<

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Internet

Het gebruik van datanetwerken, zoals het internet en e-mail, enz. verhoogt het risico van virusoverdracht. De gebruiker dient passende maatregelen te nemen om zijn gegevens en software te beschermen tegen infectie met virussen. Het gebruik van onze website en de inhoud ervan is op eigen risico. Predator Fly Fishing bvba is niet aansprakelijk voor schade, verlies van gegevens, winstderving en/of gevolgschade.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen en gegevens gepubliceerd op de website zijn - tenzij anders aangegeven - het auteursrecht van Predator Fly Fishing bvba. De reproductie, distributie, opslag, communicatie, uitzending en/of reproductie of overbrenging van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Predator Fly Fishing bvba is verboden. Beelden kunnen worden onderworpen zijn aan het copyright van derden.