Het gaat voorbij

 

Jozef Deleu geniet een grote naambekendheid als cultuurcriticus, maar een leven lang schrijft hij ook aan zijn eigen verhaal, met een onverzettelijk geloof in de literatuur. De Leuvense hoogleraar en literatuurcriticus Dirk de Geest heeft voor dit boek een ruime selectie gemaakt uit de poëzie, het lyrisch proza en de geruchtmakende redevoeringen van Jozef Deleu. De bundeling eindigt met een uitvoerige 'uitleiding' van Dirk de Geest. Daardoor vormt dit boek een unieke gelegenheid om kennis te maken met het oeuvre van de auteur, met een eigen persoonlijkheid en een groot gevoel voor verwoording en stijl.

 

“Het gaat voorbij - Poëzie, lyrisch proza en redevoeringen” verscheen bij Uitgeverij van Halewyck, co-editie met Uitgeverij Meulenhoff, telt 440 pagina’s en kost € 25 (ISBN 978 90 5617 757 7).

 

 

HET GAAT VOORBIJ - de inhoud: POEZIE

 

Uit SCHADUWLOPEN (1963)

 • De uitvreter
 • Lijkdienst
 • Graf
 • Omarming
 • Balans
 • Afreis
 • Tweesprong
 • Herfst
 • Bed
 • Zwijgen
 • Woorden

 

Uit NACHTWERK (1970)

 • Nachtwerk
 • Ergens
 • Tekens 1
 • Tekens 2
 • Oktober
 • Souper
 • Kastanje
 • Jaarringen

 

Uit TEKENEN VAN TIJD (1984)

 • De wonde
 • Nooit zag ik eerder
 • Pour Francine
 • De dagen
 • Vrouw
 • Een knaap die schelpen raapt
 • Nog honderduit een knaap
 • Nooit was je mij zo ver
 • De onbegonnen taak

 

Uit DE JAGER HEEFT EEN ZOON (1995)

 • Over de dood
 • Landschap 1
 • Landschap 2
 • Naar Raveel
 • Het dal der koningen
 • Zaterdagmiddag 1
 • Zaterdagmiddag 2
 • Vrouw
 • Naar Vermeer
 • Vakantie
 • De vader de zoon
 • Vader l
 • Vader 2
 • Zien en horen
 • Naar Vermeersch
 • Oude meisjes 1
 • Oude meisjes 2
 • Oude meisjes 3
 • Oude meisjes 4
 • Oude meisjes 5
 • Verwachting

 

Uit HAZEN TROEPEN SAMEN (2000)

 • Dichter I
 • Les yeux du coeur
 • Verzoek
 • Midden in de nacht
 • Na de storm
 • De fotografe
 • Onaantastbaar
 • Fin de siècle
 • In memoriam matris
 • Verlies
 • Mistra
 • Erfdeel
 • De nederlaag
 • De schreeuw
 • De zee
 • Ontroostbaar
 • Stapsteen
 • Dubrovnik
 • Vrede
 • Blauw licht
 • Griekse miniatuur
 • Drenkeling
 • Waar zal het zijn
 • Lichtervelde
 • Waar het op aankomt
 • Dichter II

 

HET GAAT VOORBIJ - de inhoud: LYRISCH PROZA

 • Brieven naar de overkant (1972)
 • Gezangen uit het achterland (1981)
 • De hazen aan de kim (1985)
 • Citoyen de la Frontière (1988)
 • La Normandie de mes rêves (1999)
 • Gras dat verder groeit (2005)

 

HET GAAT VOORBIJ - de inhoud: REDEVOERINGEN

 • De pleinvrees der kanunniken (1985)
 • Van 'Vlaanderen tot Flanders', van mythe tot cynisme (1986)
 • Cultuur als schoudervulling.De buitenlandse neerlandicus als cultureel attaché (1988)
 • Een beetje Columbus zijn.Een pleidooi voor schrijver,boek en lezer (1989)
 • Mijn vaderland is de Nederlandse taal (1990)
 • Verzwegen misverstanden (1991)
 • Laudatio voor Jeroen Brouwers (1992)
 • Ik zou graag een vogel willen zijn (1994)
 • Wonen als een merel in de nacht (1994)
 • De Lage Landen 'in de vaart der volken' (2003)

 

HET GAAT VOORBIJ - de inhoud: UITLEIDING

 • Uitleiding door Dirk De Geest

 

 

© 2018 Jozef Deleu

"Kijken hoe het licht wandelt..."