m a r i a n n e   l a n g b e e n

info expo contact
FR ENG DEU ESP
Marianne Langbeen heeft een opleiding plastische kunsten genoten. Deze studie werd later aangevuld met de opleidingen creatief ontwerpster en modestyliste. Professioneel was ze hoofdzakelijk als graficus actief, maar momenteel gaat alle energie naar het scheppen van een eigen plastisch oeuvre. Marianne koppelt haar schoolse opleiding aan eigen experimentele autodidactische methodes. De sleutelbegrippen zijn hier: conversatie in plaats van confrontatie, dialoog in plaats van monoloog, harmonie in plaats van conflict.

De werken van Marianne krijgen geen titel. Titels functioneren als wegomleidingen. In plaats van recht naar het hart of de buik te sturen,veroorzaken ze een omweg via het verstand,via de rede. Het middel waarvan ze zich bedient is in de eerste plaats kleur. Kleur staat voor energie,kleur beïnvloedt onze stemming en onze levensvreugde. Het heldere kleurenspel van de werken is direct,niet choquerend eerder harmoniserend.

In haar popart zie je duidelijk haar grafische achtergrond en haar opleiding van modestyliste. Opnieuw zijn het sprekende vrouwengezichten en zonder titel. Marianne observeert graag op tentoonstellingen het schouwspel van reacties. Er wordt veelal impulsief gereageerd. Klikt het meteen zonder commentaar of doen we een stap achteruit en komt Sherlock Holmes naar boven. Associëren we een mooi vrouwengezicht met een koele verleidster, of herkennen we er het spreekwoordelijke katje dat niet zonder handschoenen aangepakt mag worden?

Maar vertellen ogen werkelijk genoeg om iemand te typeren? Weerspiegelt een gezicht iets van de diepere inborst?

Voor Marianne mag een vrouw gewoon zijn wie zij is, zonder titel.