf

http://www.flanderssynergy.be/projectwerking/onderwijs-slim-organiseren

http://www.flanderssynergy.be/upl/onderwijs%20slim%20organiseren/editie_2_pdf.pdf

 

http://www.petervanleeuwenconsultancy.nl/uploads/pdf/11.pdf samenwerken in schoolteam

http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1256_Samenwerking_in_docententeams.aspx

http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-1110-200504/UUindex.html

https://www.ou.nl/documents/3798305/9740479/TeamlwerkenIsTeamleren_web.pdf

https://www.leraar24.nl/video/163/competent-met-collega-s#tab=0

http://onderwijspassie.nl/wp-content/uploads/2014/02/Stichting-leerKRACHT_Kader-Primair-6-AVS1.pdf

http://www.flanderssynergy.be/projectwerking/onderwijs-slim-organiseren/tools zelfsturende teams

http://www.flanderssynergy.be/projectwerking/onderwijs-slim-organiseren/tools/instrumentenbijlage-scholen-slim-organiseren tools

http://www.flanderssynergy.be/upl/instrumentenbijlage%20scholen%20slim%20organiseren/Instrumentenbijlage_1.pdf

 

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789044133004 leraarskamer en schoolcultuur boek

http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/MP%20Leraars%20in%20de%20hoek_0.pdf

 

http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/5967/r-d-projecten-en-publicaties/8190/hoe-zet-ik-mijn-vaksectie-in-haar-kracht

 

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2001/personA5.pdf scholen en personeelsbeleid

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen hrm in onderwijs

http://www.gedrevenmensenbevlogenscholen.be/OverzichtWorkshops.php

http://www.vo-academie.nl/files/8214/1509/4666/strategischHRMvoorbeteronderwijs2.pdf

http://shrm.vo-raad.nl/home

http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/VO-academie/Katern-Doelgericht-vertrouwen-strategisch-hrm-voor-schoolleiders.pdf

http://www.vo-academie.nl/files/8214/1509/4666/strategischHRMvoorbeteronderwijs2.pdf

 

http://www.fundatis.nl/lean-in-het-onderwijs-drie-praktijkvoorbeelden/  lean in onderwijs

http://www.politeia.be/nl-be/book/lean-in-het-onderwijs/LEANIN223Q.htm boek

https://www.managementsite.nl/basisscholen-resultaten-basisonderwijs-prestaties bao

https://www.vumc.nl/onderwijs/5405/leiderschap/

http://onderwijspassie.nl/?page_id=756

http://www.7verspillingen.nl/lean/ 

http://www.uncplusdelta.nl/onderwijs/lean-voor-ondersteunende-diensten lkr en ll als klant

 

http://www.jobat.be/nl/artikels/en-de-baas-hij-pestte-voort/?utm_source=standaard&utm_medium=content&utm_content=link&utm_campaign=artikel  pesten op het werk

 

7.2 teamoverleg

http://www.pssd.be/pdf/beleidsvisies/BV_vakgroepwerking.pdf

http://www.vikom.be/ vicariaat Mechelen-Brussel

http://users.pandora.be/josee.machiels/werkgroepenvgw.html

https://www.courseware.nl/ 

http://www.vergaderwijzer.nl/ vergadertips

http://www.werkenmetsucces.nl/wp-content/uploads/2010/05/meetlijst-teamontwikkeling-in-het-onderwijs-docentenversie.pdf teamontwikkeling

https://www.klasse.be/35086/leren-elkaar-overal/

 

http://www.ou.nl/documents/14300/8604f3c5-1374-44b7-9f1d-63a0ad12ed23 professionele ruimte

http://www.kpcgroep.nl/applicaties/searchresults.aspx?mk=teamontwikkeling

http://www.kpcgroep.nl/applicaties/searchresults.aspx?mk=professionele+ruimte

http://www.kpcgroep.nl/kpc-groep/publicaties/de-leraar-aan-het-roer.aspx

http://www.kpcgroep.nl/overig/onderzoekspublicaties.aspx

http://www.schoolvoorleiderschap.be/vergadertechnieken/

http://www.vergaderwijzer.nl/2011/02/een-slagvaardige-vergadercultuur-op-school/

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/efficient-vergaderen-5-tips/

https://www.vdab.be/magezine/ma12/vergaderen.shtml

https://thesis.eur.nl/pub/18067/Definitieve-scriptie-Gaby-Laane-ThV-verbeterd-schoon-282-29.pdf.pdf autonomie lkr en prestaties

https://www.bol.com/nl/p/alternatief-2-alternatief-2-ladder-naar-autonomie/9200000048064492/?bltg=itm_event=click&mmt_id=42139d1d0214785e&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=0&itm_id=9200000048064492&itm_role=in

https://www.bol.com/nl/p/het-alternatief/9200000014964293/  twee boeken over opvatting beroep, professionele ruimte, tegen afrekencultuur

 

vakvergaderingen

http://archief.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/Vakdocs/Frans/Vakgroepwerking%20en%20de%20rol%20van%20de%20vakco%C3%B6rdinator.pdf

http://www.pssd.be/pdf/beleidsvisies/BV_vakgroepwerking.pdf

http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1256_Samenwerking_in_docententeams.aspx

http://www.pavportaal.be/pavportal/documenten/vakgroepwerking.html

http://www.vlp-scholennetwerk.be/nl/Begeleidingsdienst/SO/vakgroepwerking/

http://users.telenet.be/josee.machiels/werkgroepenvgw.html

http://b1ca250e5ed661ccf2f1-da4c182123f5956a3d22aa43eb816232.r10.cf1.rackcdn.com/contentItem-7972014-68631375-cr55qgpusf87n-or.pdf

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjmodG91M3OAhXLKMAKHXcvBYEQFghiMA0&url=https%3A%2F%2Fpincette.vsko.be%2FWebsite_buitenhuis%2FDPB%2FDPB_Gent%2FVICOG%2Fwebsite%2FDPB%2FSO%2FPerm_onderwijsthema%2FVakgroepwerking%2Fvakgroepwerking_basistekst.doc&usg=AFQjCNEGkVjm14xquqcWMrlhsoPEH3zRwg&cad=rja

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-6dTh1s3OAhWCF8AKHT0ZCdk4ChAWCDUwAw&url=https%3A%2F%2Fpincette.vsko.be%2FWebsite_buitenhuis%2FDPB%2FDPB_Gent%2FVICOG%2Fwebsite%2FDPB%2FSO%2FVakgebieden%2FPAV%2FPAVvakgroepwerking.pdf&usg=AFQjCNGlkXGmlFSzOjSY5MHnrhwENsHkrQ pav

 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/magento/van-wie-is-dit-aapje.html?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=c645678d50-Lerarendirect_2017_03_16&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-c645678d50-417239713  van wie is dit aapje – stimuleren verantwoordelijkheden

http://www.salesgids.com/management/monkey-management/

 

 

7.3 schoolinterne coaching, reflecterend leren

 

https://www.leernetwerkeducatie.nl/mediawiki18/index.php?title=2.3_Pedagogical_Content_Knowledge pedagogical content knowledge

http://www.teacherdesignteams.be/documenten/ICTO-0028-01-Tondeur_Maak%20%20kennis.pdf

http://www.intime.uni.edu/using/sitemap.html 

http://www.idra.org/IDRA_Newsletter/August_2009_Actionable_Knowledge/Pedagogical_Content_Knowledge/

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED340683.pdf

http://www.jstor.org/stable/40539304?seq=1#page_scan_tab_contents

http://www.jstor.org/stable/749215?seq=1#page_scan_tab_contents

http://jte.sagepub.com/content/41/3/44.short

https://www.ets.org/s/educator_licensure/ckt_handout.pdf

http://wolfweb.unr.edu/homepage/crowther/ejse/vealmak.html

http://www.ugr.es/~pflores/2008_9/Master_Conocim/textos%20JP/%5B1%5D_Hill-Ball-Schilling-JRME2008-07.pdf

http://www.educationworld.com/a_curr/curr264.shtml

 

http://www.schrockguide.net/    ideeën voor klas

http://www2.ed.gov/pubs/FirstYear/index.html

https://www2.ed.gov/teachers/become/about/survivalguide/survguide.pdf

http://www.scholastic.com/teachers/collection/new-teacher-survival-guides

 

http://www.mightymentors.com/  mentor voor leraren

http://www.kasintniklaas.be/docs/Mentorschap_algemeen.pdf

http://www.straksvoordeklas.nl/artikel/20/zo-ben-je-een-goede-mentor

http://search.freefind.com/find.html?id=8168000&m=0&p=0  coaching…

http://www.mint-mentor.net/en/facts/tools.php tools voor mentoren

 

http://www.i-probenet.net/bookletNEDERLANDS.pdf zelfevaluatie in de school

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/21623 studie effectieve schoolverbetering

http://portal.rdmc.ou.nl/portal/app/index.jsp?module=1054 peercoaching

https://www.leraar24.nl/dossier/585/coaching-leraren-wijzen-elkaar-de-weg#tab=0

http://docplayer.nl/3211868-Peercoaching-in-het-onderwijs.html

http://www.look.ou.nl/portal/app/index.jsp?module=1054

 

http://learningforward.org/default.aspx?issueID=83 beïnvloeding staffroomcultuur

https://www.ncab.org.au/news-research/school-culture-what-does-the-staff-room-tell-us/

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept11/vol69/num01/Respect%E2%80%94Where-Do-We-Start%C2%A2.aspx

http://georgecouros.ca/blog/archives/tag/staff-room

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/why-staffrooms-are-essential-training-grounds-teachers

http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin275.shtml

http://relationalschools.org/relational-staffroom-power-teacher-collaboration/

http://jual.nipissingu.ca/wp-content/uploads/sites/25/2014/06/v3151.pdf destructief discours

https://www.youtube.com/watch?v=jyNaTKVymYE positief

http://irssh.com/yahoo_site_admin/assets/docs/3_IRSSHVol_1_No_2.253201918.pdf en informele ontwikkeling

 

https://www.klasse.be/69033/weerstand-veranderingen-coach-collega/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=40aca18fdc-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_10&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-40aca18fdc-417239713 omgaan met weerstanden

 

zoek ook nog op collegial relationships school; collegiality, staffroom, staffroom interaction, staffroom power, teacher talk

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsvoerend-vermogen-van-vlaamse-basis-en-secundaire-scholen beleidsvoerend vermogen in scholen

 

http://www.kpcgroep.nl/overig/onderzoekspublicaties/hoe-creeren-leraren-en-leiding-leerloopbanen-voor-leraren.aspx

 

http://doublehealix.com/ model leidinggeven, omgaan media

 

http://www.teamontwikkeling.net/index.asp

http://www.werkenmetsucces.nl/wp-content/uploads/2010/06/Profiel-5-juni-2010-Teamontwikkeling.pdf

 

zie ook TF5 vernieuwing in scholen

 

7.4 rechtspositie

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ !!!

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-basis-tot-volwassenenonderwijs over je job in het onderwijs

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12528 decreet rechtspositie online

https://www.vdab.be/leerkrachtendatabank solliciteren in het onderwijs

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/formulieren/ formulieren

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/default.htm

http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/  per vak of per diploma

http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-onderwijs/bekwaamheidsbewijzen-om-les-te-geven-om-te-werken-het-onderwijs http://www.ond.vlaanderen.be/led/ leer-en ervaringsdatabank va 2001-2002

http://onderwijs.vlaanderen.be/node/1745 gids voor leerlingen

http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris wedde-info

 

http://www.freewebs.com/klasagenda/ agenda en ideeën KO en LO

http://www.onderwijsrecht.be/

https://codex.vlaanderen.be/ Vlaamse codex besluiten, decreten, enz.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/websites-voor-of-over-onderwijs   onderwijs Vlaanderen

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/ wetgeving, eindtermen

http://www.ond.vlaanderen.be/decretenbundel/  decreten onderwijs

 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/ leerplicht

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/wij-zijn-aan-de-beurt-de-onderwijsinspectie-komt als onderwijsinspectie komt…

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/default.aspx?r=82 onderwijsinspectie; zie daar ook pedagogische begeleidingsdiensten

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsinspectie

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g37-2.pdf bespreking rapport inspectie van  Rekenhof door Vl Parlement

http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=533,41413&_dad=portal&_schema=portal&p_portal_id=6&p_folder_id=41413 profiel externe begeleider

http://onderwijs.vlaanderen.be/node/741 schooldoorlichtingen online

http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=533&_dad=portal&_schema=portal&p_portal_id=6 pedagogische begeleiding - portal

http://www.dsko.be/   katholiek onderwijs bisdom Antwerpen

 

 

http://www.aob.nl/  algemene onderwijsbond nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/

 

http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=387&idM=163 arbeidsreglementering

https://www.scholierenkoepel.be/  

www.kinderrechtencommissariaat.be

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrecht.aspx

http://www.jeugdadvocaat.be/

http://www.wbvj.nl/ wel NL – interessant om dit aan te passen voor B

http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/uitspraken-SO-2007.htm uitspraken leerlingenrechten

http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/ 

https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/ rechtspositie minderjarige in integrale jeugdhulp

 

http://www.vsko.be/vvkso/ naar download – verschillende reglementeringen te downloaden

https://www.klasse.be/nieuwsbrieven/  zoek op schoolongevallen en aansprakelijkheid,ook op ambtsgeheim, beroepsgeheim

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/AG_BG.htm

https://www.privacycommission.be/

 

http://www.nvo.nl/gasten/beroepscode.htm beroepscode pedagogen

http://users.skynet.be/bs173934/Artikels/artikel_ambtsgeheim.htm ambtsgeheim lkr en clb

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/AG_BG.htm ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regelgeving/default.htm regelgeving hoger onderwijs

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regelgeving/  personeelsreglementering hoger onderwijs

 

http://www.coprant.be/  regelgeving welzijn op werk, veiligheid, milieu, hygiëne, pesten en geweld enz

 

http://www.politeia.be/PDF/OSW/lemma.pdf bewaren van documenten

http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=CODEXK843T lerarenhandboek SO

 

algemene info recht

zie links basiscompetentie 10

 

7.5 communicatiestrategieën

https://www.klasse.be/archief/communicatie/

http://wij-leren.nl/school-communicatie.php

 

http://www.onderwijsinspectie.be/SO/thema/taalbeleid.html  taalbeleid in school

 

http://www.gertjanschop.com/praktijkcaseveranderen/index.html veranderingsbelemmeringen

 

www.ru.nl/publish/pages/635312/nwomediagidsnl.pdf

 

https://ppw.kuleuven.be/ecs/onderwijs/klassiekers/boekpaginas/ball micropolitiek in school

https://www.klasse.be/archief/belangen-van-beginnende-leraars/

https://www.klasse.be/archief/hoe-overleeft-u-de-school/

http://www.oulu.fi/ktkold/life/Julkaisut/tekstit/ecer99gk.htm

http://www.ethesis.net/middenscholen/middenscholen.htm conflicten en professionele leergemeenschappen

 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781136670602_sample_857097.pdf micropolitiek en school

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.518.5271&rep=rep1&type=pdf  leiderschapsstijlen en micropolitiek

http://www.academia.edu/179840/Re-mapping_power_in_educational_micropolitics

https://books.google.be/books?id=_ViPAgAAQBAJ&pg=PT174&lpg=PT174&dq=micropolitics+in+schools&source=bl&ots=pEHQS7zSSv&sig=mfqEuaHwqrnKQYb1yALRAOL2Pxw&hl=nl&sa=X&ved=0CCcQ6AEwATgeahUKEwjb_bLghqvIAhXF1hoKHaV_DCo#v=onepage&q=micropolitics%20in%20schools&f=false

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ972880.pdf

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2004/0404/samenvatting.pdf werken met praktijkvoorbeelden

 

http://www.politeia.be/nl-be/book/communicatie-op-school/COMMUN700P.htm boek

 

beleidsvoerend vermogen

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage2_De%20indicatoren%20van%20beleidsvoerend%20vermogen.pdf

https://www.managementsite.nl/kennisbank/interne-communicatie

http://avannistelrooij.nl/website/files/0640091904centen%20THEMA%202002.pdf sturing van docenten bij verandering

 

interne en horizontale communicatie

http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/210258/MAthesis%20-%20Tessa%20Backx.pdf?sequence=1

http://zakelijk.infonu.nl/management/94776-communicatie-in-een-organisatie-communicatie-en-zmbo-model.html

http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=166465

http://zakelijk.infonu.nl/management/96666-organisatiestructuren-horizontaal-of-verticaal-inrichten.html

http://www.schoolsamenvatting.nl/wp-content/uploads/2011/06/Management-en-organisatie-V4-Domein-B-Samenvatting-hoofdstuk-4-5-6-7-8.pdf

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130227_005

 

http://www.fracarita.org/sites/BVL/files/instrument_14.pdf teamstructuur

https://www.onderwijsraad.nl/dossiers/bestuur-en-organisatie-van-het-onderwijs/item137

http://studie.vppk.be/wiki/images/c/c2/AANVULLENDE_TEKST_Schoolleiderschap_aangekaart_en_in_kaart_gebracht.pdf schoolleiderschap

http://www.nieuworganiseren.nu/featured/scholen-mag-het-wat-minder-vrijblijvend/

http://dare.uva.nl/document/2/50194 schoolorganisatie

 

http://ethische-perspectieven.be/viewpic.php?LAN=N&TABLE=EP&ID=1579  ethisch verantwoorde controle

 

https://www.ou.nl/documents/3798305/9693583/Zicht+op+informele+kennis.pdf

http://www.analytictech.com/borgatti/papers/cross,%20parker%20and%20borgatti%20-%20A_birds_eye_view.pdf

http://www.wiskeys.be/nl/leiderschap/262/informele-netwerken-ontrafeld.html