Secretariaat: Geert Van Mulders
Dorpsmolenstraat 4 te 8000 Koolkerke
Tel.: 050/346288 (privé)
 050/552988 (kantoor)
e-mail: harmonie.koolkerke@tijd.com

 

Harmonie Vermaak na Arbeid

 

Historiek en actualiteit

De harmonie Vermaak na Arbeid uit Koolkerke is eigenlijk nog vrij jong. Ze werd opgericht in de schoot van de plaatselijke ‘Soldatenbond’ op 15 maart 1955 en trad voor de eerste maal op t.g.v. de 11 novemberviering in 1955. Ze telde toen een tiental leden waaronder Robert en Jan Vintioen, Richard Stevens en bezieler Achiel Timmerman. Dirigent (en tevens lesgever) van het eerste uur was Albert Claerbout. Bedoeling was de 11 november en 21 juliviering van de Soldatenbond wat meer luister bij te zetten. Interne strubbelingen en venijnige dorpspolitiek zorgden einde de jaren zestig ervoor dat de opzet van de harmonie aan de bescheiden kant bleef.

 Toen de fusie met Brugge in 1971 een feit was en een volledig nieuw bestuur zijn intrede deed werd met het verleden schoon schip gemaakt en kwam de harmonie tot een grote bloei. Drie van deze grondleggers zijn nog steeds actief in de harmonie: Arthur Van Mulders (huidig voorzitter), Alfred De Groote (nu penningmeester) en Willy Vandamme (materiaalmeester). 

Dankzij financiële steun van toenmalig erevoorzitter baron Ernest van Caloen werden uniformen en instrumenten aangekocht. Het enthousiasme van het toenmalig bestuur bleef niet onbeantwoord want op zeer korte termijn groeide de harmonie aan tot een vijftigtal muzikanten.

 Inmiddels werden nieuwe uniformen aangemeten (’76) en verhuisde het repetitielokaal van de Stadslagere school naar het nieuwgebouwde sportcentrum ‘Den Arend’ (’78).   

Toen in 1982, door het wegvallen van de plaatselijke muziekschoolafdeling, die aangroei verdween, werd gezocht naar een alternatief om het ledental op zijn mist op peil te houden. Namelijk muziekonderwijs in eigen beheer. De aanzet daartoe werd nog in datzelfde jaar gegeven, maar tastbare resultaten bleven echter uit. Grote ommekeer kwam tot stand in 1988. Jaar waarin Hans Delanghe dirigent werd en Geert Van Mulders (huidige secretaris) zijn schouders zette onder de muzieklessen.

 Hans Delanghe als dirigent bracht leven in de brouwerij door zijn geanimeerde repetities en zijn vlotte aanpak van de jonge muzikanten. Geert Van Mulders startte heel bescheiden in de lokalen van de Vrije Basisschool met een eerste jaar notenleer. Na een paar jaar groeide dit uit tot een heus gestructureerd geheel bestaande uit drie jaar notenleer, een klas koperblazers, klarinet, saxofoon, dwarsfluit en samenspel; momenteel samen goed voor bijna veertig leerlingen.  

1990 was eveneens een mijlpaal gezien toen Koenraad Baeten aangetrokken werd om het trommelkorps te leiden. Deze gekende drummer is niet alleen erg geliefd bij zijn drumband maar heeft ze gekneed tot een homogene groep die prachtige staaltjes muziek ten beste geeft. In 2003 kreeg de harmonie de gloednieuwe en stijlvolle uniformen aangemeten en in 2004 werd de drumband voorzien van nieuwe trommels.

 2005 was een mijlpaal voor de harmonie. De titel koninklijk ligt werd verworven en dit moet gevierd worden.

·         De feestelijkheden werden ingezet met een jubileumconcert in CC De Dijk te Sint-Pieters op 22 oktober om 20 uur.

·         Ook de Ceciliaviering van 5 november was erg uitzonderlijk met een plechtige ontvangst op het Brugse Stadhuis. Nog uitzonderlijker is het feit dat voor deze gelegenheid ook  vele leden een fedekammedaille werden opgespeld! Deze mensen zijn: Arthur Van Mulders (60 j muz.);  Eric Verbrugge, Willy Vandamme, Hans Delanghe , Vande Maele William (45 j. muz.); Eric Deblieck (35 j. muz.); Frank Demilde , Ingrid Vandevoorde , Kurt Craeye (25 j. muz.); Ann Rotsaert (15 j. muz.); Remi Bouckaert, Kristof Boone, Tine Lanckriet, Johan Leyts, Marijke Mortier , Veerle Mortier, Thomas Boone, Bart Michiels (10 j. muz.); Koenraad Baete, Séverine Deschacht, Charlotte Deschacht , Annick Vander Borght, Veronique Bogaert , Remi Somers, Kimmy Sinnaeve, Floriaan Mortier, Edith Van Quickelborné, Annemie Leyts, Dorine Synaeve, Bruno Van der Borght (5 j. muz.) en Marc Sabbe, Geert Van Mulders (15 j. best.); Hans Delanghe , Remi Bouckaert (25 j. best.).

·         Op 13 november, de dag waarop de harmonie precies haar vijftigste verjaardag viert, werden alle gewezen leden uitgenodigd op de vredesviering in Koolkerke. De misviering die door de volledige harmonie opgeluisterd werd ging gepaard met een grote receptie waar iedereen welkom was. Ook de Brugse Oudstrijders verenigingen werden geïnviteerd gezien de Koolkerkse harmonie ontstaan is uit de lokale Oudstrijdersbond.

·        De festiviteiten werden afgerond met de uitgave van een jubileumboek over de harmonie. Het is met zo’n 250 foto’s een bijzonder rijk geïllustreerd werk met uniek fotomateriaal uit verschillende privé-verzamelingen. Omdat de harmonie het kloppende hart is van het Koolkerkse gemeenteleven, passeren alle grote gebeurtenissen de revue. Ook zien we tal van muzikale kopstukken aan het werk en krijgen we tal van plezante anekdotes voorgeschoteld . Ook bevat het boek een lijst van alle bekende gewezen leden en dat zijn er met 210 niet gering in aantal. Bovenal gooit dit boek de archieven van de harmonie open en verzamelt de mondelinge overlevering. We zien de harmonie werkelijk groeien van zeer bescheiden muziekvereniging tot polyvalente organisatie zoals ze nu bestaat. Het werd geschreven door Geert Van Mulders , de huidige secretaris.

De prijs van het boek bedraagt 25 euro.  Voor bestellingen buiten de regio Brugge wordt 3 euro extra aangerekend voor de verzendingskosten. Men kan overschrijven op rekeningnummer 750-9085067-11 van Muziekmaatschappij Koolkerke.

 Na meer dan vijftien jaar hard werken is de teneur optimistisch gezien de harmonie momenteel over de  80 leden telt! Dit is de collectieve prestatie van alle muzikanten en lesgevers die elke les of repetitie het beste van zichzelf geven. Toch mogen we niet voorbijgaan aan de mensen van het bestuur, die zij het achter de schermen, alles in goede banen leiden. Het bestuur bestaat uit een equipe van 10 personen: Arthur Van Mulders (voorzitter), Alfred De Groote (penningmeester), Geert Van Mulders en Fernand De Cloedt (secretaris), Hans Delanghe (dirigent), Paul Timmers (ondervoorzitter), Willy Vandamme, Donald Van Zandweghe, Marc Sabbe, Remi Bouckaert en Bruno Vander Borght.

 Het eerstkomende concert op Koolkerkse bodem heeft plaats op zaterdag 13 mei om 20 uur in de Stedelijke Sportzaal van Koolkerke.

 Meer info hierover kan verkregen worden bij Geert Van Mulders, Dorpsmolenstraat 4, 8000 Koolkerke (050)356288.

Foto's

3 generaties muzikanten bij VnA

Info over recente uitvoeringen

Jaarkalender 2006 

zaterdag 6 mei    Koffieconcert Walplein (16 u.)

zaterdag 13 mei    Lenteconcert te Koolkerke (20 u.)

zaterdag 3 juni    Gemeentefeesten te Zwankendamme (14.30 u.)

vrijdag 23 juni    Opening Koolkerke kermis (18.30 u.)

zondag 25 juni     Koolkerkekermisconcert- en optocht (10.00 u.)

zondag 2 juli     Opening Toeristisch Seizoen te Zeebrugge (15.30 u.)

zat. 25 augustus     Hafabrugge op de Markt in Brugge (hele dag)

zo. 10 september     Aperitiefconcert op het Walplein (11.00 u.)

zo. 17 september     Gemeentefeesten te Sint-Kruis (16.00 u.)

vr. 22 september     Kaartavond t.v.v. de Harmonie (19.30 u.)

zat. 28 oktober     Opluisteren Halloween in Koolkerke (17.15 u.)

zo. 12 november     Ceciliamis en Vredesviering om 10 uur

zat. 18 november     Ceciliafeest (19.30 uur)

zo. 26 november     Intrede sinterklaas te Koolkerke (15 u.)

zat. 23 december     Sterrenstoet in Brugge (15.00 u.)