Werkgroep Mensenrechten in de Kerk - motto Van Slachtoffer tot Overlever

 

 

Wegen tot herstel …   Herstel via Kerkelijke Opvangpunten klik hier

 

Welke stappen moet je ondernemen om opnieuw klacht in te dienen? Klik hier voor concrete info.

 

Installatie kunstwerk ter Herkenning van slachtoffers

 

Voor de foto’s en info over de installatie van het beeld “Esse est percipi” (zijn is waargenomen worden) in de Sint-Salvatorkathedraal (de zetel van de bisschop van Brugge) verwijs ik u onder de rubriek Nieuwtjes.

 

 

 

- De Werkgroep wil stem geven aan slachtoffers van seksueel misbruik in de

Kerk. We willen slachtoffers laten weten dat ze niet alleen zijn, dat ze bij

ons, lotgenoten, hun verhaal kwijt kunnen.

 

- Als mensen bij WMK een klacht melden van seksueel kindermisbruik staat dit voor ons gelijk aan de melding van een misdrijf. Wij geven dit, naast de aandacht en behandeling door onze groep,

dan ook door aan de mensen van justitie in wie we het volste vertrouwen hebben dat ze deze klacht zullen behandelen met respect voor uw privacy.

 

- Indien iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, gelieve te

mailen naar :

 

 

 

 

Iemand van de stuurgroep :

 

 

 

 

Of het algemene adres : mensenrechtenindekerk@gmail.com

 

- De Werkgroep organiseert een HErkenningsdag waar slachtoffers aan het

woord kunnen komen, hulp en steun vinden bij lotgenoten en waar ze in

groepjes kunnen verder praten over bepaalde thema's.

 

De rekeningen betalen de leden van de stuurgroep nu uit eigen zak, willen jullie helpen …

Ons rekeningnummer is  : BE82 0688 9104 6168 op naam van :

Werkgroep mensenrechten in de kerk : Panoramalaan 8, 1560 Hoeilaart.

Ook een maandelijks vaste overschrijving is mogelijk !  Alle steun is welkom !

 

 

Tekst ‘Overleven van de Geest’ - T. Doyle zie rubriek nieuwtjes of klik hier