Waarom Revalidatie?

Een dier dat geblesseerd geraakt of aan een chronische gewrichtsaandoening lijdt, zal de pijnlijke regio willen ontlasten. Dit kan resulteren in een afwijkend looppatroon. Dieren kunnen zich lange tijd op drie poten voortbewegen. Hierdoor zullen andere delen van het lichaam overbelast worden zoals bijvoorbeeld een andere poot. Door het afwijkende looppatroon en de verstijving van bepaalde spiergroepen krijgen ze vaak pijn in de nek, de schouders en/of de rug. Ze geraken in een vicieuze cirkel die doorbroken dient te worden. Het is dus noodzakelijk om de oorzaak van het probleem aan te pakken en het looppatroon te normaliseren. Met kine- en fysiotherapie wordt niet enkel de oorzaak maar worden ook de gevolgen van het probleem aangepakt!

Natuurlijk zijn er ook gevallen waarbij de oorzaak van het probleem niet te genezen is (bij arthrose, bij dysplasie, ...). Hier kan de therapie ervoor zorgen dat het dier weer soepeler wordt en blijft. Het kan beter wandelen en beter opstaan. Daarenboven kan de therapie ook de pijn bestrijden. Kortom, bij chronische aandoeningen kan de kine- en fysiotherapie de kwaliteit van het dierenleven verbeteren!