PANAF

PANAF is een niet gouvernementele organisatie die uitsluitend werkt voor de ontwikkeling en de welvaart van achtergestelde, verlaten en ingesloten landelijke gebieden. De benaming PANAF staat voor pan-Afrikaanse formule voor gemeenschapsontwikkeling in landelijke gebieden.

De organisatie werd op initiatief van docter Palata Claver opgericht in 1993 en de zetel van haar activiteiten bevindt zich op de Bwele-Milondo rivier, in de sector van Mungindu vlak bij het kleine dorp Kaswi, gelegen in de administratieve regio Gungu in de provincie Bandundu van de R.D.Congo.

De plantengroei in deze streek bestaat uit zeer uitgestrekte savanne gebieden, met graslanden en bossen. Drie grote waterlopen bepalen de hydrografie van de streek: de Lufuku, de Bwele-Milondo en de Lutshima. Alle drie zijn ze geflankeerd door beboste galerijen van kleine omvang.

De economie van de streek is hoofdzakelijk landbouw. Er wordt veel maïs, maniok, gierst en yamswortel geproduceerd.

PANAF had in 2002 een twintigtal directe medewerkers verblijvend in Kasui en op de terreinen van het projet.


Dokter Palata Claver in het midden omgeven door medewerkers in Kaswi

PANAF is actief in de volgende domeinen: gezondheid, landbouw, vorming van volwassenen, scholing van de jeugd, onderhoud van de wegen noodzakelijk voor de landbouw en de verkoop van de verbouwde producten.

Eerst werd begonnen met te werken aan de verbetering van de gezondheidsvoorzieningen. Een eerste verwezenlijking is het "Centre de Protection Maternelle et Infantile Panafricain", afgekort: CMPI-PANAF.


Algemeen overzicht. Achterin het gebouw in "durable" en
vooraan gebouwen voor logies van zieken en personeel.

Als we een cirkel van 30 km trekken rond het project PANAF dan vinden we meer dan 100 dorpjes met ongeveer een totale bevolking van 30.000 personen. Één van de problemen van de streek is de afstand die de mensen moeten afleggen om medische zorgen te vinden in een ziekenhuis. Het meest nabijgelegen ziekenhuis is dat van Gungu op 54 km. In Kingandu, op 100 km is er het ziekenhuis van de zusters Annonciaden (Heverlee, België) en in Kikwit op 134 km is er ook een ziekenhuis. Omwille van deze afstanden, de afwezigheid van transportmiddelen en de slechte staat van de wegen blijft de bevolking verstoken van de essentiële medische voorzieningen. In 1996 werd een eerste gebouw voltooid en werd begonnen met het verstrekken van medische verzorging ter plaatse. De bevolking heeft dit project goed onthaald en werkt mee aan het welslagen ervan. Het project heeft een positieve invloed op de verbetering van gezondheidstoestand in de streek en is ook een belangrijk beginpunt om dit landelijk gebied en zijn inwoners op te waarderen.

Met het CMPI-PANAF is er een volledig nieuw leven begonnen in dit geïsoleerd gebied. Alles moet nog gerealiseerd worden. Wat betekent dat er verschillende dingen moeten opgebouwd, dikwijls in parallel, en dit in een situatie waar de middelen om het te doen ontbreken.


Een gerecupereerd vat, hermetisch afgesloten dient als sterelisatiemachine!
Er wordt gewerkt met beschikbare middelen.

Enkele cijfers.

De communicatie met het team dat dit project leidt loopt moeilijk, vandaar dat we hier slechts cijfers kunnen geven die een overzicht geven van 11 maand activiteit, van augustus 2000 tot juni 2001. Het was het tweede jaar dat het centrum werkelijk functioneerde.

Aantal personen die behandeld werden in het centrum: 1500 (475 mannen, 1025 vrouwen).

475 zieken werden gehospitaliseerd, de anderen werden ambulant verzorgd.

Aard van de verstrekte zorgen:
Chirurgie 128, inwendige geneeskunde 786, pediatrie 296, gynaecologie 290.
Hernia, onder al zijn vormen, is het meest voorkomende geval binnen chirurgie.

Laboratorium:
In deze periode werden 1069 laboratoriumonderzoeken uitgevoerd, waarvan 57,43 % betrekking had op hémoglobine en parasieten in het bloed. Dat brengt ons bij malaria, de ziekte die het klassement van de pathologie leidt.

Prenatale consultatie:
Het centrum heeft 175 vrouwen ontvangen voor prenatale consultatie. Vermits het gebouw nog niet voltooid was op deze datum, verkozen we de bevallingen niet te centraliseren. Er werden 8 keizersneden uitgevoerd.

- - - - - - - - - - - - - - -

Wij danken allen die ons geholpen hebben om hier ter plaatse een toekomst uit te bouwen voor de bevolking van dit gebied. Onze bijzondere dank gaat uit naar Pater Vitalis Gevers van het klooster te Kasanza (overleden in maart 1999). Hij had het belang van dit project begrepen en heeft ons gedurende jaren ondersteund. MEMISA (Belgische NGO) heeft regelmatig geholpen om deze medische post uit te bouwen in het midden van de brousse. De Alumni van de medische faculteit van de KUL hebben bijgedragen voor de aankoop van een microscoop. OXFAM-Engeland gaf in 1992 een moto die lang het enige gemotoriseerde voertuig iwa. Er is nog heel wat te doen vooraleer het centrum volledig operationeel is en beschikt over aangepaste toestellen. De grootste nood nu is transport om materialen en geneesmiddelen te halen in Kikwit en Gungu.

Als u meer wil weten over dit project dan kan je informatie opvragen bij de webmaster. Indien u dit medisch team, ter plaatse geleid door dokter Claver Palata, wil ondersteunen dan zullen we u alle informatie geven nodig om hen te steunen.