Vooronderstellingen van NLP

Patrick E. Merlevede, ©Acknowledge 1997


De tijd heeft niet stilgestaan sinds deze tekst werd geschreven in begin 1997 voor een introductie tot NLP en Emotionele Intelligentie.  Ondertussen heb ik het boek "7 lessen in Emotionele Intelligentie" voltooid, waarin dit materiaal verder werd uitgewerkt.

 De hieronder geformuleerde vooronderstellingen vormen de manier van kijken die door NLP wordt gebruikt, en sturen als dusdanig de (re)acties van een NLP-er. NLP doet geen uitspraak of de vooronderstellingen absoluut waar zijn of niet.

"De kaart is niet het gebied" (Korzybski)

Systeemdenken (Bateson)

Andere, operationele vooronderstellingen

  1. De betekenis van de communicatie ligt in de respons die je bekomt. / Je kunt niet "niet communiceren".
  2. Het herkennen van een respons vereist een zintuiglijk specifieke waarneming.
  3. Mensen gebruiken steeds al hun zintuigen om informatie te verwerken.
  4. Elk gedrag heeft een positieve intentie / Elk gedrag is nuttig in een bepaalde context
    Het gedrag dat je op een bepaald moment stelt, is de beste keuze die op dat moment beschikbaar was.
  5. Elk individu heeft de hulpbronnen in zich die hij nodig heeft om gelijk welk doel (of verandering) te bereiken
  6. Als iets voor een ander mogelijk is, dan is het ook voor mij mogelijk. Als iets voor mij mogelijk is, dan is het ook voor een ander mogelijk. (Het modelleren van succes leidt tot succes)
  7. De persoon met de grootste flexibiliteit in zijn gedrag heeft de grootste kans om het resultaat te bekomen dat hij wenst.
  8. Ik ben verantwoordelijk voor wat er met mij gebeurt en ik maak mijn eigen interpretaties van die gebeurtenissen. (Je reageert niet op een andere, maar op je interpretatie (je kaart) van de andere.)

Noot:

Oefening 1

Probeer eens elk van de bovenstaande vooronderstellingen gedurende enkele dagen te hanteren in je communicatie met anderen, en kijk wat er anders is als je er gebruik van maakt of niet.

Voorbeeld:

Als ik tegen u zeg dat de wereld plat is, en jij aanvaardt de vooronderstelling "de kaart is niet het gebied", dan zal je niet tegen argumenteren, maar mij eerder een reeks vragen stellen om te leren hoe ik tot die conclusie gekomen ben. Als je de vooronderstelling "de kaart is niet het gebied" niet aanvaardt, dan is de kans groot dat je zegt: "man, zever niet, de wereld is rond", en dat je niet wilt leren uit wat mijn mening is. Door het hanteren van de vooronderstelling kunnen we van elkaar leren, wat veel productiever is dan tegen elkaar een standpunt te verdedigen.
(Noot: bij het ontwerp van een gebouw houdt een architect geen rekening met het feit dat de wereld rond is, hij vereenvoudigt het probleem door er van uit te gaan dat de wereld plat is. Het voorbeeld van "de wereld is plat" VS "de wereld is rond" wordt in systeemdenken gebruikt om aan te tonen dat beide beschrijvingen van eenzelfde realiteit hun nut kunnen hebben.)

Oefening 2

Probeer tegen een andere persoon gedurende 5 minuten een stelling te verdedigen, bv. "het communistisch systeem heeft gefaald", waarbij de andere tegenargumenteert: "het communistisch model werkt wel". Na 5 minuten verander je van rol: je verdedigt dan de stelling die de andere verdedigde! Als onderwerpen van deze oefening kan je ook elk van de vooronderstellingen nemen! Bespreek na de oefening het effect die de discussie bij jou gehad heeft.
(Noot: het verdedigen van een stelling die je niet eigen is (die geen deel uitmaakt van je wereldbeeld (je kaart), werd door de Noord-Koreanen gebruikt als techniek bij de brainwashing van gevangen genomen Amerikaanse soldaten: met als hoofdprijs een pakje sigaretten werd dagelijks een prijskamp uitgeloofd voor de beste argumentatie van de voordelen van het communistisch systeem. Door langdurig en herhaaldelijk een stelling te verdedigen ga je hoe langer hoe meer die stelling geloven. Het fenomeen is ook gekend van het zogenaamde "prisoners-syndrome", waarbij de gevangene na verloop van tijd sympathie vertoont voor de argumenten van zijn overheerser.)


Deze lijst van vooronderstellingen en de bijbehorende oefeningen werden uitgewerkt door Patrick E. Merlevede. Je kan de auteur bereiken via het e-mail formulier

Keer terug naar de Nederlandse Inhoudstafel van "NLP in BelgiŽ"


Pinehurst NV, Tieltsesteenweg 22, B-9900 EEKLO, BelgiŽ
Tel: +32 (475) 87.08.52 / Fax: +32 (9) 378.48.88