Werkgroep Mensenrechten in de Kerk - motto Van Slachtoffer tot Overlever

 

Acties kunt u op deze pagina lezen …

 

DSC02558

 

Verschenen op Paaszaterdag Stuxkes van San Deurick te verkrijgen via rikdeville@telenet.be 


 

 

Er zijn 2 nieuwe boeken verschenen :

 

In de naam van de vader uitgegeven bij Epo September 2019

 

Eva, één uit duizend te bestellen bij de auteur

 

Herkenningsdag Mechelen 28 september 2019

 

adres: Pastoraal Centrum, De Merodestraat 18 te 2800 Mechelen

 

onthaal tussen 10 en 11 uur met een drankje.

11 uur: voorstelling van het nieuwe getuigenboek met honderd getuigenissen van slachtoffers en hulpverleners.

12 uur: warme lunch

14 uur: opvoering 'CruX' van en met Kwinten van Heden

 

De dag is bestemd voor allen die als kind of volwassene slachtoffer zijn geweest - of nog zijn - van seksueel machtsmisbruik in de kerk, maar ook voor partners, hulpverleners en verantwoordelijken van kerkelijke instituten, scholen en instellingen.

 

Je bent ingeschreven door storting van 25 euro per deelnemende persoon over te schrijven voor 20 september 2019 op rekening:

 

BE82 0688 9104 6168

van

Mensenrechten in de Kerk

Panoramalaan 8

1560 Hoeilaart

 

Deze activiteit mee sponsoren wordt in dank aanvaard.

 

 

Reisweg

privaat betalende parking ter plaatse: ingang via de Varkensstraat

Busverbinding tussen het Station van Mechelen en de Grote Markt, elke 10 minuten een bus.

 

De Panne Onze Lieve Vrouwkerk, Stille Zaterdag 2019

 

Nationale Herkennningsdag Brussel 8 april 2017

i.s.m. kardinaal Jozef De Kesel e.a. religieuze oversten van België

 

Openbaar programma in de voormiddag - tweetalig en vrij toegankelijk voor iedereen -

11 uur: Installatieplechtigheid van een kunstwerk Esse est Percipi als aandenken aan de slachtoffers van seksueel misbruik. Een initiatief van onze werkgroep.

Getuigenissen van slachtoffers, bisschoppen en kerkelijke zorgteams

De plechtigheid duurt tot 12 uur.

 

Namiddagprogramma - hiervoor is inschrijven noodzakelijk -

He namiddagprogramma is enkel toegankelijk voor slachtoffers en hun partner, begeleiders, bisschoppen, oversten en andere pastores en de teams van de Opvangpunten. Voor het namiddagprogramma is inschrijving nodig. Inschrijven kan via

mensenrechtenindekerk@gmail.com of bellen naar 054/24.50.80 tot en met 25 maart 2017. Bij die inschrijving is een (gratis) warm middagmaal inbegrepen.

Het namiddagprogramma duurt tot 16 uur en bestaat uit verschillende keuzemogelijkheden waarrond in kleine groepen kan worden van gedachte gewisseld.

 

Linken :

 

NL

 

De voorstellen van de namiddag gespreksgroepen en de antwoorden van de Belgische bisschoppen hierop.

 

De voorstellen van de namiddag gespreksgroepen en de antwoorden van de Belgische bisschoppen hierop. Deel 1

Getuigenis van het oudste gekende slachtoffer in WMK 30 augustus 2017 Canvas Terzake

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/30/slachtoffer-seksueel-misbruik---ik-zou-die-pater-verleid-hebben-/

 

 

https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/kerktop-erkent-slachtoffers-misbruik

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2945567

 

https://www.bertsmeets.nl/

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/slachtoffers-en-bisschoppen-voortaan-samen-tegen-dit-onrecht

 

http://www.tertio.be/magazines/895/artikels/%E2%80%9CLeed%20niet%20vergeten%20en%20alert%20blijven%E2%80%9D

 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/slachtoffers-seksueel-misbruik-volgen-misviering

 

https://www.kro.nl/katholiek/nieuws/belgische-erkenningsdag-voor-misbruikslachtoffers-in-nationale-basiliek

 

FR

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_bruxelles-une-statue-dediee-aux-victimes-d-abus-sexuel-au-sein-de-l-eglise?id=9575964

 

http://www.lesoir.be/1478292/article/actualite/belgique/2017-04-08/l-eglise-belgique-rend-hommage-aux-victimes-d-abus-sexuels-par-des-pretres

 

http://www.sudinfo.be/1819294/article/2017-04-03/l-eglise-catholique-belge-organise-une-journee-de-reconnaissance-et-de-memoire-p

 

http://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/journee-nationale-pour-les-victimes-d-abus-sexuels-dans-l-eglise-la-pedophilie-a-toujours-existe-et-pas-seulement-en-occident--907433.aspx

 

http://www.rtl.be/info/video/623424.aspx

 

http://www.levif.be/actualite/belgique/danielle-abusee-par-un-pretre-n-ira-pas-a-la-ceremonie-pour-les-victimes-j-ai-l-impression-que-c-est-une-manipulation-generale/video-rtl-643119.html

 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/belgique-l%C3%A9glise-a-rendu-un-hommage-aux-victimes-dabus-sexuels-par-des-pr%C3%AAtres/ar-BBzzAgj

 

 

en enkele foto’s :

 

 

 

 

Herkenningsdag Buizingen

 

Herkenningsdag Buizingen 19 oktober 2014.pdf

 

 

Het liedje van Bert Smeets :

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wva3MSVjFg&feature=youtu.be

http://youtu.be/JnmPnZf-XtM  video met teksten …

en verder …

 

https://www.youtube.com/watch?v=skSo37vtQCw     (Isolation)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gF-noCkZS1Y     (Boys School)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdmTffaJWiw      (Light) Mea culpa's christmas song

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHT2Ig9jdqg       (Light; Tussen Kathmandu en Bleijerheide)

 

 

Verlamden met vleugelkracht.pdf

 

 

 

Aankondiging installatie kunstwerk Staf Van Pelt

 

Zondag 19 oktober 2014

Don Boscokerk, Don Boscoparochie, Alsembergsesteenweg 130, 1510 Buizingen (= afrit 20 van de ring O, De Brusselse ring)

Om 10 uur Installatie van een kunstwerk rond seksueel misbruik van Staf Van Pelt met aansluitende viering.

Na de viering gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Iedereen is welkom, ook zonder uitnodiging.

 

 

 

Verslag van de Herkenningsdag Kathedraal Antwerpen Paaszaterdag 30 maart 2013

 

Hier vind je het draaiboek van het Installatie-gebeuren van een kunstwerk in de kathedraal te Antwerpen op zaterdag 30 maart 2013.

Je vindt er eveneens twee foto’s waar de teksten naar verwijzen.

 

Foto 1 :

Foto 2 :

Teksten

Teksten Antwerpen

 

Stille zaterdag 2012 Brugge

Stille zaterdag 2013 Antwerpen

 

In gedachten en in mijn herinnering zie ik de wijd openstaande

kinderogen staren naar de niets ontziende begeerte van de

aanranders.

Dat kindermisbruik wordt nu schrijnend opgeroepen in de

Antwerpse kathedraal door een wit kinderkleedje met glas

omgeven en in licht gevat.

Het beeldje werd ingehuldigd op Stille Zaterdag van het jaar

2013, in aanwezigheid van slachtoffers en hun vrienden.

Wit en weerloos glanst het voortaan achter glas,

krokant opgericht.

Zo blijft het leeg en breekbaar om verantwoording

schreeuwen onder de gotische gewelven van de kathedraal.

Het is me onvergetelijk bijgebleven omdat ik

de kwetsbaarheid van de onschuld ken.

De waarachtigheid van onze samenleving maakt zich al

dan niet kenbaar, wanneer het licht valt op wie zich het

minst verdedigen kan.

Karel.

 

Als stuurgroep van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk danken wij graag alle aanwezigen en wij laten hen die er niet bij waren, indien zij dat wensen, binnenkijken in dit gebeuren.

 

Uit de vele reacties die wij binnen kregen werd deze dag als heilzaam, genezend, hoopvol ervaren. Misschien toch één zinnetje uit één reactie willen wij meegeven:

 

Dank voor de viering in de koude kathedraal, letterlijk even koud als de kou van de eenzame slachtoffers van weleer ( jaar na jaar ) en de slachtoffers van vandaag. De tranen sprongen mij in de ogen bij het benaderen van het beeld. Maria, mijn vriendin, en ikzelf zagen veel niet om zeggen leed terug van jaren. Dit maar als illustratie van de trefzekerheid van het kunstwerk.

 

Of er na Brugge (2012) en Antwerpen (2013) nog een derde kathedraal op ons verlanglijstje staat? Graag zien wij in elke bisschopstad, abdij, katholieke school of instelling zo’n beeld verrijzen. Maar als werkgroep willen wij pas een initiatief nemen als wij voelen dat in dat bisdom, instelling enz... duidelijke signalen worden gegeven dat er echt gewerkt wordt aan herstel en dat de uitgewerkte procedures serieus genomen worden.

Zoals het landschap er nu naar uit ziet, hebben wij niet meteen plannen voor de toekomst. Wij hopen op beterschap.

 

Wij willen speciaal hen bedanken die het kunstwerk mee hebben gesponsord evenals het bestuur van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen voor de warme ondersteuning.

Wij mochten paaszaterdag getuige zijn van een enorme verbondenheid die er uitgaat van allen die getroffen zijn door de plaag van het seksueel misbruik in de kerk.

Vooral de namiddagsamenkomst waar in verschillende gespreksgroepen heel wat kon gedeeld worden was een grote solidariteit en warmte te vinden.

 

Foto van Brugge 2012

 

 

 

De Stuurgroep

 

 

 

 

“Hoe op je hoede zijn, als het over seksueel misbruik gaat?”.

 

Klik op de deze link om het document te openen !

 

 

 

Rik Devillé heeft een overzicht gemaakt van zijn meldingen. U kunt het hier lezen ! (aangepast op 24/06/2012)

 

Een tekst van Roel Verschueren op een interview van Mark Van de Voorde in Nederland ! U kunt hem hier lezen !

 

 

Hoe klachten van seksueel misbruik melden aan de instanties?

 

Voor elke klacht van seksueel misbruik door een clericus adviseren wij om minimaal drie instanties te informeren:

 

Stap 1. Klacht neerleggen bij de kerkelijke overheid

 

Aangetekend schrijven naar bisschop en/of overste en naar de aartsbisschop met de concrete gegevens van klager en aangeklaagde; de data en locatie van het misbruik en eventueeel een korte beschrijving van het misbruik.

 

Bij een gesprek met bisschop of overste: nooit alleen gaan en telkens een verslag van het gesprek maken of vragen.

Niet geloven in mondelinge toezegging van medeleven of spijtbetuigingen van bisschoppen en oversten. Aanvaard deze enkel als ze op schrift gezet zijn en ondertekend en gedagtekend.

 

Wil je een adres van een of andere overste of van een bisschop te weten komen en je kan het niet direct vinden: mail naar rikdeville@telenet.be

 

Stap 2. Klacht neerleggen bij justitie

 

Meld diezelfde klacht via een Proces Verbaal naar het Federaal Parket of naar het Plaatselijk Parket.

 

Dit kan ook via de Federale Magistraat: Lieve Pellens, Federale Magistraat;

Quatre-Brasstraat 19; 1000 Brussel; 02/557.77.31

 

Of via het Federale Parket Dhr. Johan Delmulle, Wolstraat 66 bus 1 te 1000 Brussel, 02/557.77.11

federaal.parket@just.fgov.be

 

Hou er rekening mee dat deze magistraat uw dossier zal doorsturen naar uw plaatselijk parket.

Hebt u twijfels over de goede werking van uw plaatselijk parket deel dit dan schriftelijk mee aan dhr. Johan Delmulle (zie adres hierboven) én aan Peter De Waele. Zie adres hieronder.

 

Stap 3. Klacht neerleggen betreffende schuldig verzuim

 

Heel belangrijk is ook diezelfde klacht neer te leggen bij Onderzoeksrechter De Troy, Quatre-Brasstraat 4 1000 Brussel; 02/508.73.97 , in het kader van het onderzoek naar het schuldig verzuim van bisschoppen en oversten. In dit dossier is niet enkel de klacht belangrijk maar ook de documenten die aantonen dat je de bisschop of overste van je klacht op de hoogte hebt gebracht. Voeg er ook de documenten aan toe die je van hem betreffende deze zaak ontvangen hebt.

Voeg er ook de gegevens (+ data)  aan toe van alle (plaatselijke) oversten die je in de loop der jaren op de hoogte hebt gebracht of waarvan je weet dat ze door andere personen hiervan op de hoogte werden gebracht.

 

Vraag om een afspraak.

 

Stap 4. Persoonlijk dossier bijhouden

 

Hou van de drie bovenstaande stappen een dossier bij. Bewaar voor jezelf de originele stukken en geef enkel een kopie aan de betrokken instanties.

 

Stap 5. Ondersteuning vanuit de werkgroep Mensenrechten in de Kerk

 

Meer info en achtergrond kan je altijd vragen in onze werkgroep. Mensen die graag hebben dat de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk mee het dossier opvolgen mogen altijd een dubbel van al hun documenten sturen naar een vertrouwenspersoon naar keuze uit onze werkgroep. De leden van de werkgroep doen dit volledig gratis. Er kunnen nooit kosten aangerekend worden.

 

Meer info via ons mailadres

mensenerechtenindekerk@gmail.com

 

Behalve stap 5 zijn de stappen 1 tot en met 4 allen even noodzakelijk voor een volledige opvolging van het dossier.

 

In beslag genomen dossiers:

 

Wat doe je als je een dossier eerder hebt ingediend bij de commissie Adriaenssens?

Uw “in beslag” genomen dossier kan je gaan ophalen op de Griffie van het Justitiepaleis te 1000 Brussel, Poelaertplein 1.

Wanneer u het dossier overhandigd wordt, kan u het meteen ter plaatse terug indienen... (zelfde adres). Dit komt overeen met stap 2. Zie hierboven.

Vergeet in dat geval ook stap 1 en 3 niet uit te voeren, indien je dit eerder nog niet zou hebben gedaan.

 

 

 

Een verslag over het misbruik door de zusters kan u hier lezen

 

 

Download hier de Nederlandse vertaling van de tekst ”Survival of the spirit” door Tom Doyle .

 

 

San Deurinck heeft een analyse gemaakt van de recente gebeurtenissen… zijn visie kunt u hier lezen.

 

 

Norbert Bethune heeft een reactie geschreven op het interview van Danneels in het TV programma “God en klein pierke”.

Klik op de volgende link : reactie

 

 

Op maandag 22/11/2010 is Rik met de Werkgroep naar de parlementaire commissie gaan getuigen … u kunt de volledige tekst met de vragen nalezen als u klik op de volgende link

Tekst parlementaire commissie.pdf

 

 

 

San,

 

Was lid van onze stuurgroep.

Enige tijd terug bereikte ons het treurige nieuws dat hij was overleden.

Dank je wel San voor alles … het ga je goed!

 

We willen San blijven gedenken … je kan hier klikken voor een herdenkingspagina voor San.

Ter herinnering aan San Deurinck

Overleden op 30 januari 2011

 

 

U kunt San zijn stuxkes hier lezen … !