Werkgroep Mensenrechten in de Kerk - Arbitragecommissie

 

Voor wie actuele info over de voorgestelde arbitragecommissie wil volgen nodigen we uit hier regelmatig een kijkje te komen nemen …

Zodra er meer nieuws is zullen we dit via deze weg bekend maken.

 

 

Er is een verslag gemaakt van iemand die naar de arbitrage commissie is gestapt … klik hier om dit te lezen !

 

De website van de Arbitrage is toegankelijk/le site de l’Arbitrage est ouvert.

 

in het Nederlands:

www.centrum-arbitrage-misbruik.be

en Français:

www.centre-arbitrage-abus.be

 

Nog een paar aandachtspunten hierbij:

Als u een aanvraagformulier indient moet dat in tweevoud gebeuren (2 exemplaren dus) en aangetekend.

Mocht je nog andere procedure’s lopende hebben i.v.m. dat misbruik bij De Troy of bij Vansteenbrugge (ivm schuldig verzuim) dan is dat geen probleem.

Deze kunnen naast elkaar blijven bestaan. Bovendien staat in de verklaring van de arbitrage een clausule dat deze situaties voorziet:  nl. de ‘vordering ten bewarende titel’.

Wat de overledenen betreft. Nabestaanden kunnen enkel een dossier indienen als het slachtoffer gestorven is door zelfmoord.

Wij hadden gehoopt dat het voor alle overleden slachtoffers zou zijn. Dat is ons niet gelukt.

U hebt nog al de tijd om uw aanvraagformulier in te sturen. Het moet voor eind oktober 2012 aangetekend binnen zijn op het adres dat je vindt op het aanvraagformulier.

We zijn als WMK nog volop bezig om in Brussel (ergens in het parlement of in de omgeving) een plaats te zoeken om met de slachtoffers en met mensen van de parlementaire commissie een info dag (halve dag) te organiseren.... over Arbitrage.

Daar zou iedereen die het wenst zijn aanvraagformulier kunnen meebrengen en nog allerlei vragen kunnen stellen en zelfs de formulieren officieel afgegeven.

Zo gauw we een plaats en datum hebben, delen we je dat mee.

Hebt u een specifieke vraag, laat maar horen.

 

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier.pdf

Aanvraagformulier voor nabestaande van slachtoffers gestorven door zelfdoding

Aanvraagformulier zelfmoordgevallen.pdf

Reglement

Arbitragereglement.pdf

Presentatie

Presentatie Arbitrageprocedure.pdf

Alles nog eens op een rij

alles op een rij

 

 

Belastingen op schadevergoeding

belasting op schadevergoeding.pdf

 

 

Ben je slachtoffer van een misdrijf buiten de kerk?

 

Waar kunnen mensen (kinderen) terecht indien ze niet door iemand van de katholieke kerk maar door een andere organisatie zijn misbruikt?

Alle nodige info vind je op:

 

http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/commissie_financi_le_hulp/

 

Indien deze link niet zou werken ga dan naar:

 

http://justitie.belgium.be/nl/

 

bovenaan rechts A-Z onderwerpen

 

kies letter F(inanciële hulp)