MUSEUM MEI 1940

pour voir la version francophone, cliquez ici

inhoud van de site:

* voorstelling van het museum

* algemene info

* de locatie van het museum

* een kijkje in het museum

* een korte geschiedenis van de Leieslag

* links

Voorstelling van het museum

Het Museum van de Leieslag of Memoriaal Mei 1940 vertelt het verhaal van de Leieslag die duurde van 24 tot 28 mei 1940. Honderdduizenden Belgische, Britse en Duitse soldaten vochten in die warme meidagen de laatste grote slag uit van de Achttiendaagse Veldtocht.

In het museum zijn talrijke uniformen, foto's, wapens en andere voorwerpen uit die droevige dagen op een overzichtelijke manier tentoongesteld. Aan de hand van nauwkeurig nagebouwde taferelen probeert dit memoriaal een aanschouwelijk beeld te geven van wat er zich aan de Leie en het Schipdonkkanaal afspeelde in die meidagen van 1940.

Algemene info

Wegens onderhoudswerkzaamheden is het museum voor onbepaalde tijd gesloten

De locatie van het museum

Het Museum is gelegen in de Luitenant-Generaal Gérardstraat 22 te 8520 Kuurne (bij Kortrijk)

Het gebouw is gelegen aan de oevers van de Leie, op 50 meter van het Leiemonument voor de in mei 1940 gesneuvelde soldaten van het 12de Linieregiment (zie het kaartje hieronder)

 

Een kijkje in het museum


Een korte geschiedenis van de Leieslag

In opmaak

 

Links

't Front Een aantal medewerkers van het Memoriaal zijn ook op andere "fronten" actief

www.abbl1940.be Interessante webstek over het Belgisch Leger in 1940

www.leiemeers.be Onze buren van Taverne de Leiemeers

www.bunkergordel.be Bruggenhoofd Gent tijdens de Achttiendaagse Veldtocht

www.koolmijnen.be Webstek van vriend en oud-mijnwerker Jan, over de mijnbouw in België

Museum van de K-Blokken Vele oud-militairen en -miliciens kunnen op deze fascinerende plek herinneringen ophalen aan hun diensttijd

www.be4046.eu Deze webstek van deheer Van Wijnsberghe handelt over het Belgisch Leger in de jaren '40

www.forteben-emael.be Het Fort van Eben Emael

www.bevrijding.be Leuke webstek over het Bataljon Bevrijding, dat de traditie overnam van de Belgische eenheden die ons land bevrijdden in 1944

www.frontleven.be Het Memoriaal draagt een warm hart toe aan deze mensen die door een reenactmentgroep de herinnering levend houden

www.negendelinie.be De webstek van een eenheid die deelnam aan de Achttiendaagse Veldtocht

www.breendonk.be Webstek over het Nationale Gedenkteken van het Kamp van Breendonk

www.dday-veday.nl Deze webstek handelt over de bevrijding van West-Europa

www.belgiancavalry.be Webstek over de Belgische Cavalerie-eenheden

Les Cuirassiers en 4de Regiment Lansiers Sites over de verschillende Lansiersregimenten, welke zich onderscheidden tijdens de Achttiendaagse Veldtocht

www.insignesmilitaires.be Schitterend overzicht van militaire insignes

www.20a.be Het Ardense artillerieregiment

http://defensie.start.be/ Startpagina van alles wat met Defensie en geschiedenis te maken heeft in België

www.legerdienst.be Prachtig uitgewerkte webstek van Dirk Duym

www.defensieforum.be Hét discussieforum met betrekking tot het Belgisch Leger

www.bel-memorial.be Schitterend initiatief ter herinnering aan zij die hun leven gaven voor de vrijheid

Diabolo De vriendenkring van de vrijwilligers van het Eerste Regiment Karabiniers-Wielrijders...

De onderofficieren van het Eerste Cyclisten ..en de verbroedering der onderofficieren van deze eenheid

Battleground Belgium Webstek van een veelzijdige reenactment-groep